Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0620

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  25.Niech się weseli ojciec twój i matka twoja, a niech się raduje, która cię urodziła.

  26.Daj mi, synu mój! serce twoje: a oczy twoje niech strzegą dróg moich.

  27.Bo dół głęboki jest nierządnica, a studnia ciasna cudza.

  28.Czyha na drodze jako zbójca, a które ujrzy nieopatrznie, zabije.

  29.Komu biada? czyjemu ojcu biada? komu swary? komu doły? komu bez przyczyny rany? komu płynienie oczu?

  30.Izali nie tym, którzy zasiadają na winie, a bawią się kubków wytrząsaniem?

  31.Nie patrz na wino, gdy się rumieni, gdy się rozjaśni w szklenicy barwa jego: łagodnie wchodzi:

  32.Ale na końcu ukąsi jako wąż, a jako źmija jad rozpuści.

  33.Oczy twe będą patrzyć na cudze: a serce twe będzie mówić przewrótności.

  34.I będziesz jako śpiący naśród morza: i jako uśpiony stérnik, gdy stér straci.

  35.I rzeczesz: Bili mię, ale mię nie bolało: ciągnęli mię, a nie czułem. Kiedyż ocucę, i zasię wino najdę?


  ROZDZIAŁ XXIV.
  Złych nie naśladować, mądrość, myśl głupiego, tych, co wiodą na śmierć, wyprawiać, nie podchadzać sprawiedliwego, obmówcy, sądy sprawiedliwe, złe za złe nie oddawać, o polu człowieka leniwego.

  Nie naśladuj ludzi złych, ani żądaj być z nimi.

  2.Albowiem serce ich myśli o drapiestwie, a usta ich mówią zdrady.

  3.Mądrością będzie budowany dom, a roztropnością umocnion będzie.

  4.Umiejętnością napełniają się śpiżarnie wszelakiéj majętności kosztownéj i pięknéj.

  5.Człowiek mądry mocny jest: a mąż uczony silny i potężny.

  6.Bo sprawą zaczyna się wojna: a będzie zdrowie, kędy wiele rady jest.

  7.Wysoka głupiemu mądrość, nie otworzy w bramie ust swoich.

  8.Kto myśli źle czynić, głupim nazwan będzie.

  9.Myśl głupiego jest grzech: a brzydliwością ludzką obmówca.

  10.Jeźli zwątpisz spracowany w dzień ucisku, umniejszy się siła twoja.

  11.Wybawiaj te, które na śmierć wiodą: a które ciągną na stracenie, wyzwalać nie przestawaj. [1]

  12.Jeźli rzeczesz: Nie mam na to siły: który patrzy na serce, on rozumie, a stróża dusze twéj nic nie omyli: i odda człowiekowi według uczynków jego.

  13.Jedz miód, synu mój! bo dobry jest, i plastr najsłodszy gardłu twojemu.

  14.Takżeć umiejętność mądrości duszy twojéj; którą gdy najdziesz, będziesz miał nadzieję na ostatku, a nadzieja twoja nie zginie.

  15.Nie czyń zdrady, i nie szukaj niezbożności w domu sprawiedliwego i nie psuj pokoju jego.

  16.Bo siedmkroć upadnie sprawiedliwy, i powstanie: lecz niezbożni we złe upadną.

  17.Gdy upadnie nieprzyjaciel twój,nie wesel się: a z upadku jego niech się nie raduje serce twoje:

  18.Aby nie ujrzał Pan, a miałby ci za złe, i odwróciłby gniew swój od niego.

  19.Nie sprzeczaj się ze złymi, ani zajrzyj niezbożnym.

  20.Bo źli nie mają nadzieje napotem, a świeca niezboźnych zagaśnie.

  21.Bój się Pana, synu mój! i króla: a z obmówcami nie mięszaj się.

  22.Bo natychmiast powstanie zatracenie ich, a upadek obudwu kto wie? I to téż dla mądrych:

  23.Mieć wzgląd na osobę u sądu nie jest rzecz dobra. [2]

  24.Którzy mówią niezbożnemu: Jesteś sprawiedliwy, będą je ludzie przeklinać: i brzydzić się nimi będą pokolenia.

  25.Którzy go karzą, będą chwaleni: przyjdzie na nie błogosławieństwo.

  26.Wargi pocałuje, który odpowiada słowa dobre.

  27.Gotuj na dworze dzieło twoje i sprawuj pilnie rolą twoję, abyś potem dom twój budował.

  28.Nie bądź świadkiem niepo-

  1. Psal. 81, 4.
  2. Lev. 19, 15. Deut. 1, 17. 16. Eccl. 42, 1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.