Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/206

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Ś. Barbaro, na śmierć nieustraszona, Módl się za nami.
  Ś. Barbaro, wzgardzicielko świata, Módl się za nami.
  Ś. Barbaro, nad śmierć jaśniejsza, Módl się za nami.
  Ś. Barbaro, bieg życia trzymać mogąca, Módl się za nami.
  Ś. Barbaro, ochłodo czyśca, Módl się za nami.
  Twoi słudzy ciebie prosimy Wysłuchaj nas Panno,
  Abyś nam od wszego złego wybawienie wyjednała, Przyczyń się za nami.
  Abyś nas od nagłéj a niespodzianéj śmierci strzegła, Przyczyń się za nami.
  Abyś nam bez Sakramentów św. umierać nie dopuszczała, Przyczyń się za nami.
  Abyś nam folgę i cierpliwość w boleściach uprosiła, Przyczyń się za nami.
  Abyś nam łaskę ostateczną otrzymała, Przyczyń się za nami.
  Abyś nam konającym w pomoc przybyła, Przyczyń się za nami.
  Abyś na sądzie Bożym stronę naszą trzymać raczyła, Przyczyń się za nami.
  Abyś nas od wiecznego potępienia wyprosiła, Przyczyń się za nami.
  Abyś nam i wszystkim zmarłym pokój wiekuisty zjednała, Przyczyń się za nami.
  Abyś dusz naszych od mąk czyścowych zachowanie wybłagała, Przyczyń się za nami.
  Przez zasługi twoje, Przyczyń się za nami.
  Przez boleść męczeństwa twego, Przyczyń się za nami.
  Przez śmierć twoję, Przyczyń się za nami.
  Przez ową łaskę, z któréj Cię Chrystus Oblubienicą swą nazwał, Przyczyń się za nami.
  Przez ową łaskę, z któréj Cię Chrystus w więzienu nawiedził i uzdrowił, Przyczyń się za nami.
  Przez wszystkie, któremi Cię Chrystus obdarzył, dobrodziejstwa, Przyczyń się za nami.
  Przez wszystkie twoje od Boga odebrane łaski, Przyczyń się za nami.
  Panno najwdzięczniejsza, Przyczyń się za nami.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  Przepuść nam Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  Wysłuchaj nas Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  Zmiłuj się nad nami!
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

  W. Módl się za nami, św. Panno i Męczenniczko Barbaro,
  O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.  Modlitwa do św. Barbary.

  Święta Panno i męczenniczko! bardziéj Boga i nieskażoną czystość niż życie miłu-