Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0609

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  16.Kto jest maluczki, niechaj zstąpi do mnie: a głupcowi rzekła:

  17.Wody kradzione słodsze są, a chleb kryjomy smaczniejszy.

  18.A nie wiedział, że tam są olbrzymowie, i w głębokościach piekielnych goście jéj.


  PRZYPOWIEŚCI
  SALOMONOWE.

  ROZDZIAŁ X.

  Paraboły, albo Przypowieści
  Salomonowe.

  Mówi w tym rozdziale o synie mądrym i głupim, sprawiedliwym i złym, robotnym i legawym, uprzejmym i przewrótnym, o miłości i nienawiści, o dobroci i złości języka.

  Mądry syn rozwesela ojca: a syn głupi smutkiem jest matce swojéj.

  2.Nic nie pomogą skarby niezbożności, lecz sprawiedliwość wybawi od śmierci.

  3.Nie udręczy Pan głodem dusze sprawiedliwego: a zasadki niezbożnych wywróci.

  4.Ubóstwo sprawiła ręka leniwa: ale ręka mocnych bogactwa gotuje. Kto się wspiera na kłamstwach, ten pasie wiatry: a tenże téż ściga latające ptaki.

  5.Kto zbiera we żniwa, syn mądry jest: ale kto śpi lecie, syn pohańbienia.

  6.Błogosławieństwo Pańskie nad głową sprawiedliwego: a nieprawość usta bezbożnych pokrywa.

  7.Pamiątka sprawiedliwego z chwałą: ale imię niezbożnych zginie.

  8.Mądry sercem przyjmuje przykazania: głupi bywa bit wargami.

  9.Kto chodzi w prostości, bezpiecznie chodzi: lecz kto wywraca drogi swe, wyjawion będzie.

  10.Kto mruga okiem, przyniesie żal: a głupi wargami będzie bit. [1]

  11.Źródło żywota usta sprawiedliwego: a usta niezbożnych nieprawość pokrywają.

  12.Nienawiść wzbudza swary: a wszystkie występki miłość pokrywa. [2]

  13.W uściech mądrego najduje się mądrość: a kij na grzbiecie tego, któremu nie staje serca.

  14.Mądrzy tają umiejętność: lecz usta głupiego są bliskie pohańbienia.

  15.Majętność bogatego miasto mocy jego: bojaźń ubogich niedostatek ich.

  16.Robota sprawiedliwego ku żywotowi: ale urodzaj niezbożnego ku grzechowi.

  17.Droga do żywota, strzegącemu ćwiczenia: lecz kto opuszcza karność, błądzi.

  18.Wargi kłamliwe tają w sobie nienawiść: kto mówi potwarz, głupi jest.

  19.W wielomówności nie będzie bez grzechu: lecz kto miarkuje wargi swe, bardzo roztropny jest.

  20.Śrebro wyborne język sprawiedliwego: ale serce niezbożnych za nic nie stoi.

  21.Wargi sprawiedliwego nauczają wielu: lecz którzy nieumiejętni są, w niedostatku serca pomrą.

  22.Błogosławieństwo Pańskie czyni bogatymi, ani się przyłączy do nich utrapienie.

  23.Głupi jakoby śmiechem czyni niecnotę, ale mądrością jest mężowi baczność.

  24.Czego się boi niezbożnik, przyjdzie nań: żądanie ich sprawiedliwym będzie dano.

  25.Jako chmura przechodząca przeminie niezbożnik: lecz sprawiedliwy jako fundament wieczny.

  26.Jako ocet zębom, a dym oczom, tak leniwy tym, którzy go posłali.

  27.Bojaźń Pańska dni przyczyni: a lata niezbożnych będą ukrócone.

  28.Oczekawanie sprawiedliwych wesele: lecz nadzieja niezbożnych zginie.

  29.Moc prostego droga Pańska: a strach tym, którzy źle czynią.

  30.Sprawiedliwy na wieki poruszon nie będzie: a niezbożnicy mieszkać nie będą na ziemi.

  31.Usta sprawiedliwego zrodzą mądrość: język przewrótnych zginie.

  32.Wargi sprawiedliwego upatrują wdzięczności: a usta bezbożnych przewrótności.


  ROZDZIAŁ XI.
  Opisuje użytki sprawiedliwości i prawości, tudzież i inszych cnót, a zaś szkody, które przynoszą złości i marne bogactwa.

  Waga zdradliwa brzydliwość jest u Pana: a gwicht sprawiedliwy wola jego.

  1. Eccl. 27, 25. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)
  2. 1.Cor. 13, 4. 1.Petr. 4, 8.