Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0625

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.


24.Kto spółkuje ze złodziejem, ma w nienawiści duszę swoję: słucha poprzysięgającego, a nie wydaje.

25.Kto się boi człowieka, prędko upadnie: kto ma nadzieję w Panu, podniesion będzie.

26.Wiele szukają twarzy pańskiéj: a od Pana wychodzi sąd każdego.

27.Brzydzą się sprawiedliwi mężem niezbożnym: a niezbożni brzydzą się tymi, którzy są na prostéj drodze. Syn strzegący słowa, ujdzie zatracenia.


ROZDZIAŁ XXX.
Pokora i prośba tego Proroka, czworaki stan ludzi, trzy nienasycone rzeczy, trzy trudne, czwarta nieznajoma: pod trzemi się ziemia rusza, czwartego znieść nie może, o czterech najmniejszych rzeczach, o trzech, które dobrze chodzą.

Słowa zgromadzającego, syna zwracającego. Widzenie, które powiadał mąż, z którym Bóg jest, i który Bogiem, z nim mieszkającym, umocniony rzekł:

2.Jestem najgłupszy między mężami, i mądrości człowieczéj niemasz we mnie.

3.Nie nauczyłem się mądrości, a nie nawykłem umiejętności świętych.

4.Któż wstąpił do nieba i zstąpił? kto zatrzymał wiatr w rękach swoich? kto zawiązał wody jako w szacie? kto założył wszystkie kończyny ziemie? które jest imię jego? i które imię syna jego, jeźli wiesz?

5.Wszelka mowa Boża ognista, tarcza jest mającym nadzieję w nim. [1]

6.Nie przydawaj nic do słów jego, aby cię nie przekonał i nie nalazł kłamcą. [2]

7.Dwu rzeczy prosiłem u ciebie, nie odmawiaj mi, pókim żyw.

8.Marność i słowa kłamliwe oddal odemnie: żebractwa i bogactwa nie dawaj mi: daj tylko potrzeby do żywności mojéj,

9.Bych snadź nasycony nie był przywiedziony do zaprzenia, i rzekł: Któż jest Pan? albo ubóstwem przyciśniony, nie jął się kraść i fałszywie nie przysięgał przez imię Boga mego.

10.Nie oskarżaj sługi do Pana jego, aby cię snadź nie przeklinał, i upadłbyś.

11.Rodzaj, który ojcu swemu złorzeczy i który matce swéj nie błogosławi.

12.Rodzaj, który się sobie zda być czysty a przecie nie omył się z plugastwa swego.

13.Rodzaj, który ma wyniosłe oczy, a powieki ku górze obrócone.

14.Rodzaj, który ma miasto zębów miecze, a żuje trzonowymi swymi, aby wyjadł nędzniki z ziemie, a ubogie z ludzi.

15.Pijawka ma dwie córki mówiące: Przynieś, przynieś. Trzy rzeczy są nie nasycone, a czwarta, która nigdy nie rzecze: Dosyć.

16.Piekło, łono białogłowskie, i ziemia, która się nie nasyca wodą, a ogień nigdy nie mówi: Dosyć.

17.Oko, które urąga ojcu, i które gardzi rodzeniem matki swojéj, niech wykłują krucy od potoków, i niech je wyjedzą orlęta.

18.Trzy rzeczy są u mnie trudne, a czwartéj zgoła nie wiem.

19.Drogi orłowéj na powietrzu, drogi wężowéj na skale, drogi okrętu w pośród morza, a drogi męża w młodości.

20.Takaż jest i droga cudzołożącéj niewiasty, która zjadła, i ucierając usta swoje, mówi: Nie uczyniłam nic złego.

21.Pod trzema rzeczami drży ziemia, a czwartéj znieść nie może.

22.Pod sługą, kiedy króluje: pod głupim, kiedy się naje chleba:

23.Pod nienawisną niewiastą, kiedy za mąż poszła: a pod służebnicą, kiedy się stanie dziedziczką po pani swojéj.

24.Cztery rzeczy są maluczkie na ziemi, a one są mędrsze nad mędrce.

25.Mrówki, lud słaby, który gotuje we żniwa żywność sobie.

26.Zajączek, gmin nie duży, który czyni sobie w skałach łożysko swoje.

27.Szarańcza króla nie ma, a wszystka hufcami swymi wychodzi.

28.Pająk rękoma się wspiera, a mieszka w pałacach królewskich.

29.Trzy rzeczy są, które dobrze chodzą, a czwarta, która szczęśliwie kroczy.

30.Lew najmocniejszy między zwierzęty, niczyjego się potkania nie zlęknie.

  1. Psal. 11, 7.
  2. Deut. 4, 2.12, 32.