Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Różaniec o Najsłodszém Imieniu Jezus

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

RÓŻANIEC
o najsłodszém Imieniu Jezus
na trzy części rozdzielony,
z których każda zamyka w sobie pięć tajemnic.Część pierwsza radosna.
Przed zaczęciem.

Jezu! słodki nasz Zbawicielu,
Świata wszego Odkupicielu,
Przez Matki Twéj przyczynę
Daj nam, co Imię Jezus znamy,
Niech je w uściech i w sercu mamy,
Dziś i w śmierci godzinę.

ANTYFONA.

Bądź pozdrowiony, Panie Jezu Chryste! Królu Nieba i ziemi, Synu Boga żywego, samo miłosierdzie Boga Ojca Przedwiecznego, żywocie słodkości i nadziejo nasza, bądź pozdrowiony! Do Ciebie wołamy wygnańcy, Adamowe potomstwo: do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym padole płaczu. Nuże tedy Opiekunie nasz, one Twoje miłosierne oczy obróć na nas, a zasługi męki Twojéj przenajdroższéj, które są błogosławionym owocem życia Twego na świecie, po tém wygnaniu racz nam pokazać. O łaskawy! O litościwy! o słodki Panie Jezu Chryste! zmiłuj się nad nami grzesznymi!

Potém Promotor uczyni intencyą, jak następuje:

Na wysławienie Najświętszego Imienia JEZUS, na podwyższenie Kościoła świętego, wykorzenienie herezyi, zgodę Panów chrześciańskich, za grzeszników zatwardziałych, za więźniów, niewolników, za chorych w téj chwili konających, za dusze w czyścu zostające i na odpuszczenie grzechó naszych ofiarować będziemy tę część N. N. Różańca św. o najsłodszém Imieniu JEZUS, rozpamiętywując tajemnicę zbawienia naszego, na dziękczynienie za wszystkie łaski i dobrodziejstwa Boskie, na naród ludzki i Kościół święty hojnie wylane.

† W imię Ojca † i Syna † i Ducha św. Amen.
W. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj!
O. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz!
W. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu,
O. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.


Hymn świętego Bernarda.

Jezusa słodkie wspomnienie
Daje sercu pocieszenie,
Lecz nad miód i wszystko słodsza
Jego obecność najdroższa.

Nic się śpiewać wdzięczniejszego,
Nic słyszeć może milszego,
Nic w myśl nie wchodzi lepszego,
Jak Jezus Syn Boga mego.

Nadziejo pokutujących!
Jezu ucieczko proszących!
Jakoś dobry szukającym,
A cóż Ciebie znajdującym?

Jezu serdeczna słodkości!
Źródło żywe, dusz jasności!
Przewyższasz wszelkie radości,
Wszelkie żądze i lubości.

Ani język to wymówić,
Ni pismo może wysłowić;
Ten powie, co mógł spróbować,
Co jest Jezusa miłować.

Jezu! Królu dziwnéj chwały,
I zwycięzco okazały!
Słodkości niewymówiona,
Miłości nienasycona!

Zostań, mieszkaj Jezu z nami,
Świeć nam swmi promieniami,
Oddaliwszy dusz ciemności,
Nie oddalaj Twéj słodkości.


Tajmnica pierwsza
Wcielenia Syna Bożego.

Jezus przedziwnéj mądrości,
Pannie przedwiecznéj czystości,
Przez Gabryela zjawiony,
Dla nas stał się Bóg wcielony.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo. Następujące zaś wierszyki dziesięć razy:
W. Jezusie Synu Dawidów!
O. Zmiłuj się nad nami!
Na kóńcu:

Bądź chwała Tobie Jezu miłościwy,
Z Ojcem i Duchem świętym dobrotliwy,
Na wieki wieków Twoja słodkość słynie,
Z ust naszych płynie.


A jeżeli za zamrłych to mów: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci na wieki.

ANTYFONA.

Józefie, Synu Dawidów, nie bój się wziąść sobie Maryi za małżonkę, bo co się w niéj poczęło, z Ducha świętego jest; porodzi bowiem Syba i nazwiesz Imię Jego JEZUS (Alleluja.)

