Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0603

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.


25.Wzgardziliście wszelką radą moją, a łajań moich zaniedbaliście.

26.Ja się téż śmiać będę w waszem zatraceniu, i urągać będę, gdy to na was przyjdzie, czegoście się bali.

27.Gdy przypadnie nagle nieszczęście, i zginienie jako burza przypadnie, kiedy przyjdzie na was utrapienie i ucisk:

28.Tedy mię wzywać będą, a nie wysłucham: rano wstaną, a nie najdą mię.

29.Dlatego że mieli w nienawiści karność, a bojaźni Pańskiéj nie przyjęli:

30.Ani przestawali na radzie mojéj, i uwłoczyli wszelkiemu karaniu memu.

31.A tak będą jeść owoce drogi swojéj, i nasycą się radami swemi.

32.Odwrócenie maluczkich zamorduje je: a szczęście głupców zatraci je.

33.Ale kto mię usłucha bez bojaźni, będzie odpoczywał, i zażyje obfitości, odjąwszy bojaźń złego.


ROZDZIAŁ II.
Co za użytek mądrości, jako dobrego wiele przynosi, złego odwodzi, gdyż z nią dary Boskie przychodzą, bez niéj obłędliwości nadchodzą.

Synu mój! jeźli przyjmiesz mowy moje, a przykazania moje skryjesz przy sobie,

2.Aby słuchało mądrości ucho twoje: nakłoń serca swego ku poznaniu roztropności.

3.Bo jeźli wzowiesz mądrości, i nakłonisz serce twe roztropności:

4.Jeźli jéj szukać będziesz jako pieniędzy, a jako skarbów dokopasz się jéj:

5.Tedy wyrozumiesz bojaźń Pańską, i umiejętność Bożą najdziesz.

6.Bo Pan dawa mądrość: a z ust jego roztropność i umiejętność.

7.Strzedz będzie prawych zbawienia, i obroni chodzących w prostości,

8.Zachowując ścieżki sprawiedliwości, i dróg świętych przestrzegając.

9.Tedy wyrozumiesz sprawiedliwość, i sąd i prawość i wszelką ścieżkę dobrą.

10.Jeźli wnidzie mądrość do serca twego, a umiejętność spodoba się duszy twojéj:

11.Rada strzedz cię będzie, a roztropność zachowa cię,

12.Abyś był wyrwan z drogi złéj i od człowieka, który mówi przewrotność:

13.Którzy opuszczają drogę prostą, a chodzą drogami ciemnemi:

14.Którzy się weselą źle uczyniwszy, a radują się w rzeczach najgorszych:

15.Których drogi przewrotne są, i postępki ich bezecne.

16.Abyś był wyrwany od cudzéj niewiasty i od obcéj, która gładzi mowy swoje,

17.I opuszcza wodza młodości swojéj, i zapomniała przymierza Boga swego.

18.Albowiem dom jéj nachylił się do śmierci, i ścieżki jéj do piekła.

19.Wszyscy, którzy wchodzą do niéj, nie wrócą się i nie chwycą się ścieżki żywota.

20.Abyś chodził drogą dobrą, i strzegł sprawiedliwych ścieżek.

21.Bo którzy są prawi, będą mieszkać na ziemi, a prości trwać będą na niéj.

22.Ale niezbożni będą z ziemie wytraceni: a którzy czynią niesprawiedliwie, będą z niéj zniesieni. [1]


ROZDZIAŁ III.
Mądrość przedłuża żywota, prawdy i miłosierdzia nie opuszczać, dufać Panu Bogu i bać się go, i cześć wyrządzać, karania skromnie przyjmować: co mądrości naśladują szczęści się im, prze przyjaciela uczynić, nie szkodzić go, ani się z nim spierać, złych nie naśladować: złych zatrata, dobrych błogosławienie, tu się zamykają.

Synu mój! nie zapominaj zakonu mego, a przykazań moich niech strzeże serce twoje.

2.Przedłużenia bowiem dni i lat żywota i pokoju przydadzą tobie.

3.Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają: obwin je około szyje twojéj, i napisz na tablicach serca twego.

4.A najdziesz łaskę i rozum dobry u Boga i u ludzi.

5.Miéj ufność w Panu ze wszystkiego serca swego, a nie polegaj na roztropności twojéj.

6.Na wszystkich drogach twoich myśl o nim, a on wyprostuje ścieżki twoje.

  1. Job. 18, 17.