Poezye Ludwika Kondratowicza/Tom VI

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Ludwik Kondratowicz
Tytuł Poezye Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli)
Podtytuł Z portretem autora
Wydawca Wydawnictwo Karola Miarki
Data wyd. 1908
Druk Drukarnia Karola Miarki w Mikołowie
Miejsce wyd. Mikołów-Warszawa
Źródło skany na commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stronNOWA BIBLIOTEKA


PISARZY POLSKICH.
TOM XVIII.POEZYE

LUDWIKA KONDRATOWICZA

(WŁADYSŁAWA SYROKOMLI).


Z PORTRETEM AUTORA.


TOM VI.MIKOŁÓW-WARSZAWA.
NAKŁADEM KAROLA MIARKI.
1908.


PRZEKŁADY

POETÓW ŁACIŃSKO-POLSKICH

EPOKI ZYGMUNTOWSKIEJ.

(WYJĄTKI).


SPIS RZECZY.


PRZEKŁADY POETÓW ŁACIŃSKO-POLSKICH
EPOKI ZYGMUNTOWSKIEJ.
Str.
Poemata Klemensa Janickiego.
Elegia. Do Jędrzeja Krzyckiego 7
10
Dyalog o niestałej rozmaitości odzieży u Polaków 12
17
Rymy łacińskie Jana Kochanowskiego.[1]
Elegia I 24
Elegia II 26
Elegia III 27
Elegia IV 30
Elegia V 33
Elegia VI 34
Elegia VII 37
Pieśń zwycięska 42
Pieśni liryczne.
Oda I do Henryka Walezyusza, króla polskiego 69
Oda II na bogi fałszywe 70
Oda III na zjazd stężycki 71
Oda IV do zguby 73
Oda V do Mikołaja Firleja, wojewodzica krakowsk. 74
Oda VI na zjazd warszawski 75
Oda VII do Licyi 76
Oda VIII do Jędrzeja Patrycego 77
Oda IX do wsi Promnik 77
Oda X o zdobyciu Połocka 78
Epitalamion 81
Do Jędrzeja Patrycego 84
Pan Zamechski 90
Orfeusz Sarmacki 92
Poemat Sebastyana Klonowicza.
Ziemie Czerwonej Rusi (Roxolania) 94
Pienia liryczne Mikołaja Smoguleckiego.
Oda I zastęp cnót walczy pod sztandarami Zygmunta 144
Oda II zwycięstwo wieńczy Zygmunta 148
Oda III wiara wystawia pomnik Zygmuntowi 151
Oda IV chwała zapowiada Zygmuntowi nieśmiertelność 153
Joachima Bielskiego satyra 154
Z poezyi Wojciecha Inesa 158
Poezye ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.[2]
Księga pierwsza.
Oda I do Urbana VIII Papieża 160
Oda II do Aureliusza Lyka 162
Oda III do Kryspa Lewińskiego 163
Oda IV do książąt Europy 164
Oda V gromi gnuśność wieku 167
Oda VI do Stefana Paca 169
Oda VII do książąt państwa rzymskiego 171
Oda VIII do rycerstwa polskiego 173
Oda IX poeta wzdycha do niebieskiej Ojczyzny 175
Oda X do książąt włoskich 175
Oda XI do Lewina Hieliusza 178
Księga druga.
Oda I do Publiusza Memmiusza 179
Oda II do swej harfy 180
Oda III do swojego brata Stanisława Sarbiewskiego 180
Oda IV o występkach rodzaju ludzkiego 182
Oda V Kato polityk 184
Oda VI do Decyusza 186
Oda VII do Najśw. Maryi Panny 188
Oda VIII do rzeki Narwi 189
Oda IX niczego nie należy głupio się lękać 190
Oda X ze świętego Kantyku Salomonowego 193
Oda XI do Jędrzeja Rudominy 194
Oda XII pochwały Zygmunta III 195
Oda XIII do Niemiec wrzących wojną domową 197
Oda XIV ze świętego Kantyku Salomonowego 198
Oda XV. Do Najśw. Maryi Panny 200
Oda XVI. Do Sławy, aby głosiła czyny Władysława 200
Księga trzecia.
Oda I do Egnata Nolliusza 201
Oda II do Marka Sylicerna 202
Oda III na szpetną chciwość wieku 203
Oda IV panegiryk Annie Radziwiłłowej 204
Oda V do samego siebie 205