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)
O. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)
W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, któryś nie z potrzeby Twojéj, ale z użalenia człowieka straconego, w żywot Panieński wstąpiwszy, naturę ludzką do niewypowiedzianeéj jedności wiecznie przyjął; prosimy Cię, wstąp w niegodne serca nasze, a złącz je tak mocno z sobą, żeby się od Ciebie nigdy nie odłączały. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.


Tajmnica wtóra
Nawiedzenia Elżbiety świętéj.

Jezu dobro nieskończone,
Z Panną czystą w górną stronę,
W dom Elżbiety gdy się spieszy,
Jana przyjściem swojém cieszy.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo i 10 razy:
Jezusie Synu Dawidów, i t. d., a na końcu:
Bądź chwała itd., jak w pierwszéj tajemnicy.

ANTYFONA.

Błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody, albowiem uczynił mi Pan wielkie rzeczy; ten który możny jest i święte Imię Jego. (Alleluja.)

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione (Alleluja.)
O. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)
W. Panie wysłuchaj itd. jak wyżéj.

Módlmy się.

Dobrotliwy Panie Jezu Chryste, któryś jeszcze w żywocie Matki swojéj zamkniony, mocą Bóstwa swego zaczął sprawować zbawienie nasze: wejrzyj na nas w ciemnościach grzechów zamknionych, a przez nieograniczoną moc swoję, jako drugiego Jana nawiedź nas, oświeć i wzbudź, abyśmy Cię znali, kochali i radowali się na przyjście Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Tajmnica trzecia
Narodzenia Syna Bożego.

Jezus słodki Bóg wcielony,
Z czystéj Panny narodzony,
Zaczyna krwawe ofiary,
Trzech Królów przyjmuje dary.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 razy:
Jezusie, Synu Dawidów, i t. d., a na końcu:
Bądź chwała itd., jak w pierwszéj tajemnicy.

ANTYFONA.

Gdy się spełniło dni ośm po narodzeniu, iżby obrzezano Dzieciątko, nazwane jest Imię Jego Jezus. (Alleluja.)

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione (Alleluja.)
O. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)
W. Panie wysłuchaj itd. jak wyżéj.

Módlmy się.

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś dla nas grzesznych w ubogiéj stajni między bydlętami narodzony, ósmego dnia przy obrzezaniu Krew Swoję wylać raczył: prosimy Cię, obmyj serca nasze tą Krwią przenajdroższą i oczyść od wszelakich grzechów, abyśmy tu mogli Tobie czystém sercem służyć i przenajświętsze Imię Twoje wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Tajmnica czwarta
Ofiarowania Pana Jezusa.

Jezus czystych serc wesele,
Stał się ofiarą w Kościele.
Matce o nim prorokuje
Symeon, gdy Go piastuje.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 razy:
Jezusie Synu Dawidów, i t. d., a na końcu:
Bądź chwała itd. jak w pierwszéj tajemnicy.

ANTYFONA.

A gdy rodzice wnosili Dzieciątko, Pana Jezusa do kościołą, aby za nie uczynili ofiarę według zwyczaju zakonnego: Symeon téż wziął Je na ręce swoje i błogosławił Pana. (Alleluja.)

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)
O. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)
W. Panie wysłuchaj, i t. d. jak wyżéj.

Módlmy się.

Najłaskawszy Panie Jezu Chryste! któryś dla nas, śmierci wiecznéj godnych, chciał być Bogu Ojcu za wdzięczną i żywą ofiarę wystawiony: racz téż serca nasze tak oczyścić i przygotować, aby Tobie Panu Bogu naszemu, ofiarą miłą i przyjemną być mogły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Tajmnica piąta
Znalezienia Pana Jezusa W Kościele.

Jezus między doktorami,
Słodkiemi gdy ich ustami
Uczy, przez trzy dni zgubiony,
Z radością jest znaleziony.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo i 10 razy:
Jezusie, Synu Dawidów, i t. d., a na końcu:
Bądź chwała itd., jak w pierwszéj Tajemnicy.

ANTYFONA.

