Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 22

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ XXII.
O dobréj powieści, o ubogim i bogatym, o miłosierdziu i czystocie, o strzeżeniu się gniewliwego, a że nie przystoi, starych granic przestępować.

Lepsze jest imię dobre, niż wielkie bogactwa: łaska nad śrebro i złoto. [1]

Bogaty i ubogi potkali się: obudwu Pan jest Stworzycielem.

Zmyślny obaczył złe i skrył się: prostak minął i popadł szkodę.

Koniec skromności bojaźń Pańska, bogactwo i chwała i żywot.

Oręże i miecze na drodze przewrótnego: a stróż dusze swéj daleko odstępuje od nich.

Przypowieść jest: Młodzieniec wedle drogi swéj, choćby się zstarzał, nie odstąpi od niéj.

Bogaty ubogim rozkazuje: a kto u kogo pożycza, sługą jest tego, który mu pożyczył.

Kto sieje nieprawość, będzie żął nieszczęście: i laską gniewu swego zniszczeje.

Kto skłonny jest ku miłosierdziu, błogosławion będzie; bo chleba swego dał ubogiemu. Zwycięstwa i czci dostanie, kto dary daje: a duszę odejmuje tych, co je biorą. [2]

10 Wypędź naśmiewcę, a wynidzie z nim swar: i ustaną prawa i potwarzy.

11 Kto miłuje czystość serdeczną, dla wdzięczności ust swoich będzie miał przyjacielem króla.

12 Oczy Pańskie strzegą umiejętności: a słowa nieprawego bywają wywrócone.

13 Mówi leniwiec: Lew jest na dworze, w pośród ulic zabit będę.

14 Usta cudzéj są dołem głębokim: na kogo się Pan gniewa, wpadnie weń.

15 Głupstwo przywiązane jest do serca dziecięcego: ale rózga karania wypędzi je.

16 Kto potwarza ubogiego, aby przysporzył majętności sobie, da sam bogatszemu, i będzie nędzę klepał.

17 Nakłoń ucha twego a słuchaj słów mądrych: a serce swoje przyłóż do nauki mojéj.

18 Którać piękna będzie, gdy ją zachowasz w sercu swojem, i rozpłynie się po wargach twoich:

19 Aby było w Panu ufanie twoje: i przetóżem ci ją dziś pokazał.

20 Otom ci ją trojako opisał w myślach i w nauce:

21 Abym ci okazał stałość i powieści prawdziwe: abyś z nich odpowiadał tym, którzy cię posłali.

22 Nie czyń bezprawia ubogiemu, iż ubogi jest: ani niszcz nędznika w bramie.

23 Albowiem Pan będzie sądził sprawy jego: i przebije tych, którzy przebili duszę jego.

24 Nie bądź przyjacielem człowiekowi gniewliwemu: ani chódź z mężem zapalczywym.

25 Byś snadź nie przywykł ścieżkom jego, a wziął zgorszenie dusze twojéj.

26 Nie bywaj między tymi, którzy rękę dają, i którzy się czynią rękojmiami za długi.

27 Bo jeźli niemasz zkąd wrócić, czemuć nie ma wziąć przykrycie z łóżka twego?

28 Nie przestępuj granic starych, które założyli ojcowie twoi.

29 Widziałeś męża biegłego w sprawach swoich? przed królmi stać będzie, a nie będzie przed podłymi.

  1. Eccl. 7, 2.
  2. Eccl. 31, 28. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)