Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/217

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.

rych Syn Twój jedyny, Pan nasz i Zbawiciel Chrystus Jezus, dobrowolnie w ręce grzeszników się podał i drogą krew swoję na drzewie krzyża świętego wylał. Przez tegoż Pana Jezusa odwróć od nas, najłaskawszy Ojcze! zasłużone kary, teraźniejsze i przyszłe niebezpieczeństwa, szkodliwe zaburzenia, uzbrojenia wojenne, drogość, choroby, smutne i ciężkie czasy. Oświeć także i utwierdź wszystkie duchowne i świeckie zwierzchności i rządzców, aby pomnażali wszystko, co do Boskiéj chwały Twojéj, do zbawienia naszego i do powszechnego pokoju i uszczęśliwienia chrześciaństwa doprowadza. — Okaż osobliwie wielkość miłosierdzia swego nad (tu się wymienia osoby najdroższe sercu modlącego się). Udziel nam, o Boże! pokoju prawdziwego, zjednoczenia w wierze, bez wszelkiego odstąpienia i odszczepieństwa. Nakłon serca nasze do prawdziwéj pokuty i do poprawy życia. Wznieć w nas zapał Twéj miłości. Obdarz nas pragnieniem i gorliwością wszelkiéj sprawiedliwości, abyśmy, jako dzieci posłudzne, w życiu i śmierci miłymi i przyjemnymi stali się Tobie. Modlimy się także, jak Ty chcesz, o Boże! abyśmy się modlili za zdrowych i chorych, za wszystkich zasmuconych i cierpiących chrześcian, za żyjących i zmarłych. Tobie, o Panie! polecamy na zawsze sprawy i postępki nasze, życie i śmierć naszę. Udziel nam tylko łaski swojéj tu i w uczestnictwie wszystkich iWybranych Twoich, abyśmy w wieczném zbawieniu Ciebie wielbić i chwalić mogli. Tego nam użycz, Panie i Ojcze niebieski! przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego jedynego, Pana i Zbawiciela naszego , który z Tobą i z Duchem świętym równy Bóg żyje i króluje na wieki. Amen.Modlitwa do św. Wojciecha,

Patrona Polskiego.

Apostole i Męczenniku Święty, który opowiadając u pogan pruskich Ewangielią odebrałeś koronę męczeńską, racz prosić modlitwami Twojemi u Pana, który Cię nagrodził zapłatą wiekuistą, iżby tęż Wiarę Chrystusową od Ciebie zaszczepioną zachowywał, pomnażał i utwierdzał w Ojczyźnie naszéj: abyśmy od świętych nauk, których prawdę krwią swoją podpisałeś, w