Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 9

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ IX.
Mądrość dom zbudowała, gości naprosiła, odwodzi od dzieciństwa, przedłużenie żywota obiecuje, cudzołożnicę opisuje.

Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedm filarów.

Ofiarowała ofiary swoje, roztworzyła wino i stół swój wystawiła.

Posłała dziewki swe, (aby przyzwały), na zamek i na mury miejskie:

Jeźli kto jest maluczkim, niechaj przyjdzie do mnie.

I głupcom mówiła: Pójdźcie, pożywajcie chleba mego i pijcie wino, którem wam roztworzyła.

Opuśćcie dzieciństwo a żyjcie, i chódźcie drogami roztropności.

Kto uczy naśmiewcę, sam sobie krzywdę czyni: a kto strofuje niezbożnika, zmazę sobie rodzi.

Nie karz naśmiewcę, aby cię nie miał w nienawiści: karz mądrego, a będzie cię miłował.

Daj mądremu powód, a przyczyni mu się mądrości: nauczaj sprawiedliwego, a pokwapi się wziąć.

10 Początek mądrości bojaźń Pańska: a umiejętność świętych roztropność. [1]

11 Bo przez mię rozmnożą się dni twoje, i przyczynią się tobie lata żywota.

12 Jeźli będziesz mądrym, sam sobie będziesz: a będzieszli naśmiewcą, sam złe poniesiesz.

13 Niewiasta głupia i wrzaskliwa i pełna łudarstwa, a nic zgoła nie umiejąca.

14 Siedzi we drzwiach domu swego na stołku, na wyższem miejscu w mieście,

15 Aby wołała mijających drogą, a idących drogą swoją:

16 Kto jest maluczki, niechaj zstąpi do mnie: a głupcowi rzekła:

17 Wody kradzione słodsze są, a chleb kryjomy smaczniejszy.

18 A nie wiedział, że tam są olbrzymowie, i w głębokościach piekielnych goście jéj.

  1. Psal. 110, 10. Eccl. 1, 16. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)