Klejnoty poezji staropolskiej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Tytuł Klejnoty poezji staropolskiej
Podtytuł Nowa antologja
Redaktor Gustaw Bolesław Baumfeld
Wydawca Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie
Data wyd. 1919
Druk Drukarnia Naukowa
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cała antologia
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
KLEJNOTY POEZJI
STAROPOLSKIEJ
NOWA ANTOLOGJA
UŁOŻYŁ, WSTĘPEM I PRZYPISAMI OPATRZYŁ
GUSTAW BOLESŁAW BAUMFELD
WARSZAWA   1919   KRAKÓW
TOWARZYSTWO WYDAWNICZE W WARSZAWIE
MAZOWIECKA 12, STARE MIASTO 11, MARSZAŁKOWSKA 143.SPIS RZECZY:
(Okładka „Klejnotów poez. starop.“ ściśle podług okładki druku Unglera w Krakowie z r. 1512: Arystotelesa „Księgi o duszy“).
str.

II.  
 3
VI.  
KLEJNOTY POEZJI STAROPOLSKIEJ:


1.  
Pieśń Bogurodzica — z rękopisów średniowiecz. 
 23
2.  
Pieśń o Zmartwychwstaniu Pańskiem — z rękopisów średniowiecz. 
 „ 
3.  
Skarga Matki Boskiej pod Krzyżem — z rękopisów średniowiecz. 
 23
4.  
Pieśń o Zwiastowaniu — z rękopisów średniowiecz. 
 26
5.  
Z Legendy o ś. Aleksym — z rękopisów średniow. 
 28
6.  
Hymn do Ducha Świętego — z rękopisów średniow. 
 31
7.  
Pieśń o dobrodziejstwach Boga — Jana Kochanowskiego 
 32
8.  
O sprawiedliwości Bożej (Psalm VIII) — Jana Kochanowskiego 
 33
9.  
O Boskiej opiece (Psalm XCI) — Jana Kochanowskiego 
 34
10.  
O chwale Bożej — (Psalm CIV) — Jana Kochanowskiego 
 36
11.  
O miłosierdziu Bożem (Psalm CXXX) — Jana Kochanowskiego 
 38
12.  
O niewoli (Psalm CXXXVII) — Jana Kochanowskiego 
 39
13.  
Ogniu niezgaśnemu wydarci (Z „Rymów duchownych“) — Sebastjana Grabowieckiego 
 40
14.  
O błogosławieństwo Boże (z „Rymów duchownych“) — Sebastjana Grabowieckiego 
 „ 
15.  
Modlitwa o natchnienie (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 41
16.  
Modlitwa o życie rycerzy (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 42
17.  
Podziękowanie Bogu za wiktorję Chocimską (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 43
18.  
Wiosna (z poematu „Nowy Zaciąg“) — Wacława Potockiego 
 44
19.  
Ucieczka Korony Polskiej do Najśw. P. Marji — Wespazjana Kochowskiego 
 46
20.  
Pokuta w Quartannie r. 1678 — Jana Andrzeja Morsztyna 
 47
 49
22.  
Hymn do Boga — z Modlitewnika Konfederatów barskich 
 „ 
23.  
Hymn do Matki Boskiej — z Modlitewnika Konfederatów barskich 
 50
24.  
Do Boga — Franciszka Dyjonizego Kniaźnina 
 „ 
25.  
Pieśń poranna — Franciszka Karpińskiego 
 51
26.  
Pieśń o narodzeniu Pańskiem — Franciszka Karpińskiego 
 52


