Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0619

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.14.Usta cudzéj są dołem głębokim: na kogo się Pan gniewa, wpadnie weń.

15.Głupstwo przywiązane jest do serca dziecięcego: ale rózga karania wypędzi je.

16.Kto potwarza ubogiego, aby przysporzył majętności sobie, da sam bogatszemu, i będzie nędzę klepał.

17.Nakłoń ucha twego a słuchaj słów mądrych: a serce swoje przyłóż do nauki mojéj.

18.Którać piękna będzie, gdy ją zachowasz w sercu swojem, i rozpłynie się po wargach twoich:

19.Aby było w Panu ufanie twoje: i przetóżem ci ją dziś pokazał.

20.Otom ci ją trojako opisał w myślach i w nauce:

21.Abym ci okazał stałość i powieści prawdziwe: abyś z nich odpowiadał tym, którzy cię posłali.

22.Nie czyń bezprawia ubogiemu, iż ubogi jest: ani niszcz nędznika w bramie.

23.Albowiem Pan będzie sądził sprawy jego: i przebije tych, którzy przebili duszę jego.

24.Nie bądź przyjacielem człowiekowi gniewliwemu: ani chódź z mężem zapalczywym.

25.Byś snadź nie przywykł ścieżkom jego, a wziął zgorszenie dusze twojéj.

26.Nie bywaj między tymi, którzy rękę dają, i którzy się czynią rękojmiami za długi.

27.Bo jeźli niemasz zkąd wrócić, czemuć nie ma wziąć przykrycie z łóżka twego?

28.Nie przestępuj granic starych, które założyli ojcowie twoi.

29.Widziałeś męża biegłego w sprawach swoich? przed królmi stać będzie, a nie będzie przed podłymi.


Rozdział XXIII.

Jako się kto ma mieć na godziech u książęcia, a człowieka zawistnego stołu się chronić; gód takież, i opilstwa, i białogłów.


Gdy siędziesz, abyś jadł z książęciem, pilnie obacz, co położono przed tobą:

2.I połóż nóż w gardle twojem, jeźliż jednak masz w mocy duszę twoję.

3.Nie pożądaj pokarmów tego, w którym chleb kłamstwa.

4.Nie pracuj, abyś się zbogacił; ale załóż miarę opatrzności twojéj.

5.Nie podnoś oczu twoich na bogactwa, których mieć nie możesz; bo uczynią sobie skrzydła jakoby orłowe, i ulecą do nieba.

6.Nie jadaj z cłowiekiem zazdrościwym, i nie pragnij pokarmów jego.

7.Bo nakształt wieszczka i praktykarza domniemywa się, czego nie wie. Jedz a pij, rzecze tobie: a myśl jego nie jest z tobą.

8.Pokarmy, któreś jadł, zrzucisz: i utracisz wdzięczne słowa twoje.

9.Nie mów w uszach głupich; bo wzgardzą naukę wymowy twojéj.

10.Nie tykaj granic małych dziatek: a nie wchódź na rolą sierót.

11.Bo powinny ich mocny jest: a on będzie sądził przeciw tobie sprawy ich.

12.Niech wnidzie do ćwiczenia serce twoje: a uszy twoje do słów umiejętności.

13.Nie odejmuj od dziecięcia karności; bo jeźli go ubijesz rózgą, nie umrze. [1]

14.Ty go ubijesz rózgą, a duszę jego z piekła wybawisz.

15.Synu mój! będzieli mądre serce twoje, będzieć się z tobą radowało serce moje.

16.I będą się weselić nerki moje, gdy będą dobrze mówić usta twoje.

17.Niech nie zajrzy grzesznym serce twoje: ale w bojaźni Pańskiéj trwaj przez cały dzień.

18.Bo będziesz miał nadzieję na końcu, a oczekawanie twe nie będzie odjęte.

19.Słuchaj, synu mój! a bądź mądry: a prostuj na drodze duszę twoję.

20.Nie bywaj na biesiadach pijaniców: ani na kolacyach tych, którzy mięso na jedzenie znaszają;

21.Bo którzy się pijaństwem bawią, i którzy się składają, zniszczeją: a w łatach chodzić będzie ospałość.

22.Słuchaj ojca twego, który cię zrodził: a nie gardź, gdy się zstarzeje matka twoja.

23.Kupuj prawdę, a nie przedawaj mądrości i nauki i umiejętności.

24.Raduje się bardzo ojciec sprawiedliwego; który zrodził mądrego, weselić się będzie z niego.

  1. Eccl. 30, 1. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)