Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Lucjan Siemieński
Tytuł Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie
Wydawca Księgarnia J. K. Żupańskiego
Data wyd. 1845
Miejsce wyd. Poznań
Źródło skany na commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron


PODANIA i LEGENDY


POLSKIE, RUSKIE, LITEWSKIE


ZEBRAŁ


LUCIAN SIEMIEŃSKI.
Hàtons—nous d'écouter les délicieuses histoires
du peuple avant qu'il les ait oubliées, avant qu'il
en ait rougi, et que sa chaste poesie, honteuse
d'étre nue, se soit couverte d'un voile comme
Eve exilée du paradis.
CH. NODIER.POZNAŃ.

NAKŁADEM KSIĘGARNI J. K. ŻUPAŃSKIEGO,

Czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki.


1845.IMPRIMATUR.

Bogedain, Cenzor.

Poznań, dnia 9. Maja 1845.


Kilka słów o ważności podań ludowychSPIS PODAŃ I LEGEND.Stron.
1. Smok. Z kroniki Bielskiego 1.
2. Mysza wieża w Kruświcy. Z tegoż 1.
3. Piast. Z tegoż 3.
4. Pięciu męczenników kazimierskich. Z podania ustnego
od Berwińskiego
4.
5. Wskrzeszenie Piotrowina. Z Bielskiego 14.
6. Męczeństwo Św. Stanisława. Z tegoż 16.
7. Piotr Duńczyk. Z Wspom. Wielkop. E. Raczyńskiego 16.
8. Oblężenie Nakła. Podług Długosza 17.
9. Pani Kinga. Z pod. ust. 18.
10. Paweł z Przemankowa. Z kron. Bielsk. 19.
11. Biskup Gamrat. Z Kowalickiego 20.
12. Czterdzieściu dziewięciu męczenników sandomierskich.
Z Kołudzkiego
20.
13. Wawrzyniec Powodowski. Z Wsp. Wielkp. Racz. 21.
14. Processya duchów. Z Kołudzk. 22.
15. Złotaryńko. Z tegoż 22.
16. Królowa Baltyku. Z Wspom. Żmud. Jucewicza 23.
17. Witolf. Hist. Lit. Narbuta 26.
18. Krysztofor. Z pod. ust. przez Berwińskiego 27.
19. Anafielas. Z Narbuta 30.
20. Krumine. Z tegoż 30.
21. Nemon. Z tegoż 32.
22. Rumszys. Z pod. ustn. od Brzozowskiego 33.
23. Wajdelotka. Z Narbuta 35.
24. Mogiły Soroki, Nepromacha i Praxedy. Z Izopol-
skiego zbioru pieśni i podań
35.
Stron.
25. Perepiat i Perepiatycha. Z pod. ustn. 36.
26. Mogiła Mełanki. Z Izopol. 36.
27. Swirydowa mogiła. Z Izopol. 37.
28. Wał Olgi. Z pod. ustn. na Podolu 38.
29. Wał Żmii. I., II., III. Ze zbioru pieśni ukr. Izopol. 39.
30. Góra Koniusza. Z kron. Bielsk. 41.
31. Żupy solne w Wieliczce. Szrater Sal. Viel. descr. 42.
32. Strutis. Z pieśni lit. Brzoz. 42.
33. Krynica Parascewy. Z Bibl. Warsz. 1844. Kraszew. 43.
34. Lasy Użwarmskie. Wspom. Żmud. Jucewicza 44.
35. Dziwo w jeziorze krakowskiém. Z kron. 44.
36. Dżuga. Ze Wspom. Żm. Jucew. 45.
37. Szatryja. Z tegoż 45.
38. Kiszporg. Z hist. liter. Wiszniowskiego 46.
39. Orły Herburtów. Z pod. ustn. 49.
40. Pilecki. Z Woj. Kle. 49.
41. Skała Kmity. Z Przyjaciela Ludu 49.
