Przejdź do zawartości

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Litania do Najśw. Maryi Panny i modlitwy

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


LITANIA
do Najświętszéj Panny.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże: Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże: Zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże: Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże: Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, Módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Chrystusowa,

Matko łaski Bożéj,
Matko najczystsza,
Matko najśliczniejsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko najświętsza,
Matko bolesna,
Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno można,
Panno wsławiona,
Panno błogosławiona,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszéj radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwego nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowéj,
Domie złoty,

Módl się za nami. — Módl się za nami.

Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patryarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnéj poczęta,
Królowo Korony Polskiéj,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo itd.

Módl się za nami.

Módlmy się.

Pod Twoję obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko: naszemi proźbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławioa. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas zalecaj, Synowi Twojemu najmilszemu nas oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza.
W. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.

Łaskę Twoję prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskiém wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

MODLITWA
do Najświętszéj Panny.

Bądź pozdrowiona przynajświętsza Maryo, Matko Boża, Królowo niebieska, Pani świata, Dziewico przeczysta. Tyś Pana Jezusa poczęła bez zmazy, Tyś porodziła Stwórcę i Zbawiciela świata. Pani nasza, święta Maryo, łasce i straży Twojéj polecam ciało i duszę moję teraz i w godzinie śmierci mojéj. Tobie pociechy i nadzieje moje, smutki i dolegliwości poruczam; a błagam Cię, Matko miłosierdzia, iżby wszystkie myśli, słowa i uczynki moje były według przenajświętszéj woli Boskiego Syna Twojego. Amen.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).