Biblia Wujka (1923)/Księga Przysłów 23

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Przysłów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ XXIII.
Jako się kto ma mieć na godziech u książęcia, a człowieka zawistnego stołu się chronić; gód takież, i opilstwa, i białogłów.

Gdy siędziesz, abyś jadł z książęciem, pilnie obacz, co położono przed tobą:

I połóż nóż w gardle twojem, jeźliż jednak masz w mocy duszę twoję.

Nie pożądaj pokarmów tego, w którym chleb kłamstwa.

Nie pracuj, abyś się zbogacił; ale załóż miarę opatrzności twojéj.

Nie podnoś oczu twoich na bogactwa, których mieć nie możesz; bo uczynią sobie skrzydła jakoby orłowe, i ulecą do nieba.

Nie jadaj z człowiekiem zazdrościwym, i nie pragnij pokarmów jego.

Bo nakształt wieszczka i praktykarza domniemywa się, czego nie wie. Jedz a pij, rzecze tobie: a myśl jego nie jest z tobą.

Pokarmy, któreś jadł, zrzucisz: i utracisz wdzięczne słowa twoje.

Nie mów w uszach głupich; bo wzgardzą naukę wymowy twojéj.

10 Nie tykaj granic małych dziatek: a nie wchódź na rolą sierót.

11 Bo powinny ich mocny jest: a on będzie sądził przeciw tobie sprawy ich.

12 Niech wnidzie do ćwiczenia serce twoje: a uszy twoje do słów umiejętności.

13 Nie odejmuj od dziecięcia karności; bo jeźli go ubijesz rózgą, nie umrze. [1]

14 Ty go ubijesz rózgą, a duszę jego z piekła wybawisz.

15 Synu mój! będzieli mądre serce twoje, będzieć się z tobą radowało serce moje.

16 I będą się weselić nerki moje, gdy będą dobrze mówić usta twoje.

17 Niech nie zajrzy grzesznym serce twoje: ale w bojaźni Pańskiéj trwaj przez cały dzień.

18 Bo będziesz miał nadzieję na końcu, a oczekawanie twe nie będzie odjęte.

19 Słuchaj, synu mój! a bądź mądry: a prostuj na drodze duszę twoję.

20 Nie bywaj na biesiadach pijaniców: ani na kolacyach tych, którzy mięso na jedzenie znaszają;

21 Bo którzy się pijaństwem bawią, i którzy się składają, zniszczeją: a w łatach chodzić będzie ospałość.

22 Słuchaj ojca twego, który cię zrodził: a nie gardź, gdy się zstarzeje matka twoja.

23 Kupuj prawdę, a nie przedawaj mądrości i nauki i umiejętności.

24 Raduje się bardzo ojciec sprawiedliwego; który zrodził mądrego, weselić się będzie z niego.

25 Niech się weseli ojciec twój i matka twoja, a niech się raduje, która cię urodziła.

26 Daj mi, synu mój! serce twoje: a oczy twoje niech strzegą dróg moich.

27 Bo dół głęboki jest nierządnica, a studnia ciasna cudza.

28 Czyha na drodze jako zbójca, a które ujrzy nieopatrznie, zabije.

29 Komu biada? czyjemu ojcu biada? komu swary? komu doły? komu bez przyczyny rany? komu płynienie oczu?

30 Izali nie tym, którzy zasiadają na winie, a bawią się kubków wytrząsaniem?

31 Nie patrz na wino, gdy się rumieni, gdy się rozjaśni w szklenicy barwa jego: łagodnie wchodzi:

32 Ale na końcu ukąsi jako wąż, a jako źmija jad rozpuści.

33 Oczy twe będą patrzyć na cudze: a serce twe będzie mówić przewrótności.

34 I będziesz jako śpiący naśród morza: i jako uśpiony stérnik, gdy stér straci.

35 I rzeczesz: Bili mię, ale mię nie bolało: ciągnęli mię, a nie czułem. Kiedyż ocucę, i zasię wino najdę?


Przypisy

  1. Eccl. 30, 1. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)