Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 15

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ XV.
Odpowiedź mięka język mądry i niepomierny: ofiary i nauka bezbożnych co czynią: o posłuszeństwie, o mężu gniewliwym a leniwym, o łakomstwie, o bojaźni Bożéj tu uczy.

Odpowiedź łagodna uśmierza gniew: ale mowa przykra pobudza.

Język mądrych zdobi umiejętność: usta głupich wywierają głupstwo.

Na każdem miejscu oczy Pańskie wypatrują dobre i złe.

Język łagodny drzewo żywota: a który niemierny jest, zetrze ducha.

Głupi śmieje się z strofowania ojca swego: lecz, kto strzeże karności, chytrszy będzie. W obfitéj sprawiedliwości moc jest największa: a myśli niezbożnych będą wykorzenione.

Dom sprawiedliwego moc wielka: a w dochodziech niezbożnego zamięszanie.

Wargi mądrych siać będą umiejętność: serce głupich inaksze będzie.

Ofiary niezbożnych obrzydłe Panu: modlitwy sprawiedliwych przyjemne. [1]

Obrzydłość jest Panu droga niezbożnego: który idzie za sprawiedliwością, jest umiłowany od niego.

10 Nauka zła opuszczającemu drogę żywota: kto nienawidzi karności, umrze.

11 Piekło i zatracenie przed Panem: jako daleko więcéj serca synów człowieczych.

12 Zaraźliwy nie miłuje tego, kto go karze, i do mądrych nie idzie.

13 Serce wesołe rozwesela oblicze: w frasunku serca duch upada.

14 Serce mądrego szuka nauki: a usta głupich karmią się nieumiejętnością.

15 Wszystkie dni ubogiego złe: myśl bezpieczna jako ustawiczne gody.

16 Lepsza jest trocha z bojaźnią Pańską, niż wielkie skarby a nienasycające.

17 Lepiéj jest być proszonym na jarzynę z miłością, niż na cielę tłuste z nienawiścią.

18 Mąż gniewliwy pobudza swary: który cierpliwy jest, uśmierza wzbudzone.

19 Droga leniwych jako płot cierniowy: droga sprawiedliwych bez obrazy.

20 Syn mądry uwesela ojca: a głupi człowiek gardzi matką swoją.

21 Głupstwo wesele głupiemu: a mąż mądry prostuje kroki swoje.

22 Rozpraszają się myśli, kędy niemasz rady: ale, gdzie jest wiele radzących, utwierdzają się.

23 Weseli się człowiek w zdaniu ust swoich: a mowa czasu swego rzeczona jest bardzo dobra.

24 Ścieżka żywota nad umiejętnym, aby się uchronił piekła najgłębszego.

25 Dom pysznych Pan wywróci: a granice wdów potwierdza.

26 Obrzydłość Panu myśli złe: a czysta mowa najpiękniejsza potwierdzona będzie od niego.

27 Mięsza dom swój, który łakomstwa naśladuje: a kto nienawidzi darów, będzie żył. Przez miłosierdzie i wiarę bywają oczyszczane grzechy: a przez bojaźń Pańską wszelki odstępuje od złego.

28 Serce sprawiedliwego rozmyśla posłuszeństwo: usta niezbożnych opływają złością.

29 Daleko jest Pan od niezbożnych: a modlitwy sprawiedliwych wysłucha.

30 Światłość oczu uwesela duszę: a dobra sława czyni tłuste kości.

31 Ucho, które słucha karności żywota, w pośrodku mądrych mieszkać będzie.

32 Kto odrzuca karność, wzgardza duszę swoję: ale kto przyjmuje karanie, panem jest serca.

33 Bojaźń Pańska ćwiczenie mądrości, a sławę uprzedza pokora.

  1. Eccl. 34, 21. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)