Poszedł Pan Jezus, z Panną Maryą i z Józefem do Nazaret, a był im posłuszny i pomnażał się mądrąścią, wzrostem, łaską u Boga i u ludzi. (Alleluja.)

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)
O. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)
W. Panie wysłuchaj i t. d., jak wyżéj.

Módlmy się.

Najmędrszy Panie Jezu Chryste! któryś w Jeruzalem pozostawszy, dopuścił, aby Cię Matka najmilsza Twoja przez trzy dni tęskliwie szukała, i z wielką radością w kościele między Doktorami uczącego znalazła: prosimy pokornie, niech my Ciebie przez grzechy nie utracamy; a tym, którzy Cię utracili, daj się prędko przez skruchę i prawdziwą pokutę znaleźć. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

ANTYFONA,
na zakończenie części pierwszéj.

Chwalcie Imię Jego, bo jest łaskawy Pan, na wieki miłosierdzie Jego, a od rodzaju do rodzaju prawda Jego. (Alleluja.)

W. Niech ufają w Tobie, którzy znają Imię Twoje. (Alleluja.)
O. Albowiem nie opuszczasz szukających CIebie, Panie. (Alleluja.)
W. Panie wyszłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Świętego Imienia Twego, Panie Jezu Chryste! bojaźń pospołu i miłość niech mamy wiekuistą, ponieważ Twojém rozporządzeniem nie opuszczasz tych, których w nieodmienném umiłowaniu Twojém postanawiasz. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wiekó. Amen.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego i t.d. Litania o najsłodszém Imieniu JEZUS z modlitwami. (Str. 141).


Część druga żałosna.
Różańca Św. o najsłodszém Imieniu Jezus.
Zaczyna się jak pierwsza: Jezu słodki itd.

W imię Ojca † i Syna † i Ducha
świętego. A.
W. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
O. Panie ku ratunkowi memu pospiesz.
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O. Jak była na początku i t. d.

HYMN.

Jezusowa miłość słodka,
Wdzięczna, trwała a nie krótka,
Jest wdzięczniejsza tysiąc razy,
Niźli język czyj wyrazi,

Męka Jego pokazuje,
Toż wylana Krew wskazuje,
Przez co nam Bóg odkupienie
Swoje daje i zbawienie.

Jezusa wszyscy poznajmy,
Miłości Jego żądajmy;
Jezusa chciwie szukajmy,
I szukać go nie ustajmy.

Miłującego miłujmy,
Miłość miłością wetujmy;
Za tą miłością biegajmy,
Miłość z chęcią oddawajmy.

Jezu Sprawco łaskawości,
Nadziejo wszelkiéj radości,
Źródło łaski i pociechy,
Prawdziwe serca uciechy!

Jezu dobry! niech uczuję,
Jak Twa miłość obfituje;
Daj mi w czasie w obfitości
Zażyć chwały Twéj radości.

Zostań, mieszkaj Jezu z nami,
Świeć nam swemi promieniami:
Oddaliwszy dusz ciemności,
Nie oddalaj Twéj słodkości.

Tajmnica pierwsza
Pojmania Pana Jezusa w Ogrójcu.

Jezus krwawym potem zlany,
Od zdrajcy na śmierć wydany:
Bóg związany od stworzenia
Srogie cierpi obelżenia.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo i 10 razy:
Jezusie Nazareński, Królu Żydowski! zmiłuj się nad nami; a na końcu:
Bądź chwała itd., jak w I Części pierwszéj Tajemnicy.

ANTYFONA.

Zdrajca Judasz dał Żydom ten znak, mówiąc: Kogo ja pocałuję, ten jest, imajcie go!

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione!
O. Teraz i na wieki wieków.
W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

O najłaskawszy Panie Jezu Chryste! któryś przez pocałowanie Judasza zdradliwie na śmierć był wydany, i od najmilszych uczniów swoich opuszczony: nie opuszczaj nas, słodki Panie, a w ręce nieprzyjaciół naszych, i tych, którzy czuwają na zgubę duszy naszéj, nie podawaj nas. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Tajmnica wtóra
Biczowania Pana Jezusa.

