Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/262

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Co się na ziemi znajduje,
  Co nad ziemię wylatuje,
  Co w rzekach i w morzu pływa,
  Niechaj tę pieśń ze mną śpiewa:
  Boże kocham Cię! i t.d.

  Ile trawek się rachuje
  Ile liścia się znajduje,
  Tyle pragnę mieć języka,
  Którym niech serce wykrzyka:
  Boże kocham Cię! itd.

  Dusza, ciało, wszystkie siły,
  Ciebie tylko ulubiły,
  I co we mnie się znajduje,
  Miłościa się Twą krępuje,
  Boże kocham Cię! itd.

  Rozum, wolę, zmysły, chęci,
  Sławę, honor i co nęci;
  Z sercać wszystko to daruję,
  Wieczném prawém zapisuję,
  Boże kocham Cię! itd.

  Wszystkie tchnienia i stąpienia,
  Znaczą miłości pragnienia:
  Ilekroć mój puls uderza,
  Miłością się twą wymierza,
  Boże kocham Cię! itd.

  Choć się oczy zamykają,
  Snu potrzby zażywają;
  Dusza, serce, chęci czują,
  Ustawicznie wykrzykują:
  Boże kocham Cię! itd.

  Myśli, mowy, wszystkie sprawy,
  I roboty i zabawy,
  Gdziekolwiek się ja obrócę,
  Zawsze śpiewam, zawsze nucę:
  Boże kocham Cię! itd.

  Jeźli mnie chcesz słuchać Panie,
  O to tylko me wołanie:
  Weźmij co jest światowego,
  A daj mi siebie samego,
  Boże kocham Cię! itd.

  Weź już świecie, co jest twego,
  Weźmij co jest pieszczonego;
  Nic mnie już nie kontentuje,
  Tylko kiedy wyśpiewuję:
  Boże kocham Cię! itd.

  Ani mnie Twa marność ziewdzie,
  Ani od Boga odwiedze,
  Cale światu już dziękuję,
  Sobie szczerze wyśpiewuję:
  Boże kocham Cię! itd.

  Żaden smutek, doległości,
  Nie odmienią méj miłości,
  Kłopot i prześladowanie
  Tylko wzmocnią me kochanie,
  Boże kocham Cię! itd.

  Niech się i piekło natęży,
  Miłości méj nie zwycięży,
  Nikomu już nie hołduję,
  Bo w tych słowach tryumfuję:
  Boże kocham Cię! itd.

  Niech się ze mną, co chce stanie,
  Choć Ty mnie opuścisz Panie,
  Choć wszystko złe na mnie padnie,
  Wołać będę nieustannie:
  Boże kocham Cię! itd.


  Boże w dobroci nigdy nie przebrany!
  Żadnym językiem niewypowiedziany;
  Ty jesteś godzien wszelakiéj miłości;
  Poszanowania, chwały, uczciwości.

  Ciebie chcę, pragnę i ważę samego,
  Nad wszystkie dobra Tyś u serca mego
  Najwyższe dobro, Tyś w najwyższéj cenie,
  Sam jeden u mnie nad wszystko stworzenie.

  Choćby śmnie nigdy za grzechy mój Panie!
  Nie karał, przecież żałowałbym za nie: