Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 3

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ III.
Mądrość przedłuża żywota, prawdy i miłosierdzia nie opuszczać, dufać Panu Bogu i bać się go, i cześć wyrządzać, karania skromnie przyjmować: co mądrości naśladują szczęści się im, prze przyjaciela uczynić, nie szkodzić go, ani się z nim spierać, złych nie naśladować: złych zatrata, dobrych błogosławienie, tu się zamykają.

Synu mój! nie zapominaj zakonu mego, a przykazań moich niech strzeże serce twoje.

Przedłużenia bowiem dni i lat żywota i pokoju przydadzą tobie.

Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają: obwin je około szyje twojéj, i napisz na tablicach serca twego.

A najdziesz łaskę i rozum dobry u Boga i u ludzi.

Miéj ufność w Panu ze wszystkiego serca swego, a nie polegaj na roztropności twojéj.

Na wszystkich drogach twoich myśl o nim, a on wyprostuje ścieżki twoje.

Nie bądź sam u siebie mądrym: bój się Boga, a odstąp od złego; [1]

Zdrowie bowiem będzie żywotowi twemu, a odwilżenie kościom twoim.

Czcij Pana z majętności twojéj, a z pierwiastek wszelkiego zboża twego dawaj mu: [2]

10 A napełnią się gumna twoje obfitością, i prasy twe winem opływać będą.

11 Karania Pańskiego, synu mój, nie odrzucaj: ani ustawaj, gdy od niego karan bywasz. [3]

12 Bo kogo Pan miłuje, karze: a jako ojciec w synie kocha się.

13 Błogosławiony człowiek, który nalazł mądrość, i który obfituje w roztropności.

14 Lepsze jest nabycie jéj, niźli kupiectwo śrebra: i złota pierwszego i najczystszego owoc jéj.

15 Droższa jest nad wszystkie bogactwa: a wszystkie rzeczy, które bywają pożądane, nie mogą jéj być przyrównane.

16 Przedłużenie dni na prawicy jéj, a na lewicy jéj bogactwa i sława.

17 Drogi jéj drogi piękne, i wszystkie ścieżki jej spokojne.

18 Drzewem żywot jest tym, którzyby się jéj chwycili: i błogosławiony, który ją otrzyma.

19 Pan mądrością ugruntował ziemię, roztropnością niebiosa utwierdził.

20 Mądrością jego wyniknęły głębokości, i obłoki zsiadają się w rosę.

21 Synu mój! niech te rzeczy nie schodzą z oczu twoich: strzeż zakonu i rady:

22 I będzie żywotem duszy twojéj, i łaską szyi twojéj.

23 Tedy pójdziesz śmiele drogą twoją, i noga twoja nie potknie się.

24 Jeźli zaśniesz, nie zlękniesz się: będziesz odpoczywał, i będzie wdzięczny sen twój.

25 Nie ulękniesz się strachu nagłego, ani przypadających na cię mocy niezbożników.

26 Pan bowiem będzie przy boku twoim, i będzie strzegł nogi twojéj, aby cię nie poimano.

27 Nie broń dobrze czynić temu, który może: jeźli możesz, i sam dobrze czyń.

28 Nie mów przyjacielowi twemu: Idź, a wróć się, jutroć dam: gdy możesz zaraz dać.

29 Nie myśl przyjacielowi twemu złego, gdy on w tobie dufność ma.

30 Nie wadź się z człowiekiem bez przyczyny, gdy on tobie nic złego nie uczynił.

31 Nie zajrzyj człowiekowi niesprawiedliwemu, ani naśladuj dróg jego; [4]

32 Bo obrzydłością Panu jest każdy naśmiewca, a z prostymi rozmowa jego.

33 Ubóstwo od Pana w domu niezbożnego: lecz mieszkania sprawiedliwych będą błogosławione.

34 On się naśmieje z naśmiewców, a cichym da łaskę.

35 Sławę mądrzy osiągną: głupich wywyższenie zelżywość.