Przejdź do zawartości

Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/187

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.


Bądź nam miłościw! Przepuść nam Panie!
Bądź nam miłościw! Wysłuchaj nas Panie!
Od wszego złego, wybaw nas Panie!
Od grzechu każdego, wybaw nas Panie!

Od gniewu Twego,
Od nagłéj a niespodziewanéj śmierci,
Od sideł szatańskich,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiéj złéj woli,
Od ducha nieczystego,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Od piorunów i gwałtownéj niepogody,
Od śmierci wiecznéj,
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twojego,
Przez przyjście Twoje,
Przez narodzenie Twoje,
Przez chrzest i święty post Twój,
Przez krzyż i mękę Twoję,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez święte zmartwychwstanie Twoje,
Przez Ducha św. Pocieszyciela zesłanie,
W dzień sądu Twego,

Wybaw nas Panie! — Wybaw nas Panie!

My grzeszni Ciebie prosimy! Wysłuchaj nas Panie!
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Wysłuchaj nas Panie!

Abyś karanie od nas oddalić raczył,
Abyś nas do prawdziwéj pokuty doprowadzić raczył,
Abyś Twój święty Kościół rządzić i zachować raczył,
Abyś namiestnika Twego apostolskiego i wszystke duchowne stany w świętéj pobożności zachować raczył,
Abyś nieprzyjacioły świętego Kościoła poniżyć raczył,
Abyś królom i panom chrześciańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył,
Abyś wszystkiemu ludowi chrześciańskiemu pokój i jedność udzielić raczył,
Abyś nas samych w Twojéj świętéj służbie utwierdzić i zachować raczył,
Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnosić raczył,
Abyś wszystkim dobroczyńcom naszym wiecznemi dobrami odpłacić raczył,
Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od wiekuistego zatracenia zachować raczył,
Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować raczył,
Abyś wszystkim wernym zmarłym odpoczynek wiekuisty dać raczył,

Wysłuchaj nas Panie!