Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 30

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ XXX.
Pokora i prośba tego Proroka, czworaki stan ludzi, trzy nienasycone rzeczy, trzy trudne, czwarta nieznajoma: pod trzemi się ziemia rusza, czwartego znieść nie może, o czterech najmniejszych rzeczach, o trzech, które dobrze chodzą.

Słowa zgromadzającego, syna zwracającego. Widzenie, które powiadał mąż, z którym Bóg jest, i który Bogiem, z nim mieszkającym, umocniony rzekł:

Jestem najgłupszy między mężami, i mądrości człowieczéj niemasz we mnie.

Nie nauczyłem się mądrości, a nie nawykłem umiejętności świętych.

Któż wstąpił do nieba i zstąpił? kto zatrzymał wiatr w rękach swoich? kto zawiązał wody jako w szacie? kto założył wszystkie kończyny ziemie? które jest imię jego? i które imię syna jego, jeźli wiesz?

Wszelka mowa Boża ognista, tarcza jest mającym nadzieję w nim. [1]

Nie przydawaj nic do słów jego, aby cię nie przekonał i nie nalazł kłamcą. [2]

Dwu rzeczy prosiłem u ciebie, nie odmawiaj mi, pókim żyw.

Marność i słowa kłamliwe oddal odemnie: żebractwa i bogactwa nie dawaj mi: daj tylko potrzeby do żywności mojéj,

Bych snadź nasycony nie był przywiedziony do zaprzenia, i rzekł: Któż jest Pan? albo ubóstwem przyciśniony, nie jął się kraść i fałszywie nie przysięgał przez imię Boga mego.

10 Nie oskarżaj sługi do Pana jego, aby cię snadź nie przeklinał, i upadłbyś.

11 Rodzaj, który ojcu swemu złorzeczy i który matce swéj nie błogosławi.

12 Rodzaj, który się sobie zda być czysty a przecie nie omył się z plugastwa swego.

13 Rodzaj, który ma wyniosłe oczy, a powieki ku górze obrócone.

14 Rodzaj, który ma miasto zębów miecze, a żuje trzonowymi swymi, aby wyjadł nędzniki z ziemie, a ubogie z ludzi.

15 Pijawka ma dwie córki mówiące: Przynieś, przynieś. Trzy rzeczy są nie nasycone, a czwarta, która nigdy nie rzecze: Dosyć.

16 Piekło, łono białogłowskie, i ziemia, która się nie nasyca wodą, a ogień nigdy nie mówi: Dosyć.

17 Oko, które urąga ojcu, i które gardzi rodzeniem matki swojéj, niech wykłują krucy od potoków, i niech je wyjedzą orlęta.

18 Trzy rzeczy są u mnie trudne, a czwartéj zgoła nie wiem.

19 Drogi orłowéj na powietrzu, drogi wężowéj na skale, drogi okrętu w pośród morza, a drogi męża w młodości.

20 Takaż jest i droga cudzołożącéj niewiasty, która zjadła, i ucierając usta swoje, mówi: Nie uczyniłam nic złego.

21 Pod trzema rzeczami drży ziemia, a czwartéj znieść nie może.

22 Pod sługą, kiedy króluje: pod głupim, kiedy się naje chleba:

23 Pod nienawisną niewiastą, kiedy za mąż poszła: a pod służebnicą, kiedy się stanie dziedziczką po pani swojéj.

24 Cztery rzeczy są maluczkie na ziemi, a one są mędrsze nad mędrce.

25 Mrówki, lud słaby, który gotuje we żniwa żywność sobie.

26 Zajączek, gmin nie duży, który czyni sobie w skałach łożysko swoje.

27 Szarańcza króla nie ma, a wszystka hufcami swymi wychodzi.

28 Pająk rękoma się wspiera, a mieszka w pałacach królewskich.

29 Trzy rzeczy są, które dobrze chodzą, a czwarta, która szczęśliwie kroczy.

30 Lew najmocniejszy między zwierzęty, niczyjego się potkania nie zlęknie.

31 Kur mający biodra podkasane: i baran: a i króla niemasz, któryby mu się sprzeciwił.

32 Jest, który się głupim pokazał, skoro wzgorę jest wyniesiony; bo by był rozumiał, zatuliłby był ręką usta swoje.

33 A kto mocno ściska wymiona, chcąc wydoić mleko, ten wyciska masło: a kto bardzo nos wyciera, wyciska krew, a kto wzbudza gniewy, wywodzie niezgody.