27.  
Na sokalskie mogiły — Jana Kochanowskiego 
 57
29.  
O błędach świeckich urzędów (żale plebana z „Krótkiej rozprawy miedzy trzemi osobami“) — Mikołaja Reja 
 59
 61
31.  
Sprawa rycerska — Marcina Bielskiego 
 „ 
32.  
Omen Jana Kochanowskiego — Jana Kochanowskiego 
 62
33.  
 63
34.  
Proporzec jaki był (z „Proporca abo hołdu pruskiego“) — Jana Kochanowskiego 
 65
35.  
Na spustoszenie Podola przez Tatarów — Jana Kochanowskiego 
 68
36.  
Monomachja Parysowa z Menelausem (z „Iljady“) — Jana Kochanowskiego 
 69
38.  
Żałosna Kamena — Stanisława Grochowskiego 
 73
39.  
O miłości ojczyzny (z „Kazań sejmowych“) — Piotra Skargi 
 75
40.  
O skutkach niezgody domowej (z „Kazań sejmowych“) — Piotra Skargi 
 79
41.  
Pogróżki boskie (z kazania „O niekarności grzechów jawnych“) — Piotra Skargi 
 81
42.  
Wróżka o upadku mocy tureckiej — Sebastjana Fabjana Klonowicza 
 82
43.  
Pluton zagniewany zwoływa piekielną czeladź (z „Goffreda abo Jeruzalem wyzwolonej“) — Piotra Kochanowskiego 
 84
44.  
Nagrobek Osmanowi (kazanie) — Fabjana Birkowskiego 
 86
45.  
Kozaczyzna — Bartłomieja Zimorowicza 
 87
46.  
Śmierć hetmana Żółkiewskiego (z „Władysława IV“) — Samuela Twardowskiego 
 91
47.  
Lament utrapionej Matki Korony Polskiej — Szymona Starowolskiego 
 92
48.  
Dawna Kanneńska odnowiona — Wespazjana Kochowskiego 
 96
49.  
 97
50.  
Pienie wdzięczności za zwycięstwo wiedeńskie (z „Psalmodji polskiej“) Wespazjana Kochowskiego 
 99
52.  
O wolności polskiej — Wespazjana Kochowskiego 
 104
53.  
Na ciężary i opresją chłopską w Polszcze — Krzysztofa Opalińskiego 
 „ 
54.  
Na ogołocone ściany w obronę — Krzysztofa Opalińskiego 
 106
55.  
Non fecit taliter ulli nationi — Jana Andrzeja Morsztyna 
 107
56.  
Skarga Ximeny — Jana Andrzeja Morsztyna 
 108
57.  
Chodkiewicz hetmanem (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 109
58.  
Stanisław Lubomirski, hetmana polnego namiestnik (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 110
59.  
Roty konne w potrzebie chocimskiej (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 „ 
60.  
Potęga turecka (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 112
61.  
W obozie przed bitwą chocimską — Wacława Potockiego 
 115
 117
63.  
Dziś a wczora (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 119
64.  
Veto albo nie pozwalam — Wacława Potockiego 
 120
 121
66.  
Czuj! Stary pies szczeka — Wacława Potockiego 
 122
67.  
Niechaj śpi pijany — Wacława Potockiego 
 123
68.  
Duma niewolnicza — Zbigniewa Morsztyna 
 124
69.  
Do kochanej ojczyzny — Wacława Rzewuskiego 
 126
72.  
Auferam vobis viros fortes et consilii (Do Krasińskiego, biskupa kamienieckiego) — Franciszka Zabłockiego 
 129
73.  
Tęskność do kraju — Franciszka Karpińskiego 
 „ 
74.  
 131
75.  
Na posąg Czarnieckiego w Tykocinie — Franciszka Karpińskiego 
 132
76.  
Hymn do miłości ojczyzny — Ignacego Krasickiego 
 „ 
77.  
Z satyry „Świat zepsuty“  
 „ 
78.  
Głos umarłych — Adama Naruszewicza 
 134
79.  
Do ojczyzny — Franciszka Dyjonizego Kniaźnina 
 137
80.  
Matka obywatelka 
 138
81.  
Do moich współziomków — Stanisława Trembeckiego 
 140
82.  
Do powszechności — Franciszka Zabłockiego 
 141
83.  
Do pewnego ministra 
 142
84.  
Do zgromadzonych stanów 
 143
85.  
Do Branickiego, hetmana, obiecującego nagrodę za wydanie autora wierszy przeciwko niemu — Franciszka Zabłockiego 
 144
86.  
Do niektórych chluby — Franciszka Zabłockiego 
 „ 
87.  
Rozmowa o Konstytucji 3 Maja (z „Powrotu posła“) — Juljana Ursyna Niemcewicza 
 145
88.  
Do Stanisława Małachowskiego, marszałka sejmu wielkiego — Franciszka Karpińskiego 
 150
89.  
Hymn na rocznicę 3 maja — Ignacego Krasickiego 
 151
90.  
Wiosna — Juljana Ursyna Niemcewicza 
 152
91.  
Do..... — Ignacego Krasickiego 
 154
 155
93.  
Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta — Franciszka Karpińskiego 
 159