42. Kamienna figura na kollegiacie wiślickiéj. Z pod. ust. 50.
43. Żaby, drzwi i grobla w Wiślicy. Z pod. ustn. 51.
44. Zamek Ojcowski. Z Przy. Ludu 53.
45. Głowa w izbie senatorskiéj w Krakowie. Z p. Tańsk. 54.
46. Stół marmurowy w Olesku. Z star. rękop. 55.
47. Król Sobek. Z pod. ustn. z okolic Kałusza 55.
48. Wąsy króla Jana. Z gaw. Wojcickiego 56.
49. Pan Przyjemski. Z Wsp. Wielkop. Raczyńsk. 56.
50. Wieża czarnéj księżniczki w Szamotułach. Z tegoż 57.
51. Zaklęty zamek w Lubaszu. Z tegoż 58.
52. Widmo w zamku Rydzyńskim. P. Fr. M. 59.
53. Skarbiec w Zbąszyniu. Z Wsp. Wielkop. 61.
54. Krzywoprzysiężna pani. Z pod. ustn. 62.
55. Zamek w Wyszynie. Z Wsp. Wielkop. 63.
56. Lubrański. Z tegoż 64.
57. Zamek Jazłowiecki. Z pod. ustn. 64.
58. Skrzynno, jezioro pod Mosiną. Z Wsp. Wielkop. 65.
59. Myśliwy pan. Z tegoż 65.
60. Pająk w Pajęcznie. Z pod. ustn. 66.
61. Kościół Bożogrobców w Gnieźnie. Z Przy. Ludu 67.
62. Skarb w Luboni. Z Wsp. Wielkop. 67.
63. Stare zamczysko w Korniku. Z Przy. Ludu 69.
Stron.
64. Gnieźninek. Z Przy. Ludu 70.
65. Wieś Ruda. Z pod. ustn. 71.
66. Milczący dzwonek. Z Wsp. Wielkop. 71.
67. Piwo Grodziskie. Z tegoż 71.
68. Brzoza Gryżyńska. P. Fr. M. 72.
69. Wiąz Św. Stanisława. Z Przy. Ludu 73.
70. Obraz na księżycu. Z pod. Ukr. Izop. 73.
71. Chléb kamienny w Oliwie. Z Mat. Święt. Pols. 74.
72. Sosna brata Piotra. Z tegoż 74.
73. Wizerunek Zbawiciela w trybunale Lubelskim. Z Pam.
Sop.
75.
74. Św. Bronisława. Z pod. ustn. 77.
75. Założenie Kijowa. Z pod. ustn. 77.
76. Przepowiednia Znachora Wernyhory. Z pod. Ukr.
Izopolskiego
78.
77. Wąż. Z Gwagn. 79.
78. Dzwon Worneński w Łukście. Z Przysł. Jucewicza. 80.
79. Krysztofory w Krakowie. Z Gaz. Warsz. 1837 80.
80. Kamień w Podkamieniu. Z pod. ustn. 81.
81. Zaklęta dziewczyna pod Strzelnem. Z Prz. Ludu 82.
82. Droga Serpiahy. 82.
83. Ludzie obróceni w kamień. I., II., z Kleh. Wojcick.
III., IV., z pod. ustn.
86.
84. Dusza towarzysza chorągwi Radziwiłłowskiéj. Z Mat.
Święt. Pols.
87.
85. Brzezicki. Z Pam. Maszkie. 88.
86. Duchy familijne. Z Pam. Paska 89.
87. Pielgrzym. Z Kle. Wojc. 91.
88. Upior i Dżuma. Z pod. ustn. 91.
89. Rozmowa bydląt. Z pod. Ukr. Izopol. 93.
90. Niedźwiedź. Z Wojcickiego 94.
91. Król wężów. Z pod. ustn. w Krakowsk. 94.
92. Zazula. Z Wojcic. 95.
93. Kania. Z tegoż 96.
94. Wił. Z Prz. Ludu 96.
95. Bazyliszek. Z Majes. Pols. Łapczyńskiego 97.
96. Żaba. Z Wojcic. 99.
97. Lipa. Z pod. ustn. 110.
98. Czajka. Z Izopols. 100.
Stron.
99. Jaskinia pod Czerczą. Z Przezdzieckiego 101.
100. Pieczary pod Straczem. Z Obr. Gal. 104.
101. Pieczary w Czarnéj górze. P. Zeg. Paulego 104.
102. Pieczary w Bruśniku. Z Podr. Goszczyńskiego 107.
