Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 27

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ XXVII.
Abyśmy się nie chlubili, ani chwalili, gniew zły, ale karanie chwalebne: dusza łaczna i syta co działa: o złéj niewieście i o głupiéj.

Nie chlub się dniem jutrzejszym: nie wiedząc, co przyszły dzień przyniesie.

Niech cię chwali cudzy, a nie usta twoje: obcy, a nie wargi twoje.

Ciężkić jest kamień i ważny piasek, ale gniew głupiego nad oboje cięższy. [1]

Gniew nie ma miłosierdzia, ani nagła zapalczywość: a popędliwość wzruszonego ducha kto będzie mógł strzymać?

Lepsze jest jawne karanie, niż miłość tajemna.

Lepsze są rany od miłującego, niż zdradliwe całowania od nienawidzącego.

Dusza nasycona podepcze plastr miodu: a dusza głodna i gorzkie przyjmie za słodkie. [2]

Jako ptak przenosząc się z gniazda swego: tak człowiek, który opuszcza miejsce swoje.

Olejkami i rozmaitą wonią uwesela się serce: a dobremi radami od przyjaciela dusza się cieszy.

10 Przyjaciela twego i przyjaciela ojca twego nie opuszczaj, a w dom brata twego nie wchódź w dzień kłopotu twego. Lepszy jest sąsiad bliski, niźli brat daleki.

11 Ucz się mądrości, synu mój! a uweselaj serce moje: abyś mógł urągającemu odpowiedzieć mowę.

12 Zmyślny ujrzawszy złe skrył się: maluczcy mijając podjęli szkodę.

13 Weźmij suknią tego, który ręczył za obcego: a za inne weźmij fant od niego.

14 Kto błogosławi bliźniemu swemu wielkim głosem, rano wstawszy będzie podobny złorzeczącemu.

15 Dach, przez który kapie w dzień zimny, a niewiasta swarliwa są podobni sobie.

16 Kto ją trzyma, jakoby kto wiatr trzymał, i oliwy prawice swéj wołać będzie.

17 Żelazo ostrzy się żelazem: a człowiek zaostrza oblicze przyjaciela swego.

18 Kto strzeże drzewa figowego, będzie jadł owoc jego: a kto strzeże pana swego, uczczon będzie.

19 Jako w wodzie pokazują się twarze patrzających, tak serca człowiecze jawne są mądrym.

20 Piekło i zatracenie nie bywają nigdy napełnione: tak i oczy człowiecze nie nasycone. [3]

21 Jako próbują śrebro w ogniu, a złoto w piecu: tak człowiek bywa próbowany usty chwalącego. Serce złośnikowe wynajduje złości: a serce dobre szuka umiejętności.

22 Choćbyś stłukł głupiego w stępie jako krupy, bijąc z wierzchu stąporem, nie będzie odjęte od niego głupstwo jego.

23 Pilnie poznawaj twarz bydła twojego: a miéj staranie o trzodach twoich.

24 Bo nie zawsze będziesz miał moc: ale korona będzie dana od narodu do narodu.

25 Otworzyły się łąki, i ukazały się trawy zielone, i zebrano siana z gór.

26 Owce na szaty twoje, a kozłowie na zapłatę pola. [4]

27 Miéj dosyć na koziem mleku ku żywności twojéj, i na potrzeby domu twojego, i na pożywienie służebnicom twoim.

  1. Eccl. 22, 18. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)
  2. Job. 6, 7.
  3. Eccl. 14, 9. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)
  4. 1.Tim. 6, 8.