95.  
Żale umierającego — z rękopisów średniowiecz. 
 167
96.  
Rozmowa mistrza ze śmiercią — z rękopisów średniowiecz. 
 „ 
 171
98.  
Myśli o przyszłem życiu („Spólnego narzekania“ zakończenie) — Mikołaja Reja 
 172
99.  
O piękności (z „Dworzanina“) — Łukasza Górnickiego 
 173
100.  
O młodości (z „Odprawy posłów greckich“) — Jana Kochanowskiego 
 177
101.  
Sława jedna zostaje po człowieku — Jana Kochanowskiego 
 178
102.  
Do snu — Jana Kochanowskiego  
 179
103.  
Powrót wiosny 
 „ 
104.  
Na lipę 
 180
105.  
Na dom w Czarnolesie 
 181
106.  
Tęsknota (Na śmierć Urszuli tren X) — Jana Kochanowskiego 
 „ 
107.  
O smutnych pamiątkach (Na śmierć Urszuli tren VII) — Jana Kochanowskiego 
 182
108.  
Zwątpienie (Na śmierć Urszuli tren XI) — Jana Kochanowskiego 
 183
109.  
Pocieszenie (Na śmierć Urszuli tren ostatni abo sen) — Jana Kochanowskiego 
 183
110.  
Złote myśli, wyjęte z różnych pism — Jana Kochanowskiego 
 187
111.  
O nietrwałej miłości rzeczy świata tego (Sonet) — Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
 189
112.  
O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem (Sonet) — Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
 „ 
113.  
Żal nagrobny na śmierć Jana Kochanowskiego — Sebastjana Fabjana Klonowicza 
 190
114.  
Nieczystość (Sonet) — Sebastjana Grabowieckiego 
 191
115.  
O marności świata (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 192
116.  
Do słońca (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 193
117.  
Pieśń w ucisku — Zbigniewa Morsztyna 
 194
118.  
O słabości ludzkiej (z poematu „Votum“) — Zbigniewa Morsztyna 
 „ 
119.  
O czasie i o rozumie ludzkim (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 197
120.  
Żegnam cię, wdzięczne światło — Wacława Potockiego 
 198
121.  
Maszkary (z „Fraszek“) — Wespazjana Kochowskiego 
 199
122.  
O mojej pracy (Do Piotra Borzęckiego) — Franciszka Dyjonizego Kniaźnina 
 „ 
123.  
Powrót z Warszawy na wieś (Elegja) — Franciszka Karpińskiego 
 200
124.  
Życzenia w samotności — Juljana Ursyna Niemcewicza 
 201

125.  
List miłosny — z rękopisów średniowiecznych 
 207
126.  
Do paniej (z „Fraszek“) — Jana Kochanowskiego 
 208
127.  
Do Magdaleny (z „Fraszek“) —  
 209
128.  
Wezwanie Hanny do Czarnolasu 
 „ 
129.  
Pochwała pięknej  
 211
130.  
 „ 
131.  
O Kasi i Anusi (Fraszka) — Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
 212
132.  
Do miłej (z „Wieśniaka“) — Andrzeja Zbylitowskiego 
 213
133.  
Kołacze (Sielanka) — Szymona Szymonowicza 
 214
134.  
Z sielanki „Kosarze“ 
 217
135.  
Z sielanki „Dziewka“ 
 „ 
136.  
Łajanie Armidy (z „Goffreda abo Jerozolimy wyzwolonej“ Torquata Tassa) — Piotra Kochanowskiego 
 221
137.  
Tęsknota (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 222
138.  
Prośba o wzajemność (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 223
139.  
Wybrana (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 224
140.  
Do lubego (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 „ 
141.  
Na płacz jednej damy — Jana Andrzeja Morsztyna 
 225
142.  
Jedwabnica — Jana Andrzeja Morsztyna 
 226
143.  
O swej pannie 
 „ 
144.  
Cuda miłości (Sonet) —  
 „ 
145.  
Do wiarołomnej 
 227
146.  
Pieśń — Jerzego Szlichtynga 
 228
147.  
Z sielanki: Śpiewacy — Józefa Bartłomieja Zimorowicza 
 229
148.  
Zielone — Wespazjana Kochowskiego 
 230
149.  
Do Justyny. Tęskność na wiosnę — Franciszka Karpińskiego 
 232
150.  
Laura i Filon (Sielanka) — Franciszka Karpińskiego 
 233
151.  
Dwie gałązki — Franciszka Dyjonizego Kniaźnina 
 236
152.  
Do nocy 
 238
153.  
Zaloty (Z komedji „Fircyk w zalotach“) — Franciszka Zabłockiego 
 239
154.  
Starościny z Szarmanckim rozmowa o miłości (z „Powrotu posła“) — Juljana Ursyna Niemcewicza 
 243
155.  
Stach i Basia (z komedji „Cud czyli Krakowiacy i górale“) — Wojciecha Bogusławskiego 
 248


