Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Litania o Najświętszém Sercu Pana Jezusa

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

LITANIA
o Najświętszém Sercu P. Jezusa.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże: Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże: Zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże: Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.
SERCE JEZUSA, złączone najistoniéj ze Słowem Bożém, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Świątnico Bóstwa,
Serce Jezusa, Trójcy Najświętszéj przybytku,
Serce Jezusa, przepaści mądrości,
Serce Jezusa, oceanie dobroci,
Serce Jezusa, tronie miłosierdzia,
Serce Jezusa, skarbie niewyczerpany,
Serce Jezusa, źródło łask Boskich,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie grzeszników,
Serce Jezusa, wzorze cnót wszystkich,
Serce Jezusa, nieskończenie miłujące i godne nieskończonéj miłości,
Serce Jezusa, źródło żywéj wody wytryskującéj do żywota wiecznego,
Serce Jezusa, przedmiocie upodobań Ojca Niebieskiego,
Serce Jezusa, błagalna ofiaro za grzechy nasze,
Serce Jezusa, przepełnione goryczą dla grzechów naszych,
Serce Jezusa, w smutku pogrążone w ogrodzie Oliwnym,
Serce Jezusa, urąganiem nakarmione,
Serce Jezusa, miłością zranione,
Serce Jezusa, włócznią przeszyte,
Serce Jezusa, na krzyżu utratą krwi wycieńczone,
Serce Jezusa, skruszone dla zbrodni naszych,
Serce Jezusa, teraz jeszcze znieważane przez ludzi
w Najświętszym Sakramencie miłości,
Serce Jezusa, ucieczko grzeszników,
Serce Jezusa, umocnienie słabych,
Serce Jezusa, pociecho strapionych,
Serce Jezusa, wytrwanie sprawiedliwych,
Serce Jezusa, zbawienie tych, którzy w Tobie ufają,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, wielbicieli Twoich słodka obrono,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych,

Serce Jezusa, pomocniku nasz w utrapieniu, które bardzo nas nawiedziły,
Zmiłuj się nad namiZmiłuj się nad nami Zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
 W. Jezu Cichy, Serca Pokornego.
 O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się.

Boże Wszechmogący, wejrzyj na Serce Najdroższego Syna Twego, przypatrz się zadośćuczynieniom, jakie Ci ofiaruje w imieniu grzeszników, i daj się przebłagać Boskim hołdom jego; przebacz nam grzechy nasze, i zmiłuj się nad nami, w imię Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem, żyje i króluje wraz z Tobą, w jedności Ducha Świętego. Amen.

 W. Najsłodsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
 O. Abyśmy się stali godnymi Ciebie kochać z całego serca.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).