Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Powszechna modlitwa do N. Maryi Panny

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

POWSZECHNA MODLITWA
do N. Maryi Panny

Najświętsza Maryo Panno! Matko zbawiciela naszego! Ciebie pragnie dusza moja wielbić i czcić, bo Ty z pośród wszystkich córek ludzkich zostałaś wybraną, abyś Tego porodziła, przez którego odkupienie rodzaju ludzkiego i zbawienie uskutecznione zostało! Ciebie Bóg sam wybrał za Matkę dla Syna swego, naszego Zbawiciela, gdy tenże z miłości ku nam ludziom stał się człowiekiem, aby za nas przyjął na siebie sprawę odkupienia naszego! Tobie Aniół z nieba posłany to zwiastował z tém pozdrowieniem, iż jesteś łaski pełną! Tyś sposobem nadprzyrodzonym, za sprawą Ducha Ś. poczęła i porodziła Zbawiciela świata! W Tobie panieństwo z macierzyństwem zjednoczone zostało, i Tegoś na świat wydała, przez którego zbawienie stało się ludziom! O jakże więc słusznie i sprawiedliwie cześć Ci oddają, błogosławią Cię i wielbią wszystkie pokolenia ludzkie, przez którą Wszechmocny tak wielkie rzeczy uczynił! Dla cnót Twoich zostałaś tak ubłogosławioną od Boga i te téż wymagają naszego szacunku i czci. Twoja anielska czystość w młodości, Twoja najczulsza miłość ku Boskiéj Dziecinie, Twoja pokora przy wywyższeniu, Twoja stateczna ufność w tylu doświadczeniach nieba, Twoje wytrwanie w dobrém aż do końca, wymagają od nas czci i uwielbienia, ale zarazem i naśladowania Cię, O gdym Cię mógł(a) czcić godnie i naśladować! O Matko litości, Pocieszycielko nasza! wyjednajże mi przez Twe wstawienie się łaskę u Boga, abym idąc śladem Twoim w każdém położeniu mojego życia, zawsze i wszędzie wiernie i mocno trzymał(a) się Boga, w Nim całą pokładał(a) nadzieję, a przez doskonałe pełnienie moich obowiązków, jakie na mnie moja religia święta, moje powołanie i stan wkładają, mógł(a) się Bogu podobać i zapewnić sobie zbawienie. Amen.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).