Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0603

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  25.Wzgardziliście wszelką radą moją, a łajań moich zaniedbaliście.

  26.Ja się téż śmiać będę w waszem zatraceniu, i urągać będę, gdy to na was przyjdzie, czegoście się bali.

  27.Gdy przypadnie nagle nieszczęście, i zginienie jako burza przypadnie, kiedy przyjdzie na was utrapienie i ucisk:

  28.Tedy mię wzywać będą, a nie wysłucham: rano wstaną, a nie najdą mię.

  29.Dlatego że mieli w nienawiści karność, a bojaźni Pańskiéj nie przyjęli:

  30.Ani przestawali na radzie mojéj, i uwłoczyli wszelkiemu karaniu memu.

  31.A tak będą jeść owoce drogi swojéj, i nasycą się radami swemi.

  32.Odwrócenie maluczkich zamorduje je: a szczęście głupców zatraci je.

  33.Ale kto mię usłucha bez bojaźni, będzie odpoczywał, i zażyje obfitości, odjąwszy bojaźń złego.


  ROZDZIAŁ II.
  Co za użytek mądrości, jako dobrego wiele przynosi, złego odwodzi, gdyż z nią dary Boskie przychodzą, bez niéj obłędliwości nadchodzą.

  Synu mój! jeźli przyjmiesz mowy moje, a przykazania moje skryjesz przy sobie,

  2.Aby słuchało mądrości ucho twoje: nakłoń serca swego ku poznaniu roztropności.

  3.Bo jeźli wzowiesz mądrości, i nakłonisz serce twe roztropności:

  4.Jeźli jéj szukać będziesz jako pieniędzy, a jako skarbów dokopasz się jéj:

  5.Tedy wyrozumiesz bojaźń Pańską, i umiejętność Bożą najdziesz.

  6.Bo Pan dawa mądrość: a z ust jego roztropność i umiejętność.

  7.Strzedz będzie prawych zbawienia, i obroni chodzących w prostości,

  8.Zachowując ścieżki sprawiedliwości, i dróg świętych przestrzegając.

  9.Tedy wyrozumiesz sprawiedliwość, i sąd i prawość i wszelką ścieżkę dobrą.

  10.Jeźli wnidzie mądrość do serca twego, a umiejętność spodoba się duszy twojéj:

  11.Rada strzedz cię będzie, a roztropność zachowa cię,

  12.Abyś był wyrwan z drogi złéj i od człowieka, który mówi przewrotność:

  13.Którzy opuszczają drogę prostą, a chodzą drogami ciemnemi:

  14.Którzy się weselą źle uczyniwszy, a radują się w rzeczach najgorszych:

  15.Których drogi przewrotne są, i postępki ich bezecne.

  16.Abyś był wyrwany od cudzéj niewiasty i od obcéj, która gładzi mowy swoje,

  17.I opuszcza wodza młodości swojéj, i zapomniała przymierza Boga swego.

  18.Albowiem dom jéj nachylił się do śmierci, i ścieżki jéj do piekła.

  19.Wszyscy, którzy wchodzą do niéj, nie wrócą się i nie chwycą się ścieżki żywota.

  20.Abyś chodził drogą dobrą, i strzegł sprawiedliwych ścieżek.

  21.Bo którzy są prawi, będą mieszkać na ziemi, a prości trwać będą na niéj.

  22.Ale niezbożni będą z ziemie wytraceni: a którzy czynią niesprawiedliwie, będą z niéj zniesieni. [1]


  ROZDZIAŁ III.
  Mądrość przedłuża żywota, prawdy i miłosierdzia nie opuszczać, dufać Panu Bogu i bać się go, i cześć wyrządzać, karania skromnie przyjmować: co mądrości naśladują szczęści się im, prze przyjaciela uczynić, nie szkodzić go, ani się z nim spierać, złych nie naśladować: złych zatrata, dobrych błogosławienie, tu się zamykają.

  Synu mój! nie zapominaj zakonu mego, a przykazań moich niech strzeże serce twoje.

  2.Przedłużenia bowiem dni i lat żywota i pokoju przydadzą tobie.

  3.Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają: obwin je około szyje twojéj, i napisz na tablicach serca twego.

  4.A najdziesz łaskę i rozum dobry u Boga i u ludzi.

  5.Miéj ufność w Panu ze wszystkiego serca swego, a nie polegaj na roztropności twojéj.

  6.Na wszystkich drogach twoich myśl o nim, a on wyprostuje ścieżki twoje.

  1. Job. 18, 17.