Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ II.
Co za użytek mądrości, jako dobrego wiele przynosi, złego odwodzi, gdyż z nią dary Boskie przychodzą, bez niéj obłędliwości nadchodzą.

Synu mój! jeźli przyjmiesz mowy moje, a przykazania moje skryjesz przy sobie,

Aby słuchało mądrości ucho twoje: nakłoń serca swego ku poznaniu roztropności.

Bo jeźli wzowiesz mądrości, i nakłonisz serce twe roztropności:

Jeźli jéj szukać będziesz jako pieniędzy, a jako skarbów dokopasz się jéj:

Tedy wyrozumiesz bojaźń Pańską, i umiejętność Bożą najdziesz.

Bo Pan dawa mądrość: a z ust jego roztropność i umiejętność.

Strzedz będzie prawych zbawienia, i obroni chodzących w prostości,

Zachowując ścieżki sprawiedliwości, i dróg świętych przestrzegając.

Tedy wyrozumiesz sprawiedliwość, i sąd i prawość i wszelką ścieżkę dobrą.

10 Jeźli wnidzie mądrość do serca twego, a umiejętność spodoba się duszy twojéj:

11 Rada strzedz cię będzie, a roztropność zachowa cię,

12 Abyś był wyrwan z drogi złéj i od człowieka, który mówi przewrotność:

13 Którzy opuszczają drogę prostą, a chodzą drogami ciemnemi:

14 Którzy się weselą źle uczyniwszy, a radują się w rzeczach najgorszych:

15 Których drogi przewrotne są, i postępki ich bezecne.

16 Abyś był wyrwany od cudzéj niewiasty i od obcéj, która gładzi mowy swoje,

17 I opuszcza wodza młodości swojéj, i zapomniała przymierza Boga swego.

18 Albowiem dom jéj nachylił się do śmierci, i ścieżki jéj do piekła.

19 Wszyscy, którzy wchodzą do niéj, nie wrócą się i nie chwycą się ścieżki żywota.

20 Abyś chodził drogą dobrą, i strzegł sprawiedliwych ścieżek.

21 Bo którzy są prawi, będą mieszkać na ziemi, a prości trwać będą na niéj.

22 Ale niezbożni będą z ziemie wytraceni: a którzy czynią niesprawiedliwie, będą z niéj zniesieni. [1]