156.  
O czci dla niewiast (z „Pieśni o dobrych obyczajach“) — Złoty 
 253
  
Śmierci kożdy sie boi (Bajka) — Biernata z Lublina[1] 
 254
157.  
Kto pili, nie zmyli (Bajka) — Biernata z Lublina 
 254
158.  
O czytaniu (z „Komedji Justina i Konstancjej“) — Marcina Bielskiego 
 255
159.  
Żale wójta (z „Krótkiej rozprawy miedzy trzemi osobami“) — Mikołaja Reja 
 256
160.  
Niepomierne biesiady (z „Wizerunku własnego żywota człowieka poczciwego“) — Mikołaja Reja 
 257
161.  
Poranek a wieczór (z „Wizerunku człowieka poczciwego“) — Mikołaja Reja 
 258
162.  
Na zdrowie (z „Frasz.“) — Jana Kochanowskiego 
  „
163.  
Do Wacława Ostroroga (z „Fraszek“) — Jana Kochanowskiego 
 259
164.  
Na lipę (z „Fraszek“) — Jana Kochanowskiego 
 260
165.  
Chorus: O porwaniu Heleny (z „Odprawy posłów greckich“) — Jana Kochanowskiego 
 „ 
166.  
Pochwała wsi (z „Pieśni świętojańskiej o Sobótce“) — Jana Kochanowskiego 
 261
167.  
Podanie flisackie o sporze Narwi z Wisłą (z „Flisa“) Sebastjana Fabjana Klonowicza 
 263
168.  
Wizerunek Judasza (z „Worka Judaszowego“) — Sebastjana Fabjana Klonowicza 
 265
169.  
Oszusty i wyzyskiwacze (z „Worka Judaszowego“) — Sebastjana Fabjana Klonowicza 
 266
170.  
 267
171.  
Żeńcy — Szymona Szymonowicza 
 „ 
172.  
Wieś i poeta (z „Pieśni: Ad imitationem Horatiuszowej ody Beatus ille i t. d.) Daniela Naborowskiego 
 270
173.  
Rymotwórcy (z „Sielanek“) — Bartłomieja Zimorowicza 
 271
174.  
Myśliwstwo — Wespazjana Kochowskiego 
 273
175.  
Zgrzytanie zębów (Fraszka) — Wespazjana Kochowskiego 
 „ 
176.  
Żale żołnierskie (Z poematu: „Votum“) — Zbigniewa Morsztyna 
 275
177.  
Pochwała żywota wiejskiego (Z poematu: „Votum“) — Zbigniewa Morsztyna 
 278
178.  
Golono, strzyżono (Fraszka) — Wacława Potockiego 
 280
179.  
Z kmiotki panna służebna (Fraszka) Wacława Potockiego 
 281
180.  
O tłómaczach i prawdziwej poezji — Wacława Potockiego 
 „ 
181.  
Wiosna (Z poematu: „Opisanie czterech części roku“) — Elżbiety Drużbackiej 
 282
182.  
Pochwała lasów 
 283
183.  
Skarga kilku dam (Dla jakich racji z mężami swymi żyć nie chcą) Elżbiety Drużbackiej 
 284
184.  
Wilk i baranek (Bajka) Stanisława Trembeckiego 
 286
185.  
Koń i wilk (Bajka) —  
 287
186.  
Sekret (Satyra) — Adama Naruszewicza 
 289
187.  
Bankrut (Z satyry „Reduty“) — Adama Naruszewicza 
 290
188.  
Chudy literat (Satyra) —  
 292
189.  
Walka mnichów (z „Monachomachji“) — Ignacego Krasickiego 
 295
190.  
Pijaństwo (Satyra) — Ignacego Krasickiego 
 297
191.  
Żona modna (Satyra) —  
 300
192.  
Z „Bajek“ (Wstęp. Owieczka i pasterz. Jagnię i wilcy. Pan i pies. Chłop i cielę. Ptaszki w klatce. Nocni stróże). — Ignacego Krasickiego 
 305
193.  
Lew i ślimak (z „Mojej ekskuzy“) — Tomasza Kajetana Węgierskiego 
 307
194.  
Zamiary małżeńskie Fircyka (Z komedji „Fircyk w zalotach“) — Franciszka Zabłockiego 
 „ 
195.  
Spór o pierwszeństwo (Z komedji: Sarmatyzm) — Franciszka Zabłockiego 
 310
196.  
Babia góra (Do Pawła Czempińskiego, gdy objeżdżał góry krakowskie) — Franciszka Dyjonizego Kniaźnina 
 315
197.  
Do wąsów (Oda) — Franciszka Dyjonizego Kniaźnina 
 317
198.  
Z komedji: Cyganie — Franciszka Dyjonizego Kniaźnina 
 318
199.  
Z poematu: Sofiówka (Ukraina. Kaskada. Grota i skała. Zakończenie.) — Stanisława Trembeckiego 
 324


Drukarnia Naukowa. Warszawa. Rynek Starego Miasta II.
  1. Przypis własny Wikiźródeł Pozycja nie ujęta w oryginalnym spisie treści.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Gustaw Bolesław Baumfeld.