Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Boże kocham Cię

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Boże kocham Cię!
Boże kocham Cię!
Całém sercem kocham Cię.

Co jest na ziemi staworzenia,
Odmieniam w miłości pienia.
Niech Cię chwalą wysławiają,
A mnie do uszu wołają:
Boże kocham Cię! itd.

Słońce, miesiąc, wszystkie gwiazdy,
Rok, godziny, moment każdy.
Dzień i noc niechaj Cię chwalą,
Serce miłością zapalą.
Boże kocham Cię! itd.

Co się na ziemi znajduje,
Co nad ziemię wylatuje,
Co w rzekach i w morzu pływa,
Niechaj tę pieśń ze mną śpiewa:
Boże kocham Cię! i t.d.

Ile trawek się rachuje
Ile liścia się znajduje,
Tyle pragnę mieć języka,
Którym niech serce wykrzyka:
Boże kocham Cię! itd.

Dusza, ciało, wszystkie siły,
Ciebie tylko ulubiły,
I co we mnie się znajduje,
Miłościa się Twą krępuje,
Boże kocham Cię! itd.

Rozum, wolę, zmysły, chęci,
Sławę, honor i co nęci;
Z sercać wszystko to daruję,
Wieczném prawém zapisuję,
Boże kocham Cię! itd.

Wszystkie tchnienia i stąpienia,
Znaczą miłości pragnienia:
Ilekroć mój puls uderza,
Miłością się twą wymierza,
Boże kocham Cię! itd.

Choć się oczy zamykają,
Snu potrzby zażywają;
Dusza, serce, chęci czują,
Ustawicznie wykrzykują:
Boże kocham Cię! itd.

Myśli, mowy, wszystkie sprawy,
I roboty i zabawy,
Gdziekolwiek się ja obrócę,
Zawsze śpiewam, zawsze nucę:
Boże kocham Cię! itd.

Jeźli mnie chcesz słuchać Panie,
O to tylko me wołanie:
Weźmij co jest światowego,
A daj mi siebie samego,
Boże kocham Cię! itd.

Weź już świecie, co jest twego,
Weźmij co jest pieszczonego;
Nic mnie już nie kontentuje,
Tylko kiedy wyśpiewuję:
Boże kocham Cię! itd.

Ani mnie Twa marność ziewdzie,
Ani od Boga odwiedze,
Cale światu już dziękuję,
Sobie szczerze wyśpiewuję:
Boże kocham Cię! itd.

Żaden smutek, doległości,
Nie odmienią méj miłości,
Kłopot i prześladowanie
Tylko wzmocnią me kochanie,
Boże kocham Cię! itd.

Niech się i piekło natęży,
Miłości méj nie zwycięży,
Nikomu już nie hołduję,
Bo w tych słowach tryumfuję:
Boże kocham Cię! itd.

Niech się ze mną, co chce stanie,
Choć Ty mnie opuścisz Panie,
Choć wszystko złe na mnie padnie,
Wołać będę nieustannie:
Boże kocham Cię! itd.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).