Jezus z szat swych obnażony,
Gdy był u słupa sieczony;
Ciało szarpią, rwą sztukami,
Krew się leje strumieniami.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo i 10 razy:
Jezusie Nazareński, Królu Żydowski i t. d., a na końcu:
Bądź chwała i t. d.

ANTYFONA.

Gdy tłuszcza żydowska następowała na Piłata, tedy Piłat wziął Pana Jezusa i ubiczował Go.

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione!
O. Teraz i na wieki wieków.
W. Panie wysłuchaj i t. d.
O. A wołanie nasze i t. d.

Módlmy się.

Jezu najcierpliwszy! któryś dla zbawienia naszego od synów zatracenia, jako niewinny Baranek był związany, naśmiewany, zelżony, bluźniony, policzkowany, a na ostatku u słupa sromotnie i niemiłosiernie ubiczowany i skatowany; racz nam odpuścić grzechy i zmiłować się nad nami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tajmnica trzecia
Koronowania Pana Jezusa koroną cierniową.

Jezus zelżywéj korony
Cierniem okrutnie zraniony;
Król nad królmi jest wyśmiany,
W podłą purpurę przybrany.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 razy:
Jezusie Nazareński, Królu Żydowski itd., a na końcu:
Bądź chwała itd.

ANTYFONA.

Wyszedł tedy Pan Jezus od Piłata, niosąc na głowie swojéj cierniową koronę, a szkarłatną szatę na sobie.

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione!
O. Teraz i na wieki wieków.
W. Panie wysłuchaj itd
O. A wołanie nasze itd.

Módlmy się.

Jezu najpokorniejszy, Królu wszystkich królów, któyś na większą wzgardę, zamiast szaty i berła królewskiego w suknię szkarłatną obleczony, w ręku trzcinę trzymał, a zamiast drogiéj korony, ostrą cierniową koronę na głowie nosił: odpuść nam grzechy, a zmiłuj się nad nami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Tajmnica czwarta
Niesienia krzyża Pana Jezusa na górę Kalwaryi.

Jezus, Baranek prawdziwy,
Przez wyrok niesprawiedliwy,
Idzie na śmierć osądzony,
Niosąc krzyż, pada zemdlony.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo i 10 razy:
Jezusie Nazareński, Królu Żydowski! itd., a na końcu:
Bądź chwała itd.

ANTYFONA.

Wydał tedy Piłat Pana Jezusa, aby był ukrzyżowany: i wzięli Go i wyprowadzili z krzyżem na górę Kalwaryjską.

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione!
O. Teraz i na wieki wieków.
W. Panie wysłuchaj itd.

Módlmy się.

Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, któryś za gorszego, niż łotr Barabasz, był rozumiany, i niesprawiedliwym wyrokiem na śmierć osądzony, a srogiemi mękami, ranami i boleściami zemdlony, upadłeś pod ciężarem wielkim, krzyz sobie na śmierć niosąc: odpuść nam grzechy i zmiłuj się nad nami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Tajmnica piąta
Ukrzyżowania Pana Jezusa.

Jezus na krzyżu rozpięty,
Podjąwszy ból niepojęty,
Gdy umiera śmiercią srogą,
Dla nas kładzie duszę drogą.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo i 10 razy:
Jezusie Nazareński, Królu Żydowski! itd., a na końcu przydać:
Bądź chwała itd.

ANTYFONA.

A gdy przyszli z Panem na miejsce, które zwano Kalwayą, tam Go ukrzyżowali, i łotrów dwóch, jednego po prawéj, a drugiego po lewéj stronie.

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione!
O. Teraz i na wieki wieków.
W. Panie wysłuchaj itd.

Módlmy się.

Jezu najmiłosierniejszy, któryś jako złoczyńca obnażony między dwoma łotrami wisiał, a od Żydów urągania, naśmiewiska i boleści nieznośne cierpiał, octem i żółcią był pojony, i wielkim głosem zawoławszy, za nas na krzyżu umarł! racz się zmiłować nad nami grzesznymi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

ANTYFONA
na zakończenie drugiéj części.


