Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 16

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ XVI.
Że Pan Bóg sprawuje serce ludzkie, widzi i waży, chwali ubóstwo, mądrość, pokorę, starość i cierpliwość.

Człowiecza jest duszę przygotować: a Pańska rządzić językiem.

Wszystkie drogi człowiecze są jawne przed oczyma jego: Pan jest, który uważa duchy.

Objaw Panu uczynki twoje, a będą wyprostowane myśli twoje.

Pan wszystko udziałał sam dla siebie: téż i niezbożnika na zły dzień.

Obrzydły jest Panu każdy pyszny: by téż ręka do ręki była, nie uchodzi karania. Początek drogi dobréj, czynić sprawiedliwość, i wdzięczniejsza Bogu, niźli ofiary ofiarować.

Miłosierdziem i prawdą nieprawość bywa odkupiona: a w bojaźni Pańskiéj strzegą się złego.

Gdy się podobają Panu drogi człowiecze, tedy i nieprzyjacioły jego przywiedzie do pokoju.

Lepsza jest trocha z sprawiedliwością: niźli wielkie dochody z nieprawością.

Serce człowiecze rozrządza drogi swoje: ale Pańska jest prostować kroki jego.

10 Proroctwo w wargach królewskich: w sądzie nie błądzą usta jego.

11 Waga i szala jest sąd Pański: a uczynki jego wszystkie gwichty w worku.

12 Obrzydliwi królowie, którzy źle czynią; bo sprawiedliwością umacnia się stolica.

13 Upodobanie królewskie wargi sprawiedliwe: kto mówi dobrze, będzie umiłowan.

14 Gniew królewski posłowie śmierci: a mąż mądry ubłaga go.

15 W wesołości twarzy królewskiéj żywot, a łaska jego jako deszcz późny.

16 Nabywaj mądrości; bo lepsza jest nad złoto, i nabywaj roztropności; bo droższa jest nad śrebro.

17 Ścieżka sprawiedliwych odchyla się od złego: stróż dusze swéj strzeże drogi swojéj.

18 Przed zginieniem uprzedza pycha, a przed upadkiem duch się wynosi.

19 Lepiéj jest korzyć się z cichymi, niźli dzielić korzyści z pysznymi.

20 Ćwiczony w słowie najdzie dobra: a który ma nadzieję w Panu, błogosławiony jest.

21 Który jest mądrego serca, będzie nazwany rozumnym: a kto wdzięcznéj wymowy, więcéj odniesie.

22 Zdrój żywota nauka tego, kto ją ma: a nauka głupich szaleństwo.

23 Serce mądrego wyćwiczy usta jego, a wargom jego przyda wdzięczności.

24 Plastr miodu słowa ozdobne, słodkość duszy zdrowie kościom.

25 Jest droga, która się zda człowiekowi prawa: a koniec jéj prowadzi do śmierci.

26 Dusza robiącego robi sobie; bo go przymuszają usta jego.

27 Mąż niezbożny wykopuje złość, a na wargach jego ogień się rozpala.

28 Człowiek przewrótny wszczyna zwady, a świegotliwy rozłącza książęta.

29 Mąż złościwy nuci bliźniego swego i prowadzi go drogą nie dobrą.

30 Kto zapatrzywszy się, myśli przewrótności, gryząc wargi swoje, dokazuje złości.

31 Wieniec godności szędziwość, która się najduje w drogach sprawiedliwości.

32 Lepszy jest cierpliwy, niźli mąż mocny: a który panuje sercu swemu, niż ten, co miast dobywa.

33 Losy do łona rzucają: ale od Pana bywają nastrojone.