Oda VI pochwały Franciszka Barberiniego 207
Oda VII do rycerstwa europejskiego 209
Oda VIII do Aula Lewińskiego 211
Oda IX do Cezara Pauzylipa 212
Oda X do Jana Rudominy na śmierć jego brata 213
Oda XI do Jana Rudominy na śmierć jego ojca 215
Oda XII na kamień węgielny kościoła Tow. Jezusow. 216
Oda XIII do Abrahama Bzowskiego zak. kaznodz. 218
Oda XIV do przyjaciół Belgów 220
Oda XV do Kwinta Arysta 224
Oda XVI do Przyjaciół 225
Księga czwarta.
Oda I do Stanisława Łubieńskiego 225
Oda II do Cezara Pauzylipa 227
Oda III o zwycięstwie Polaków nad Osmanem 229
Oda IV parodya z pieśni Jana Kochanowskiego[3] 232
Oda V pochwała miasta Gdańska 234
Oda VI do Kw. Delliusza 236
Oda VII do Zygmunta Leta 237
Oda VIII do Jana Libińskiego 238
Oda IX do Cezara Pauzylipa 239
Oda X do Kryspa Lewińskiego 240
Oda XI do fiołków 241
Oda XII do zefiru 241
Oda XIII proroctwo Noego opłakujące bezrządy 242
Oda XIV do Mądrości Boskiej 245
Oda XV do rycerstwa polskiego 245
Oda XVI do Filidyusza Morabotina 249
Oda XVII do Wojciecha Turskiego 251
Oda XVIII do Najśw. Maryi Panny 252
Oda XIX do Kwinta Tyberyna 252
Oda XX do Pawła Kozłowskiego 253
Oda XXI do rycerstwa Polskiego i Litewskiego 255
Księga piąta.[4]
Oda I pochwała ciszy zakonnej 257
Oda II pochwała rzeki Bugu 260
Oda III Janowi Karolowi Chodkiewiczowi 261
Oda IV do bł. Stanisława Kostki 263
Oda V do Jakóba Zadzika 267
Oda VI do Jana Rywockiego 269
Oda VII wiekuista pamięć cieniom ojca i syna 270
Oda VIII pieśń na cześć zwycięzcy 272
Dzieła pośmiertne.
 I. Podziękowanie Janowi Karolowi Chodkiewiczowi 273
II. Podróż do Rzymu 285
Dodatek do Sarbiewskiego.
Oda I. Księga IV[5] 293
Z poezyi Szymona Szymonowicza Bendońskiego.
Obrazy na sali w Zamościu 295
Pieśń starożytna na cześć Bolesława Krzywoustego 302
Pieśń o Albercie wójcie krakowskim 303
Nagrobek królowej Jadwidze 306
Z poezyi Jana Dantyszka 308
Z poezyi Jędrzeja Krzyckiego.
 I. Na wesele Zygmunta I 311
II. List do Najjaśniejszego Pana Zygmunta 315
Z poezyi Jana Derszniaka z Rokitnicy 319
Z poezyi Joachima Bielskiego.
Oda XII do Stanisława Karśnickiego 321
Oda XIII do Stanisława hrabiego z Górki 322Czcionkami Karola Miarki w Mikołowie.  1. Przypis własny Wikiźródeł Kolejność i numery elegii oraz ód podane tutaj nie odpowiadają oryginalnym; część utworów jest pominięta.
  2. Przypis własny Wikiźródeł Kolejność i numery ód podane tutaj nie odpowiadają oryginalnym; część utworów jest pominięta.
  3. Przypis własny Wikiźródeł Tu, jak i w kolejnych odach tej księgi, numeracja jest przesunięta o 1 wstecz. Błąd pojawił się nie tylko w spisie utworów, ale także w treści książki. Zostało to poprawione w nazewnictwie stron zawierających te ody.
  4. Przypis własny Wikiźródeł Faktycznie pochodzą te ody z oddzielnych dzieł Sarbiewskiego: ze zbioru Epodon liber unus alterque Epigrammatum oraz — dwie ostatnie — ze zbioru Odae in funere Joannis Rudomina Dusiatski.
  5. Przypis własny Wikiźródeł Faktyczna numeracja jak u Sarbiewskiego.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Ludwik Kondratowicz.