Upokorzył samego siebie Pan Jezus, stawszy się posłuszny aż do śmierci Krzyżowéj; przetoż Go téż Bóg wywyższył, i darował mu Imię, które jest nad wszystkie imiona.

W. Kłaniamyć się, Panie Jezu Chryste! I błogosławimy Tobie.
O. Albowiem przez święty Krzyż i mękę Twoję odkupiłeś świat.
W. Panie wysłuchaj itd.

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, połóż mękę, krzyż i śmierć Twoję między sądem swoim, a duszami naszemi, teraz i w godzinę śmierci naszéj; a racz nam darować łaskę i miłosierdzie, żywym i umarłym grzechów odpuszczenie, Kóściołowi Twojemu pokój i zgodę, a nam grzesznym żywot i chwałę wieczną. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków. Amen.

Wierzę w Boga Ojca i t. d. i Litania o najsłodszém Imieniu JEZUS z modlitwami. Patrz str. 141.Część trzecia chwalebna
Różańca świętego o najsłodszém Imieniu JEZUS.
Zaczyna się jak i pierwsza: Jezu słodki itd.

W imię Ojca † i Syna † i Ducha
świętego. A.
W. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj!
O. Panie ku ratunkowi memu pospiesz!
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.


HYMN.

Jezu nad słońce jaśniejszy,
I nad balsam przyjemniejszy,
Słodszy nad wszystkie słodkości,
Milszy nad wszystkie miłości.

Tyś méj duszy jest kochanie,
Tyś miłości wykonanie,
Tyś ma chwała, Tyś me mienie,
O Jezu! światło, zbawienie!

Z Tobą chcę być, gdzie Ty będziesz,
Nigdy Jezu mnie nie zbędziesz:
Kiedyś już wziął serce moje,
Weź i mnie, ostatki swoje.

Jezu! Królu dziwnéj chwały,
Królu zwycięztwem wspaniały,
Jezu wszech odpustów sprawco
I Niebieskiéj chwały dawco!

Tyś źródło wszelkiéj litości,
Tyś jasność wiecznéj światłości.
Odpędź obłoki ciemności,
Daj duszy chwałę w jasności.

Wszelkiéj cnoty doskonały
Wzorze, Jezu Królu chwały!
Któryś stąpił na Niebiosy,
Anielskimi chwalon głosy.

Jezus do Ojca wrócony,
Niebieskiéj Panem korony;
Mnie téż serce odbieżało,
Za Jezusem się udało.

Idźmyż za Nim wszyscy z chwałą,
Z chęcią, z modłą doskonałą,
Prosząc, by nas wziął do siebie
I dał nam żyć z sobą w Niebie.

Tajmnica pierwsza
Zmartwychwstania Pańskiego.

Jezus od zmarłych powstawszy,
Śmierć i piekło zwojowawszy,
Pokazał się pożądanym,
Matce i Uczniom kochanym.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 razy:
Jezusie Synu Boga żywego! zmiłuj się nad nami! a na końcu przydać:
Bądź chwała itd. Jak w I. Części I. Tajemnicy:

ANTYFONA.

Aniół Pański pokazał się Maryom, mówiąc: Jezusa ukrzyżowanego szukacie; już zmartwychwstał, jako powiedział! Alleluja.

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. All.
O. Teraz i na wieki wieków. Alleluja.
W. Panie wysłuchaj itd

Módlmy się.

Bądź pozdrowionny Panie Jezu Chryste, żeś moc Bóstwa swego więźnie z otchłani wywiódł, i śmierć zwyciężywszy, trzeciego dnia od umarłych powstał: racz téż wzbudzić od śmierci i wyprowadzić z więzienia grzechowego dusze nasze, abyśmy w prawéj wolności żyjć, Tobie samemu służyli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Tajmnica wtóra
Wniebowstpienia Pańskiego.

Jezus w Niebo gdy wstępuje,
Łaskę ludziom obiecuje;
Przy Boskiéj siadłszy prawicy,
Tron wiecznéj chwały dziedziczy.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo i 10 razy:
Jezusie Synu Boga żywego! zmiłuj się nad nami! a na końcu:
Bądź chwała itd.

