Przejdź do zawartości

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Litania o św. Barbarze

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

LITANIA
o świętéj Barbarze, Pannie i Męczenniczce.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, Módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, Módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, Módl się za nami.
Święta Barbaro, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, Panno i Męczenniczko, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, Oblubienico Chrystusowa, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, bezbożnego ojca pobożna córko, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, różo między cierniem bałwochwalstwa, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, ozdobo twojego narodu, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, jasności Heliopoli. Módl się za nami.
Ś. Barbaro, chwało Krzyża świętego. Módl się za nami.
Ś. Barbaro, najnabożniejsza do Najśw. Sakramentu, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, szafarko niebieskiego pokarmu, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, pokarmem wieczności karmiąca, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, twierdzo wieży na obronę naszą znakomita, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, patronko umierających, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, między domowymi wygnana, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, w więzieniu wolna, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, w osobności niebu oddana, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, ofiaro rodzica i tryumfatorko, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, w pokoju wojująca, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, okręcie chleb niosący, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, zabiegająca wiecznemu głodowi, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, kielichem zbawienia częstująca, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, prowadząca swoich na drogę wieczności, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, nadziejo grzesznych, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, nauczycielko konających, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, na sądzie strasznym patronko, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, górom rozkazująca, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, statecznie Boga się trzymająca, Módl się za nami.

Ś. Barbaro, na śmierć nieustraszona, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, wzgardzicielko świata, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, nad śmierć jaśniejsza, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, bieg życia trzymać mogąca, Módl się za nami.
Ś. Barbaro, ochłodo czyśca, Módl się za nami.
Twoi słudzy ciebie prosimy Wysłuchaj nas Panno,
Abyś nam od wszego złego wybawienie wyjednała, Przyczyń się za nami.
Abyś nas od nagłéj a niespodzianéj śmierci strzegła, Przyczyń się za nami.
Abyś nam bez Sakramentów św. umierać nie dopuszczała, Przyczyń się za nami.
Abyś nam folgę i cierpliwość w boleściach uprosiła, Przyczyń się za nami.
Abyś nam łaskę ostateczną otrzymała, Przyczyń się za nami.
Abyś nam konającym w pomoc przybyła, Przyczyń się za nami.
Abyś na sądzie Bożym stronę naszą trzymać raczyła, Przyczyń się za nami.
Abyś nas od wiecznego potępienia wyprosiła, Przyczyń się za nami.
Abyś nam i wszystkim zmarłym pokój wiekuisty zjednała, Przyczyń się za nami.
Abyś dusz naszych od mąk czyścowych zachowanie wybłagała, Przyczyń się za nami.
Przez zasługi twoje, Przyczyń się za nami.
Przez boleść męczeństwa twego, Przyczyń się za nami.
Przez śmierć twoję, Przyczyń się za nami.
Przez ową łaskę, z któréj Cię Chrystus Oblubienicą swą nazwał, Przyczyń się za nami.
Przez ową łaskę, z któréj Cię Chrystus w więzienu nawiedził i uzdrowił, Przyczyń się za nami.
Przez wszystkie, któremi Cię Chrystus obdarzył, dobrodziejstwa, Przyczyń się za nami.
Przez wszystkie twoje od Boga odebrane łaski, Przyczyń się za nami.
Panno najwdzięczniejsza, Przyczyń się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

W. Módl się za nami, św. Panno i Męczenniczko Barbaro,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).