Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0604

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

7.Nie bądź sam u siebie mądrym: bój się Boga, a odstąp od złego; [1]

8.Zdrowie bowiem będzie żywotowi twemu, a odwilżenie kościom twoim.

9.Czcij Pana z majętności twojéj, a z pierwiastek wszelkiego zboża twego dawaj mu: [2]

10.A napełnią się gumna twoje obfitością, i prasy twe winem opływać będą.

11.Karania Pańskiego, synu mój, nie odrzucaj: ani ustawaj, gdy od niego karan bywasz. [3]

12.Bo kogo Pan miłuje, karze: a jako ojciec w synie kocha się.

13.Błogosławiony człowiek, który nalazł mądrość, i który obfituje w roztropności.

14.Lepsze jest nabycie jéj, niźli kupiectwo śrebra: i złota pierwszego i najczystszego owoc jéj.

15.Droższa jest nad wszystkie bogactwa: a wszystkie rzeczy, które bywają pożądane, nie mogą jéj być przyrównane.

16.Przedłużenie dni na prawicy jéj, a na lewicy jéj bogactwa i sława.

17.Drogi jéj drogi piękne, i wszystkie ścieżki jej spokojne.

18.Drzewem żywot jest tym, którzyby się jéj chwycili: i błogosławiony, który ją otrzyma.

19.Pan mądrością ugruntował ziemię, roztropnością niebiosa utwierdził.

20.Mądrością jego wyniknęły głębokości, i obłoki zsiadają się w rosę.

21.Synu mój! niech te rzeczy nie schodzą z oczu twoich: strzeż zakonu i rady:

22.I będzie żywotem duszy twojéj, i łaską szyi twojéj.

23.Tedy pójdziesz śmiele drogą twoją, i noga twoja nie potknie się.

24.Jeźli zaśniesz, nie zlękniesz się: będziesz odpoczywał, i będzie wdzięczny sen twój.

25.Nie ulękniesz się strachu nagłego, ani przypadających na cię mocy niezbożników.

26.Pan bowiem będzie przy boku twoim, i będzie strzegł nogi twojéj, aby cię nie poimano.

27.Nie broń dobrze czynić temu, który może: jeźli możesz, i sam dobrze czyń.

28.Nie mów przyjacielowi twemu: Idź, a wróć się, jutroć dam: gdy możesz zaraz dać.

29.Nie myśl przyjacielowi twemu złego, gdy on w tobie dufność ma.

30.Nie wadź się z człowiekiem bez przyczyny, gdy on tobie nic złego nie uczynił.

31.Nie zajrzyj człowiekowi niesprawiedliwemu, ani naśladuj dróg jego; [4]

32.Bo obrzydłością Panu jest każdy naśmiewca, a z prostymi rozmowa jego.

33.Ubóstwo od Pana w domu niezbożnego: lecz mieszkania sprawiedliwych będą błogosławione.

34.On się naśmieje z naśmiewców, a cichym da łaskę.

35.Sławę mądrzy osiągną: głupich wywyższenie zelżywość.


ROZDZIAŁ IV.
Przykładem swym Salomon przywodzi ku pytaniu i nabywaniu mądrości, i okazuje użytek jéj, odwodzi od złego, radzi strzedz serca, ust, oczu i chodu.

Słuchajcie, synowie! nauki ojcowskiéj, a pilnujcie, abyście umieli roztropność.

2.Dar dobry dam wam, nie opuszczajcie zakonu mego.

3.Bo i ja byłem synem u ojca mego, młodziuchnym i jedynaczkiem przed matką moją:

4.I nauczał mię i mówił: Niech przyjmie słowa moje serce twoje: strzeż przykazań moich, a będziesz żył.

5.Osiągnij mądrość, osiągnij roztropność: nie zapominaj, ani się odchylaj od słów ust moich.

6.Nie opuszczaj jéj, a będzie cię strzegła: miłuj ją, a zachowa cię.

7.Początek mądrości: osiągnij mądrość, a we wszelkiéj osiadłości twojéj nabywaj roztropności.

8.Uchwyć się jéj, i wywyższy cię: będziesz wsławion od niéj, gdy ją obłapisz.

9.Da na głowę twoję pomnożenie łaski, i koroną ozdobną nakryje cię.

10.Słuchaj, synu mój! a przyjmij słowa moje, abyć się rozmnożyły lata żywota.

11.Drogę mądrości ukażę tobie, poprowadzę cię ścieżkami prawości.

  1. Rzym. 12, 16.
  2. Luc. 14, 13.
  3. Żyd. 12, 15. Apocal. 3, 19.
  4. Psal. 36, 1.