103. Jamy zbójeckie. Z Zeisznera Rzut oka na Podhalan. 108.
104. Zbójeckie pieniądze. Z tegoż 108.
105. Jamy nad morskiém okiem. Z pod. ustnego 109.
106. Księgi czarnoksięzkie. Z pod. ustn. 109.
107. Czechy wędrowne. Z pod. ustn. 109.
108. Morskie oko. Z Zeisznera Rzut oka 110.
109. Skarbnik. Z pow. Wielk. Berwińsk. 110.
110. Zbójcy. Z Kl. Wojc. 111.
111. Janoszczyk. Z pod. ustn. 112.
112. Kowal z Charklowéj. Z pod. ustn. 112.
113. Parobek z Łopuszny. Z dod. ustn. 113.
114. Mnich. Z pod. ustn. 113.
115. Głowa błąkająca się. Z pod. ustn. 114.
116. Djabeł cechujący jawory. Z pod. 114.
117. Djabeł we wichrze. Z pod. ustn. 115.
118. Djabeł i piorun. Z Prz. lit. Jucew. 115.
119. Czerwony chłopczyk. Z tegoż 116.
120. Dar ogniowi. Z Izopol. 116.
121. Wiatr. Z pod. ustn. 117.
122. Grad. Z pod. ustn. 118.
123. Latawiec. I., II. Z pod. ustn. 118.
124. Łełeki. Z pod. ustn. 119.
125. Dziwożony. Z pod. ustn. 120.
126. Topielec. Z Gołębiowsk. 122.
127. Dobrochoczy. Z tegoż 123.
128. Miawki. Z pod. ustn. 123.
129. Wodnice. Z Pieś. litew. Brzozow. 124.
130. Dżuma. Z Kl. Wojc. 125.
131. Pomorek na bydło. Żwier. Kor. Micińskiego 125.
132. Morowa dziewica. Z przy. do Wał. Mickiewicza 126.
133. Miłosław zabezpieczony od morowego powietrza. 127.
134. Zemsta czarownicy. Z Wojcic. 127.
135. Kochanka sprowadzona czarami. Z tegoż 128.
136. Bojaźliwy rycerz. Z tegoż 129.
137. Urocze oczy. Z tegoż 130.
Stron.
138. Charko Makohonyk. Z Izopol. 131.
139. Zaklęte wesele. Z Wojcic. 134.
140. Porwana dziewczyna. Z tegoż 135.
141. Parobek wilkołakiem. Z tegoż 136.
142. Niewierna żona. Z tegoż 137.
143. Kupiec poznański wilkołakiem. Z kron. Benedykty-
nek poznańskich
138.
144. Mądry Uburtis i djabeł. Wspomnie. Żmu. Jucew. 138.
145. Chłopski rozum. Z Berwińskiego 141.
146. Wesele zamienione w wilkołaki. Wojcicki 142.
147. Paproć. Z tegoż 143.
148. Początek wierzby. Z Narbuta 144.
149. Homen. Z Wojcic. 144.
150. Madej. Z tegoż 145.
151. Iskrzycki. Z Ziewonii Goszczyńskiego 148.
152. Boruta. Z Wojcickiego 249.
153. Twardowski. Z tegoż 150.
154. Dziewięć groszy. Z tegoż 153.
155. Odmłodzenie się Twardowskiego. Z tegoż 155.
156. Cień Barbary. Z Posselta 154.
157. Zwierciadło Twardowskiego. Z Narbuta 156.
158. Liber magnus. I. Naramowski fac. rer. Sarm. —
II. z ustn. podania
157.  • tłumaczenie motta:

Śpieszmy się, słuchajmy opowieści ludu,
zanim on je zapomni, zanim będzie się rumienił
z ich powodu i zanim jego dziewicza
poezja, wstydząc się swej nagości, okryje się
zasłoną jak Ewa wypędzona z raju.

Ch. NodierTekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Lucjan Siemieński.