Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/188

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Abyś nas wysłuchać raczył, Wysłucha nas Panie!
  Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  Przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  Wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  Zmiłuj się nad nami.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.


  Modlitwa za Kościół św.

  Błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, któryś założył nasz święty Kościół katolicki, abyś go raczył sprawować, strzedz i zjednoczyć po całym świecie. Patrz, najłaskawszy Jezu! jak uparcie i potężnie bije nań złość nieprzyjacielska, która chce Kośćiół nasz śwęty zniweczyć; o nie dopuszczaj, proszę, aby go przemogła, ale broń go i zachowaj w mocy ramienia Twego. Wzbudź Kościołowi św. obrońców dzielnych i pracowników, którzyby chwałę jego podnieśli i po całym świecie go rozszerzyli. Daj téż nam wszystkim dobrą wolę, abyśmy we wszystkiem słuchali Kościoła św., jego przykazania chowali i w raze potrzeby byli gotowi życie za Kościół św. położyć. Amen.  Modlitwa za Rodziców.

  Ty nam, o Boże! rozkazałeś czcić ojca i matkę i przyrzekłeś, że dasz dzieciom, wypełniającym to przykazanie, długie życie i szczęście na ziemi. O jak słodkim i miłym ten rozkaz. Wszak rodzice tak mnie kochają, tyle czynią zabegów i starań, aby mnie dobrze wychować, jakżeż ich za to nie szanować. O Boże, daj mi tę łaskę, abym miłością, posłuszeństwem i modlitwą choć w części odpłacił(a) im te trudy, jakie dla mnie ponoszą. Błagam Cię pokornie, Ojcze niebieski, udzielaj im długiego życia i dobrego zdrowia, aby mnie nie zostawili sierotą. Błogosław ich pracy, aby tyle mieli dóbr doczesnych, ile potrzeba na nasze utrzymanie. Osłódź ich zabiegi i usiłowania. A nadewszystko dobry Boże spraw, abym ich nie zasmucał(a) uporem, nieposłuszeństwem, niepilnością i innemi grzecha-