Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 12

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ XII.
Zaś tu mówi o tym, który wdzięczen albo nie: karania o bezbożnym i sprawiedliwym, o pracowitym i legawym, głupim i mądrym, o pożytku i zaszkodzie języka.

Kto miłuje karność, miłuje umiejętność: ale kto nienawidzi strofowania, głupi jest.

Kto dobry jest, wyczerpnie łaskę u Pana: ale kto ufa w myślach swoich, niezbożnie czyni.

Nie zmocni się człowiek z niezbożności: a korzeń sprawiedliwych nie będzie poruszony.

Niewiasta pilna jest koroną mężowi swemu: a zgniłość w kościach jego, która czyni rzeczy godne sromoty.

Myśli sprawiedliwych sądy: a rady niezbożnych zdradliwe.

Słowa niezbożników czyhają na krew: usta sprawiedliwych wybawiają je.

Obróć niezbożne, a nie będzie ich: a dom sprawiedliwych stać będzie.

Z nauki swojéj mąż będzie poznany: ale kto jest nikczemny a głupi, wzgardzie podlęże.

Lepszy jest ubogi, mając swą potrzebę, niźli chlubliwy, który potrzebuje chleba. [1]

10 Zna sprawiedliwy dusze bydła swego: a wnętrzności niezbożnych okrutne.

11 Kto sprawuje ziemię swoję, będzie nasycon chlebem: ale kto się próżnowaniem bawi, najgłupszy jest. Kto wesoły jest w zasiadaniu na winie, w zamkach swoich zostawi sromotę. [2]

12 Żądza niezbożnika zmocnienie niecnotliwych: lecz korzeń sprawiedliwych rość będzie.

13 Dla ust przewrótnych przybliża się upad złośliwemu: lecz sprawiedliwy ujdzie ucisku.

14 Z owocu ust swoich każdy będzie napełnion dobrami: a według uczynków rąk jego będzie mu oddano.

15 Droga głupiego prosta w oczach jego: lecz kto mądry jest, słucha porady.

16 Głupi natychmiast gniew swój pokazuje: lecz, kto krzywdę pokrywa, chytry jest.

17 Który, co wie, mówi, świadek jest sprawiedliwy: ale, który kłama, jest świadek zdradliwy.

18 Jest, który obiecuje, a jako mieczem sumienia kłóty bywa: a język mądrych jest zdrowie.

19 Warga prawdy trwała będzie na wieki, a kto jest świadek nagły, ten stroi język kłamstwa.

20 Zdrada w sercu myślących złości: ale, którzy radzą o pokoju, idzie za nimi wesele.

21 Nie zafrasuje sprawiedliwego, cokolwiek nań przypadnie: lecz niezbożnicy będą pełni złego.

22 Brzydkością są Panu wargi kłamliwe: a którzy się wiernie obchodzą, podobają mu się.

23 Człowiek chytry tai umiejętność: a serce głupich wywoływa głupstwo.

24 Ręka mocnych panować będzie: a, która leniwa jest, pod hołdem będzie.

25 Smutek w sercu męża poniży go: a powieścią dobrą uweselon bywa.

26 Kto nie waży szkody dla przyjaciela, jest sprawiedliwy: lecz droga niezbożnych zdradzi je.

27 Nie najdzie zysku zdradliwy: a majętność człowieka będzie cena złota.

28 Na ścieżce sprawiedliwości żywot: a droga zdrożna wiedzie do śmierci.

  1. Eccl. 10, 30. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)
  2. Eccl. 20, 30. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)