Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 19

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ XIX.
O prostocie ubogiego człowieka: bogactwa przymnożą przyjaciół; o świadku fałesznym, o chwale cierpliwego, o gniewie królewskim, o żonie swarliwéj, o dobréj żony dawaczu, o wyćwiczeniu syna.

Lepszy jest ubogi, który chodzi w prostocie swéj, niźli bogaty warg przewrótnych i głupi.

Gdzie niemasz umiejętności dusze, niemasz dobra: a kto prędkich jest nóg, potknie się.

Głupstwo człowiecze wywraca drogę jego, a na Boga wre sercem swem.

Bogactwa przyczyniają wiele przyjaciół: lecz od ubogiego i ci, które miał, odstępują.

Świadek fałeszny nie ujdzie karania: a kto mówi kłamstwa, nie uciecze. [1]

Wiele tych, którzy czczą osobę możnego, i są przyjaciółmi dary dającego.

Bracia człowieka ubogiego nienawidzą go: a ktemu i przyjaciele daleko odstąpili od niego. Kto się tylko na słowiech sadzi, nic nie będzie miał.

Lecz, kto ma rozum, miłuje duszę swoję, a strzegący roztropności najdzie dobra.

Świadek fałeszny nie ujdzie karania: a kto mówi kłamstwa, zginie.

10 Nie przystoi głupiemu rozkosz: ani słudze panować nad książęty.

11 Nauka męża po cierpliwości bywa doznana: a cześć jego jest mijać nieprawość.

12 Jako ryk lwi, tak i gniew królewski: a jako rosa na trawie, tak téż wesoła twarz jego.

13 Żałość ojcowa syn głupi: a dach ustawicznie kapający, swarliwa niewiasta.

14 Dom i majętności dane bywają od rodziców: ale żona roztropna właśnie od samego Pana.

15 Lenistwo przynosi ospałość: a dusza niedbała będzie łaknęła.

16 Kto strzeże przykazania, strzeże dusze swojéj: lecz, kto zaniedbywa drogi swéj, umorzon będzie.

17 Na lichwę daje Panu, kto ma litość nad ubogim, i nagrodę jego odda mu.

18 Ćwicz syna twego, nie rozpaczaj: a ku zabiciu jego nie przykładaj dusze twojéj.

19 Kto niecierpliwy jest, szkodę popadnie: a gdy wydrze, drugie przyda.

20 Słuchaj porady a przyjmuj ćwiczenie, abyś był mądrym na ostatku twoim.

21 Wiele myśli w sercu męża: a wola Pańska trwać będzie.

22 Człowiek potrzebny jest miłosierny: a lepszy jest ubogi niż mąż kłamliwy.

23 Bojaźń Pańska do żywota: w obfitości mieszkać będzie bez nawiedzenia złego.

24 Kryje leniwy rękę swą pod pachy, ani ją do ust swoich przykłada.

25 Gdy zaraźliwego ubijesz, głupi mędrszym będzie: a jeźli skarzesz mądrego, zrozumie karność.

26 Kto frasuje ojca a wypędza matkę, bezecny jest i nieszczęśliwy.

27 Nie przestawaj, synu, słuchać nauki, a umiéj słowa umiejętności.

28 Świadek nieprawy śmieje się z sądu: a usta niezbożnych żrą nieprawość.

29 Nagotowano pośmiewcom sądy, i młoty bijące ciałom głupich.

  1. Dan. 13, 61. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; w tym wydaniu Księga Daniela ma tylko 12 rozdziałów).