Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 24

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ XXIV.
Złych nie naśladować, mądrość, myśl głupiego, tych, co wiodą na śmierć, wyprawiać, nie podchadzać sprawiedliwego, obmówcy, sądy sprawiedliwe, złe za złe nie oddawać, o polu człowieka leniwego.

Nie naśladuj ludzi złych, ani żądaj być z nimi.

Albowiem serce ich myśli o drapiestwie, a usta ich mówią zdrady.

Mądrością będzie budowany dom, a roztropnością umocnion będzie.

Umiejętnością napełniają się śpiżarnie wszelakiéj majętności kosztownéj i pięknéj.

Człowiek mądry mocny jest: a mąż uczony silny i potężny.

Bo sprawą zaczyna się wojna: a będzie zdrowie, kędy wiele rady jest.

Wysoka głupiemu mądrość, nie otworzy w bramie ust swoich.

Kto myśli źle czynić, głupim nazwan będzie.

Myśl głupiego jest grzech: a brzydliwością ludzką obmówca.

10 Jeźli zwątpisz spracowany w dzień ucisku, umniejszy się siła twoja.

11 Wybawiaj te, które na śmierć wiodą: a które ciągną na stracenie, wyzwalać nie przestawaj. [1]

12 Jeźli rzeczesz: Nie mam na to siły: który patrzy na serce, on rozumie, a stróża dusze twéj nic nie omyli: i odda człowiekowi według uczynków jego.

13 Jedz miód, synu mój! bo dobry jest, i plastr najsłodszy gardłu twojemu.

14 Takżeć umiejętność mądrości duszy twojéj; którą gdy najdziesz, będziesz miał nadzieję na ostatku, a nadzieja twoja nie zginie.

15 Nie czyń zdrady, i nie szukaj niezbożności w domu sprawiedliwego i nie psuj pokoju jego.

16 Bo siedmkroć upadnie sprawiedliwy, i powstanie: lecz niezbożni we złe upadną.

17 Gdy upadnie nieprzyjaciel twój,nie wesel się: a z upadku jego niech się nie raduje serce twoje:

18 Aby nie ujrzał Pan, a miałby ci za złe, i odwróciłby gniew swój od niego.

19 Nie sprzeczaj się ze złymi, ani zajrzyj niezbożnym.

20 Bo źli nie mają nadzieje napotem, a świeca niezboźnych zagaśnie.

21 Bój się Pana, synu mój! i króla: a z obmówcami nie mięszaj się.

22 Bo natychmiast powstanie zatracenie ich, a upadek obudwu kto wie? I to téż dla mądrych:

23 Mieć wzgląd na osobę u sądu nie jest rzecz dobra. [2]

24 Którzy mówią niezbożnemu: Jesteś sprawiedliwy, będą je ludzie przeklinać: i brzydzić się nimi będą pokolenia.

25 Którzy go karzą, będą chwaleni: przyjdzie na nie błogosławieństwo.

26 Wargi pocałuje, który odpowiada słowa dobre.

27 Gotuj na dworze dzieło twoje i sprawuj pilnie rolą twoję, abyś potem dom twój budował.

28 Nie bądź świadkiem niepotrzebnie przeciw bliźniemu twemu: i nie zdradzaj nikogo wargami twemi.

29 Nie mów: Jako mi uczynił, tak mu uczynię: oddam każdemu według uczynku jego.

30 Szedłem przez pole człowieka leniwego, i przez winnicę męża głupiego :

31 Ano wszędy zarosło pokrzywami, i ciernie pokryło grunt jego, i rozwalił się płot kamienny.

32 Co ujrzawszy schowałem do serca swego, a z przykładu nauczyłem się rozumu.

33 Mało, rzekę, pośpisz, mało podrzymiesz, trochę ręce złożysz ku odpoczywaniu:

34 Aż ci przyjdzie jako poseł ubóstwo, a żebractwo jako mąż zbrojny.

  1. Psal. 81, 4.
  2. Lev. 19, 15. Deut. 1, 17. 16. Eccl. 42, 1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.