Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0608

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


pychą i hardością, i drogą złą, i usty dwujęzycznemi brzydzę się.

14.Moja jest rada i prawość, moja jest roztropność, moje jest męstwo.

15.Przez mię królowie królują, i prawodawcy stanowią sprawiedliwość.

16.Przez mię książęta panują, i mocarze skazują sprawiedliwie.

17.Ja miłuję tych, którzy mię miłują: a którzy rano czują do mnie, najdą mię.

18.Przy mnie są bogactwa i sława, pyszne majętności i sprawiedliwość.

19.Lepszy bowiem jest owoc mój niż złoto i kamienie drogie: a urodzaje moje niż śrebro wyborne.

20.Na drogach sprawiedliwości chodzę, w pośrodku ścieżek sądowych:

21.Abych ubogaciła te, którzy mię miłują, i skarby ich abym napełniła.

22.Pan mię posiągł na początku dróg swoich, pierwéj niźli co czynił z początku.

23.Od wiekum jest zrządzona i z starodawna, pierwéj niźli się ziemia stała.

24.Jeszcze nie było przepaści, a jam już poczęta była: ani jeszcze źródła wód były wyniknęły:

25.Ani jeszcze góry ciężką wielkością były stanęły przed pagórkami, jam się rodziła.

26.Jeszcze był ziemie nie uczynił, ani rzek, ani zawias okręgu ziemie.

27.Gdy gotował niebiosa, tamem ja była: gdy pewnym porządkiem i kołem otaczał przepaści.

28.Gdy niebiosa utwierdzał wzgórę, i ważył źródła wód.

29.Gdy zakładał morzu granice jego, a ustawę dawał wodom, aby nie przestępowały granic swoich: kiedy zawieszał fundamenty ziemie.

30.Z nimem była wszystko składając, i kochałam się na każdy dzień:

31.Igrając przed nim na każdy czas,

32.Igrając na okręgu ziemie: a kochanie moje, być z synmi człowieczymi.

33.Teraz tedy, synowie! słuchajcie mię: błogosławieni, którzy strzegą dróg moich.

34.Słuchajcie ćwiczenia a bądźcie mądrymi, a nie odrzucajcie go.

35.Błogosławiony człowiek, który mię słucha: i który czuje u drzwi moich na każdy dzień, i pilnuje u podwojów drzwi moich.

36.Kto mię najdzie, najdzie żywot i wyczerpnie zbawienie od Pana.

37.Ale kto przeciw mnie zgrzeszy, obrazi duszę swoję. Wszyscy, którzy mię nienawidzą, kochają się w śmierci.


Rozdział IX.

Mądrość dom zbudowała, gości naprosiła, odwodzi od dzieciństwa, przedłużenie żywota obiecuje, cudzołożnicę opisuje.


Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedm filarów.

2.Ofiarowała ofiary swoje, roztworzyła wino i stół swój wystawiła.

3.Posłała dziewki swe, (aby przyzwały), na zamek i na mury miejskie:

4.Jeźli kto jest maluczkim, niechaj przyjdzie do mnie.

5.I głupcom mówiła: Pójdźcie, pożywajcie chleba mego i pijcie wino, którem wam roztworzyła.

6.Opuśćcie dzieciństwo a żyjcie, i chódźcie drogami roztropności.

7.Kto uczy naśmiewcę, sam sobie krzywdę czyni: a kto strofuje niezbożnika, zmazę sobie rodzi.

8.Nie karz naśmiewcę, aby cię nie miał w nienawiści: karz mądrego, a będzie cię miłował.

9.Daj mądremu powód, a przyczyni mu się mądrości: nauczaj sprawiedliwego, a pokwapi się wziąć.

10.Początek mądrości bojaźń Pańska: a umiejętność świętych roztropność. [1]

11.Bo przez mię rozmnożą się dni twoje, i przyczynią się tobie lata żywota.

12.Jeźli będziesz mądrym, sam sobie będziesz: a będzieszli naśmiewcą, sam złe poniesiesz.

13.Niewiasta głupia i wrzaskliwa i pełna łudarstwa, a nic zgoła nie umiejąca.

14.Siedzi we drzwiach domu swego na stołku, na wyższem miejscu w mieście,

15.Aby wołała mijających drogą, a idących drogą swoją:

  1. Psal. 110, 10. Eccl. 1, 16. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)