Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Litania o Wszystkich Świętych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

LITANIA
o Wszystkich Świętych.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj sę nad nam!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj sę nad nami!
Święta Maryo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!
Święta Panno nad pannami, módl się za nami!
Święci Michale, módl się za nami!
Święty Gabryelu, módl się za nami!
Wszyscy święci Aniołowie! módlcie się za nami!
Wszyscy święci niebiescy duchowie! módlcie się za nami!
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami!
Święty Józefie, módl się za nami!
Wszyscy święci Patryarchowie i Prorocy, módlcie się za nami!
Święty Piotrze, módl się za nami!

Ś. Pawle,

Ś. Andrzeju,
Ś. Jakóbie,
Ś. Janie,
Ś. Tomaszu,
Ś. Flipie,
Ś. Bartłomieju,
Ś. Mateuszu,
Ś. Szymonie,
Ś. Tadeuszu,
Ś. Macieju,
Ś. Barnabo,
Ś. Łukaszu,
Ś. Marku,

Módl się za nami!


Wszyscy święci Apostołowie i Ewangelistowie, módlcie się za nami!
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami!

Wszyscy święci niewinni Młodziankowie, módlcie się za nami.
Święty Szczepane, módl się za nami!

Ś. Wawrzyńcze,
Ś. Wincenty,
Ś. Wojciechu,
Ś. Stanisławie,
Ś. Wacławie,
Ś. Floryanie,
Ś. Kazimierzu,

Módl się za nami!

Ś. Fabianie i Sebastyanie, módlcie się za nami!
Ś. Janie i Pawle, módlcie się za nami!
Ś. Kosmo i Damianie, módlcie się za nami!
Ś. Gerwazy i Protazy, módlcie się za nami!
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami!

Ś. Sylwestrze,
Ś. Grzegorzu,
Ś. Ambroży,
Ś. Augustynie,
Ś. Heronimie,
Ś. Marcinie,
Ś. Mikołaju,

Módl się za nami!

Wszyscy święci biskupi i wyznawcy, módlcie się za nami!
Wszyscy święci doktorowie Kościoła, módlcie się za nami!
Święty Antoni, módl się za nami!

Ś. Benedykcie,
Ś. Bernardzie,
Ś. Dominiku,
Ś. Jacku,
Ś. Franciszku,
Ś. Ignacy,
Ś. Stanisławie Kostko,

Módl się za nami!

Wszyscy święci zakonnicy i pustelnicy, módlcie się za nami!
Wszyscy święci kapłani i lewitowie, módlcie się za nami!

Ś. Anno,
Ś. Maryo Magdaleno,
Ś. Agato,
Ś. Łucyo,
Ś. Agnieszko,
Ś. Cecylio,
Ś. Katarzyno,
Ś. Anastazyo,
Ś. Jadwigo,

Módl się za nami!

Ś. Urszulo z towarzyszkami swemi, módlcie się za nami!
Wszystkie święte panny i wdowy, módlcie się za nami!
Wszyscy Święci i Święte Boże! Przyczyńcie się za nami!

Bądź nam miłościw! Przepuść nam Panie!
Bądź nam miłościw! Wysłuchaj nas Panie!
Od wszego złego, wybaw nas Panie!
Od grzechu każdego, wybaw nas Panie!

Od gniewu Twego,
Od nagłéj a niespodziewanéj śmierci,
Od sideł szatańskich,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiéj złéj woli,
Od ducha nieczystego,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Od piorunów i gwałtownéj niepogody,
Od śmierci wiecznéj,
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twojego,
Przez przyjście Twoje,
Przez narodzenie Twoje,
Przez chrzest i święty post Twój,
Przez krzyż i mękę Twoję,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez święte zmartwychwstanie Twoje,
Przez Ducha św. Pocieszyciela zesłanie,
W dzień sądu Twego,

Wybaw nas Panie! — Wybaw nas Panie!

My grzeszni Ciebie prosimy! Wysłuchaj nas Panie!
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Wysłuchaj nas Panie!

Abyś karanie od nas oddalić raczył,
Abyś nas do prawdziwéj pokuty doprowadzić raczył,
Abyś Twój święty Kościół rządzić i zachować raczył,
Abyś namiestnika Twego apostolskiego i wszystke duchowne stany w świętéj pobożności zachować raczył,
Abyś nieprzyjacioły świętego Kościoła poniżyć raczył,
Abyś królom i panom chrześciańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył,
Abyś wszystkiemu ludowi chrześciańskiemu pokój i jedność udzielić raczył,
Abyś nas samych w Twojéj świętéj służbie utwierdzić i zachować raczył,
Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnosić raczył,
Abyś wszystkim dobroczyńcom naszym wiecznemi dobrami odpłacić raczył,
Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od wiekuistego zatracenia zachować raczył,
Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować raczył,
Abyś wszystkim wernym zmarłym odpoczynek wiekuisty dać raczył,

Wysłuchaj nas Panie!

Abyś nas wysłuchać raczył, Wysłucha nas Panie!
Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).