Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Litania o Duchu Świętym

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

LITANIA
O Duchu Świętym.

Panie zlituj się, Chryste zlituj się, Panie zlituj się!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże! zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże! zm. s. n. n.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże, zm. s. n.n.
Duchu święty od Ojca i Syna pochodzący, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty mądrości, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty bojaźni Bożéj, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty łaski i miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty wiary, pokoju i miłości, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty pokory i czystości, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty cierpliwości, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty skruchy i żalu, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty światłości i serca, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty wesele wybranych, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty Oświecenie Proroków, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty mądrości Apostołów, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty czystości panieńskiéj, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty Pocieszycielu nasz, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty Wodzu i Przewodniku nasz! Zmiłuj się nad nami!
Bądź nam miłościw! — Przepuść nam Panie!
Bądź nam miłościw! — Wysłuchaj nas Panie!
Od wszelkiego grzechu i pokusy doń, Wybaw nas Duchu ś. Boże!
Od sprzeciwiania się uznanéj prawdzie wiary św. Wybaw nas Duchu ś. Boże!
Od zbytecznéj ufności w miłosierdzie Boga, Wybaw nas Duchu ś. Boże!
Od wszelkiéj rozpaczy, Wybaw nas Duchu ś. Boże!
Od złości i nienawiści, Wybaw nas Duchu ś. Boże!
Od zatwardziałości serca, Wybaw nas Duchu ś. Boże!
Od wszelkiego niedbalstwa, Wybaw nas Duchu ś. Boże!
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, Wybaw nas Duchu ś. Boże!
Od nagłéj i niespodziewanéj śmierci, Wybaw nas Duchu ś. Boże!
Od potępienia wiekuistego, Wybaw nas Duchu ś. Boże!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy! Wysłuchaj nas Duchu św. Boże.
Abyś raczył Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył, Ciebie prosimy, Wysł. n. D. B.
Abyś Namiestnika Apostolskiego i wszystkch dusz Pasterzy w świętéj

pobożności utrzymywać raczył, Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas Duchu Ś. Boże!
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas Duchu Ś. Boże!
Abyś nam stałości i męztwa udzielić raczył, Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas Duchu Ś. Boże!
Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnosić raczył, Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas Duchu Ś. Boże!
Abyś nas oczyściwszy, na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas Duchu Ś. Boże!
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszać raczył, Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas Duchu Ś. Boże!
Abyś nas w łasce Twojéj utwierdzać raczył, Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas Duchu Ś. Boże!
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa chwały wiekuistéj doprowadzić raczył, Ciebie prosimy,
Wysłuchaj nas Duchu Ś. Boże!
Przez wierne pochodzenie od Ojca i Syna, Wysłuchaj nas Panie.
Przez poczęcie Maryi Dziewicy, Najświętszéj Matki Jezusa Chrystusa, Wysłuchaj nas Panie.
Przez przyjście Twoje w językach ognistych, Wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
odpuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami Panie.
Panie zlituj się, Chryste zltuj się, Panie zlituj się.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).