Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 4

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ IV.
Przykładem swym Salomon przywodzi ku pytaniu i nabywaniu mądrości, i okazuje użytek jéj, odwodzi od złego, radzi strzedz serca, ust, oczu i chodu.

Słuchajcie, synowie! nauki ojcowskiéj, a pilnujcie, abyście umieli roztropność.

Dar dobry dam wam, nie opuszczajcie zakonu mego.

Bo i ja byłem synem u ojca mego, młodziuchnym i jedynaczkiem przed matką moją:

I nauczał mię i mówił: Niech przyjmie słowa moje serce twoje: strzeż przykazań moich, a będziesz żył.

Osiągnij mądrość, osiągnij roztropność: nie zapominaj, ani się odchylaj od słów ust moich.

Nie opuszczaj jéj, a będzie cię strzegła: miłuj ją, a zachowa cię.

Początek mądrości: osiągnij mądrość, a we wszelkiéj osiadłości twojéj nabywaj roztropności.

Uchwyć się jéj, i wywyższy cię: będziesz wsławion od niéj, gdy ją obłapisz.

Da na głowę twoję pomnożenie łaski, i koroną ozdobną nakryje cię.

10 Słuchaj, synu mój! a przyjmij słowa moje, abyć się rozmnożyły lata żywota.

11 Drogę mądrości ukażę tobie, poprowadzę cię ścieżkami prawości.

12 Któremi gdy pójdziesz, nie będą ściśnione kroki twoje: a bieżąc nie będziesz miał obrazy.

13 Trzymaj się nauki, nie puszczay się jéj, strzeż jéj; bo ona jest żywotem twoim.

14 Nie kochaj się w ścieżkach niezbożników, ani sobie upodobaj drogi złośników.

15 Uciekaj od niéj, ani chódź po niéj: odchyl się a opuść ją.

16 Nie śpią bowiem, aż co złego zbroją: i nie mogą spać, aż kogo podejdą.

17 Jedzą chleb niezbożności, i wino nieprawości piją.

18 A ścieżka sprawiedliwych, jako jasna światłość, wschodzi i rośnie aż do doskonałego dnia.

19 Droga niezbożnych ciemna: nie wiedzą, gdzie upadną.

20 Synu mój! słuchaj powieści moich, a na wymowy moje nakłoń ucha twego.

21 Niech nie odchodzą od oczu twoich, chowaj je wpośród serca twego.

22 Żywotem bowiem są tym, którzy je najdują: a zdrowiem wszelkiemu ciału.

23 Wszelaką strażą strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi.

24 Oddal od siebie usta przewrotne, a wargi uwłaczające niechaj będą daleko od ciebie.

25 Oczy twoje niechaj prosto patrzą, a powieki twe niech uprzedzają kroki twoje.

26 Prostuj ścieżki nogom twoim, a wszystkie drogi twoje będą zmocnione.

27 Nie ustępuj na prawo ani na lewo: odwróć nogę twoję od złego; bo drogi, które są po prawéj stronie, zna Pan: a przewrótne są, które są po lewéj stronie. A on proste uczyni biegi twoje, a drogi twoje w pokoju poprowadzi.