ANTYFONA.

A Pan Jezus potém, jako mówił do nich, wzięty jest do Nieba, i siedzi na prawicy Bożéj. Alleluja.

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. All.
O. Teraz i na wieki wieków. Alleluja.
W. Panie wysłuchaj itd.

Módlmy się.

Bądź pochwalony wiecznie, Panie Jezu Chryste! któryś w nieśmiertelności chwałę przybrany wielk moc do Nieba wstpił i usiadł na prawicy Ojcowskiéj, jako Król prawdziwy Niba i ziemi; prosimy Cię, pociągnij nas tą mocą Twoją, aby się około omylnych rozkoszy świata tego nie błąkało serce nasze, ale za Tobą ustawicznie tęskniąc, przy Tobie się gorącem rozmyślaniem w Niebie zawsze bawiło. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Tajmnica trzecia
Zesłania Ducha Świętego.

Jezus Uczniów serca czyste,
Przez łaski z Nieba ogniste,
Darami Ducha Świętego
Napełnił za przyjściem Jego.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 razy:
Jezusie Synu Boga żywego! zmiłuj się nad nami! na końcu:
Bądź chwała itd.

ANTYFONA.

Napełnieni byli wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić różnemi językami wielmożne sprawy Boskie. Alleluja.

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. All.
O. Teraz i na wieki wieków. Alleluja.
W. Panie wysłuchaj itd
O. A wołanie nasze itd.

Módlmy się.

Bądź pozdrowiony, Panie Jezu Chryste! żeś z Majestatu chwały Twojéj Ducha świętego Apostołom zesłał, który i onych i Kościół Twój uradował wielkiemi z nieprzebranéj skarbnicy Trójcy Przenajświętszéj upominkami: spuść w oziębłe i ciemne serca nasze ten ogrzewajcy i oświecajcy ogień Ducha świętego, żeby nas grzesznych oświecał i tak rozpalił, abyśmy z Tobą jednym w nierozerwanéj miłości Duchem zawsze byli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Tajmnica czwarta
Wniebowzięcia Najśw. Panny Maryi.

Jezus Matkę swą kochaną
W ozdobę chwały przybraną,
Wziętą w Niebo przez Anioły,
Przeniósł na tryumf wesoły.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 razy:
Jezusie Synu Boga żywego! zmiłuj się nad nami! a na końcu przydać:
Bądź chwała itd.

ANTYFONA.

Wzięta jest Panna Marya do nieba, wesel się Anieli, i wychwalajc, błogosłwią Pana. All.

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. All.
O. Teraz i na wieki wieków. Alleluja.
W. Panie wysłuchaj itd.

Módlmy się.

Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste! żeś Najświętszą Matkę Twoję ku chwale zmartwychwstania wzbudził, i do królestwa swego przeniósł, daj nam się i tu i w Niebie z chwały jéj weselić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Tajemnica piąta
Koronowania Najśw. Maryi Panny.

Jezus w Niebieskim Syonie,
Już na wiecznéj chwały Tronie,
Matkę swoję koronuje,
Gdzie z nim na wieki króluje.

Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Maryo, 10 razy: Jezusie Synu Boga Żywego! zmiłuj się nad nami! a na końcu przydać: Bądź chwała itd.

ANTYFONA.

Umiłował ją Król więcéj nad wszystkie niewiasty, i włożył na głowę jéj koronę Królestwa swojego. Alleluja.

W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. All.
O. Teraz i na wieki wieków. Alleluja.
W. Panie wysłuchaj itd.

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Królu wiecznéj chwały, któryś zasługi Najświętszéj Matki Twojéj koroną Królestwa wiecznego nagrodził, racz nas téż uczestnikami téj korony uczynić, którzyśmy się Tobie i Matce Twojéj na służbę wieczną oddali; z którą niech Ci będzie cześć i chwała teraz i na wieki wieków. Amen.

ANTYFONA
na zakończenie części trzeciéj.

Na Imię Pana Jezusa niech klęka wszelkie kolano niebieskie, ziemskie i piekielne, i wszelki język niech wyznawa, uż Pan Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca, Alleluja.

