Klejnoty poezji staropolskiej/O życiu i o śmierci

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Gustaw Bolesław Baumfeld
Tytuł Klejnoty poezji staropolskiej
Wydawca Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie
Data wyd. 1919
Druk Drukarnia Naukowa
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cała antologia

Indeks stron


O ŻYCIU I O ŚMIERCI.
REFLEKSYJNE95.  
Żale umierającego — z rękopisów średniowiecz. 
 167
96.  
Rozmowa mistrza ze śmiercią — z rękopisów średniowiecz. 
 „ 
 171
98.  
Myśli o przyszłem życiu („Spólnego narzekania“ zakończenie) — Mikołaja Reja 
 172
99.  
O piękności (z „Dworzanina“) — Łukasza Górnickiego 
 173
100.  
O młodości (z „Odprawy posłów greckich“) — Jana Kochanowskiego 
 177
101.  
Sława jedna zostaje po człowieku — Jana Kochanowskiego 
 178
102.  
Do snu — Jana Kochanowskiego  
 179
103.  
Powrót wiosny 
 „ 
104.  
Na lipę 
 180
105.  
Na dom w Czarnolesie 
 181
106.  
Tęsknota (Na śmierć Urszuli tren X) — Jana Kochanowskiego 
 „ 
107.  
O smutnych pamiątkach (Na śmierć Urszuli tren VII) — Jana Kochanowskiego 
 182
108.  
Zwątpienie (Na śmierć Urszuli tren XI) — Jana Kochanowskiego 
 183
109.  
Pocieszenie (Na śmierć Urszuli tren ostatni abo sen) — Jana Kochanowskiego 
 183
110.  
Złote myśli, wyjęte z różnych pism — Jana Kochanowskiego 
 187
111.  
O nietrwałej miłości rzeczy świata tego (Sonet) — Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
 189
112.  
O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem (Sonet) — Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
 „ 
113.  
Żal nagrobny na śmierć Jana Kochanowskiego — Sebastjana Fabjana Klonowicza 
 190
114.  
Nieczystość (Sonet) — Sebastjana Grabowieckiego 
 191
115.  
O marności świata (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 192
116.  
Do słońca (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 193
117.  
Pieśń w ucisku — Zbigniewa Morsztyna 
 194
118.  
O słabości ludzkiej (z poematu „Votum“) — Zbigniewa Morsztyna 
 „ 
119.  
O czasie i o rozumie ludzkim (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 197
120.  
Żegnam cię, wdzięczne światło — Wacława Potockiego 
 198
121.  
Maszkary (z „Fraszek“) — Wespazjana Kochowskiego 
 199
122.  
O mojej pracy (Do Piotra Borzęckiego) — Franciszka Dyjonizego Kniaźnina 
 „ 
123.  
Powrót z Warszawy na wieś (Elegja) — Franciszka Karpińskiego 
 200
124.  
Życzenia w samotności — Juljana Ursyna Niemcewicza 
 201Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Gustaw Bolesław Baumfeld.