Przejdź do zawartości

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Modlitwa powszechna kościelna za całe Chrześciaństwo

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Ewangielia przy czwartym ołtarzu Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa • Modlitwa powszechna kościelna za całe Chrześciaństwo Modlitwa do św. Wojciecha
Ewangielia przy czwartym ołtarzu Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa
Modlitwa powszechna kościelna za całe Chrześciaństwo
Modlitwa do św. Wojciecha

Modlitwa powszechna kościelna
za całe Chrześciaństwo.

Wszechmogący wieczny Boże! Panie i Ojcze niebieski! wejrzyj okiem nieograniczonego miłosierdzia Swojego na cierpienia, nędze i potrzeby nasze. Zmiłuj się nad wszystkimi chrześcianami wiernymi, za których Syn Twój jedyny, Pan nasz i Zbawiciel Chrystus Jezus, dobrowolnie w ręce grzeszników się podał i drogą krew swoję na drzewie krzyża świętego wylał. Przez tegoż Pana Jezusa odwróć od nas, najłaskawszy Ojcze! zasłużone kary, teraźniejsze i przyszłe niebezpieczeństwa, szkodliwe zaburzenia, uzbrojenia wojenne, drogość, choroby, smutne i ciężkie czasy. Oświeć także i utwierdź wszystkie duchowne i świeckie zwierzchności i rządzców, aby pomnażali wszystko, co do Boskiéj chwały Twojéj, do zbawienia naszego i do powszechnego pokoju i uszczęśliwienia chrześciaństwa doprowadza. — Okaż osobliwie wielkość miłosierdzia swego nad (tu się wymienia osoby najdroższe sercu modlącego się). Udziel nam, o Boże! pokoju prawdziwego, zjednoczenia w wierze, bez wszelkiego odstąpienia i odszczepieństwa. Nakłon serca nasze do prawdziwéj pokuty i do poprawy życia. Wznieć w nas zapał Twéj miłości. Obdarz nas pragnieniem i gorliwością wszelkiéj sprawiedliwości, abyśmy, jako dzieci posłudzne, w życiu i śmierci miłymi i przyjemnymi stali się Tobie. Modlimy się także, jak Ty chcesz, o Boże! abyśmy się modlili za zdrowych i chorych, za wszystkich zasmuconych i cierpiących chrześcian, za żyjących i zmarłych. Tobie, o Panie! polecamy na zawsze sprawy i postępki nasze, życie i śmierć naszę. Udziel nam tylko łaski swojéj tu i w uczestnictwie wszystkich iWybranych Twoich, abyśmy w wieczném zbawieniu Ciebie wielbić i chwalić mogli. Tego nam użycz, Panie i Ojcze niebieski! przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego jedynego, Pana i Zbawiciela naszego , który z Tobą i z Duchem świętym równy Bóg żyje i króluje na wieki. Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).