Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 14

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ XIV.
Mądrość, albo głupość białéj głowy po czem poznać: o chytrym synie zdradliwym, o miłosierdziu i bojaźni Bożéj.

Mądra niewiasta buduje dom swój: a głupia i zbudowany rękoma zepsuje.

Chodzący prostą drogą i bojący się Boga, wzgardzon bywa od tego, który bezecną drogą chodzi.

W uściech głupiego kij pychy: lecz wargi mądrych strzegą ich.

Kędy niemasz wołów, żłób próżny jest: a gdzie wiele zboża, tam jest jawna moc wołu.

Świadek prawdziwy nie kłama: lecz nieprawdę powiada świadek zdradliwy.

Szuka naśmiewca mądrości, a nie najduje: nauka roztropnych łacna.

Idź przeciw mężowi głupiemu, a nie zna warg mądrości.

Mądrość chytrego jest rozumieć drogę swoję: a nieopatrzność głupich obłędna.

Głupi będzie się śmiał z grzechu: a między sprawiedliwymi będzie mieszkała łaska.

10 Serce, które zna gorzkość dusze swojéj, do wesela jego nie przymięsza się obcy.

11 Dom niezbożnych zgładzon będzie: lecz przybytki sprawiedliwych zakwitną.

12 Jest droga, która się zda człowiekowi sprawiedliwa: ale koniec jéj prowadzi do śmierci.

13 Śmiech będzie zmięszan z żałością: a koniec wesela smutek posiada.

14 Drogami swemi nasycon będzie głupi: a nad nim będzie mąż dobry.

15 Prostak wierzy każdemu słowu: chytry rozważa kroki swoje. Syn zdradliwy nie będzie miał nic dobrego: ale słudze mądremu poszczęścią się sprawy, i wyprostuje się droga jego.

16 Mądry boi się i odstępuje od złego: głupi przeskakuje a dufa.

17 Niecierpliwy czynić będzie głupstwo: a mąż chytry przemierzły jest.

18 Maluczcy posiędą głupstwo: a opatrzni będą czekać umiejętności.

19 Będą leżeć źli przed dobrymi: a niezbożnicy u drzwi sprawiedliwych.

20 Ubogi i bliźniemu swemu omierzły będzie: ale bogatych jest przyjaciół wiele.

21 Kto gardzi bliźnim swoim, grzeszy: ale kto ma litość nad ubogim, błogosławiony będzie. Kto wierzy w Pana, miłosierdzie miłuje.

22 Błądzą, którzy źle czynią: miłosierdzie i prawda gotują dobra.

23 Ze wszelkiéj roboty będzie dostatek: ale, gdzie słów wiele, tam często niedostatek.

24 Korona mądrych bogactwa ich: szaleństwo głupich nieroztropność.

25 Wybawia duszę świadek prawdziwy: a zdradliwy kłamstwa mówi.

26 W bojaźni Pańskiéj ufanie mocy: i synowie jego nadzieję mieć będą.

27 Bojaźń Pańska zdrój żywota, aby uszli upadku śmierci.

28 W wielkości ludu godność królewska: a w trosze ludzi zelżywość książęcia.

29 Kto jest cierpliwy, wielką się mądrością rządzi: a kto niecierpliwy jest, wywyższa swe głupstwo.

30 Żywot ciała zdrowie serca: spróchnienie kości zazdrość.

31 Kto czyni krzywdę ubogiemu, urąga Stworzycielowi jego: a czci go, kto ma zmiłowanie nad ubogim.

32 Dla złości swéj niezbożnik wygnany będzie: ale sprawiedliwy nadzieję ma przy śmierci swojéj.

33 W sercu roztropnego odpoczywa mądrość: i wszelkie nieuczone wyćwiczy.

34 Sprawiedliwość wywyższa naród: ale grzech czyni ludzie mizernymi.

35 Sługa roztropny wdzięczny jest królowi: niepożyteczny gniew jego odniesie.