W. Wszystkie narody, któreśkolwiek stworzył, przyjd i będą się przed Tob kłaniały.
O. I będą wielbiły Imię Twoje.
W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Panie Boże, któryś najchwalebniejsze Imię Jezusa Chrystusa, Syna Twego, uczynił wiernym Twoim z wielką słodkością ukochane, a duchom złośliwym bardzo straszliwe: daj nam to z łaski Swojéj, aby wszyscy, którzy je czczą i wielbią na ziemi, świętego pocieszenia słodkości w wieku niniejszym, a w przyszłym wesela nieograniczonego i błogosławieństwa dostpić mogli. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Wierzę w Boga Ojca i t. d., Litania o najsłodszém Imieniu Jezus.

Polecenie samego siebie Panu Jezusowi,
któe bracia i siostry Różańca świętego mówić mogą prywatnie.

O Panie Jezu Chryste! Ty przy nas zawsze obecny jesteś; zmiłuj się nad nami, o najsłodszy, najmiłosierniejszy Odkupicielu nasz, o Nadziejo nasza! Zbawienie nasze jedyne! o najdobrotliwszy Jezu! Kochanku nasz najmilszy! o wszystka miłości nasza! słodkości serca naszego, żywocie duszy naszéj; o najjaśniejsza światłości nasza! największe wesele nasze, pokoju nasz najwdzięczniejszy! o bogactwo nasze najwyższe! dobroci nasza, doskonałości nasza! o Raju wszelkiéj rozkoszy, Panie Boże nasz! przybądź nam na pomoc: prosimy Cię o odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, prosimy o ducha dobrego, prosimy o łaski; napraw, uzdrów, poświęć nas, wspomóż, broń i zbaw nas. Dajże nam, nasz słodki Jezu! abyśmy Cię ze wszystkiego serca, ze wszystkiéj duszy i ze wszystkich sił naszych miłowali. Niech Ci będzie cześć i chwała nasz drogi Odkupicielu! teraz i na wieki wieków. Amen.
Potem wszyscy przyklęknwszy śpiewać będą:
Aniół Pański itd., jak wyżéj. Potém Promotor, albo zastępujcy go, da następujce błogosławieństwo:
Błogosławieństwo Boga wszechmogcego, † Ojca, Syna i Ducha świętego, niech zstpi na nas i mieszka z nami na wieki.
A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.Pieśń po Różańcu.

Najsłodszy Jezu, dla Imienia Twego
Racz nas zachować od wszystkiego złego;

Przez gorzką mękę i krwi Twéj wylanie
Odpuść nam grzechy, Jezu Chryste Panie.

Daj zgodę, pokój w krajach chrześciańskich,
Broń głodu moru i wojen pogańskich;

Broń od złych przygód przez Twoję obronę,
Twój Kościół wierny i Polską koronę.

Prosim Cię Jezu, dopóki duch w ciele,
Racz nam dać skruchę i czasu tak wiele,

Byśmy w tém życiu mogli pokutować
I za swe grzechy serdecznie żałować.

Gdy dusza będzie rozstawać się z ciałem,
Przybądź jéj w pomoc z Matką, z niebiem całém.

Wspomóż ją, pociesz, broń czartowskiéj złości,
Niech wówczas dozna Twojéj łaskawości.

I Ciebie, Matko, prosim o przyczynę,
By Chrystus, Syn Twój, odpuścił nam winę,

Bo nie podobna byś nie uprosiła
Tego, któregoś w żywocie nosiła.

A gdy powstaniem na Sąd straszny Jego,
Racz być obroną człowieka grzesznego,

Byśmy uszedłszy dekretu srogiego,
Wezwani byli do Królestwa Jego.

Boć Ty nam wszystko możesz modlitwami
U Syna zjednać; zlituj się nad nami,

Którzy Cię Twoim Różańcem błagamy,
Niech miłosierdzia Jezusa doznamy.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,

Temu, który jest w osobach trojaki,
A w Bóstwie swojém w wieczności jednaki. A.


68 PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa s 68.png


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).