Biblia Wujka (1923)/Księga Psalmów 36

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Psalmów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Psalmy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150


PSALM XXXVI.
U Żydów 37.
Upomina Prorok, aby człowiek dobry bacząc złośliwego tu na wszem fortunnego, a zaś cnotliwego być w uniżeniu, tem się nie gorszył ani rozpaczał; bo to rzeczy doczesne a bardzo odmienne.

Psalm samemu Dawidowi.

Nie obruszaj się dla złośliwych: ani zajrzyj czyniącym nieprawość.

Albowiem jako trawa prędko uwiędną: a jako liście ziela wnet opadną.

Miéj nadzieję w Panu, a czyń dobrze: i mieszkaj na ziemi, a będziesz się karmił jéj bogactwy.

Kochaj się w Panu, i da tobie prośby serca twego.

Objaw Panu drogę twoję, a miéj nadzieję w nim: a on uczyni.

I wywiedzie jako światłość sprawiedliwość twoję: a sąd twój jako południe.

Bądź poddany Panu, a módl się mu: nie obruszaj się dla tego, któremu się szczęści na drodze jego: dla człowieka czyniącego niesprawiedliwości.

Przestań gniewu a opuść zapalczywość: nie obruszaj się, abyś miał źle czynić.

Albowiem którzy źle czynią, będą wykorzenieni: lecz znoszący Pana, ci odziedziczą ziemię.

10 I jeszcze mało, ażci nie będzie złośnika: i będziesz szukał miejsca jego, a nie najdziesz.

11 Ale ciszy odziedziczą ziemię, i kochać się będą w wielkości pokoju. [1]

12 Będzie podstrzegał złośnik sprawiedliwego: i będzie nań zgrzytał zęboma swemi.

13 Ale Pan będzie się śmiał z niego; albowiem upatruje, że przyjdzie dzień jego.

14 Miecza dobyli grzesznicy, naciągnęli łuk swój, aby porazili ubogiego i niedostatecznego, aby pozamordowali ludzie prawego serca.

15 Miecz ich niech wnidzie w serca ich: a łuk ich niech się złamie.

16 Lepsza jest trocha sprawiedliwego, niźli wielkie bogactwo grzesznych.

17 Albowiem ramiona grzeszników połamią się, a sprawiedliwe Pan potwierdza.

18 Zna Pan dni niepokalanych: a dziedzictwo ich na wieki będzie.

19 Nie będą zawstydzeni we zły czas, i we dni głodu będą nasyceni.

20 Albowiem grzesznicy zaginą: a nieprzyjaciele Pańscy, skoro będą uczczeni i wyniesieni, ustawając, jako dym ustaną.

21 Będzie pożyczał grzesznik, a nie zapłaci: ale sprawiedliwy zmiłuje się i da.

22 Albowiem błogosławiący go odziedziczą ziemię: ale złorzeczący mu zaginą.

23 Przed Panem postępki człowiecze będą prostowane: i drogi jego zechce.

24 Gdy się powali, nie stłucze się; bo Pan podkłada rękę swoję.

25 Byłem młodym i zstarzałem się: a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego szukającego chleba.

26 Cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza: a nasienie jego w błogosławieństwie będzie.

27 Odstąp od złego, a czyń dobrze: a mieszkaj na wieki wieków.

28 Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki będą zachowani: niesprawiedliwi będą pokarani: i nasienie niezbożnych zaginie.

29 Sprawiedliwi lepak odziedziczą ziemię: i będą mieszkali na wieki wieków na niéj.

30 Usta sprawiedliwego będą rozmyślać mądrość: a język jego będzie mówił sąd. [2]

31 Zakon Boga jego w sercu jego: a nie będą przerzucone kroki jego. [3]

32 Wypatruje grzesznik sprawiedliwego, i szuka go umorzyć:

33 A Pan nie ostawi go w rękach jego, i nie potępi go, gdy będzie osądzon od niego.

34 Czekaj Pana, i strzeż drogi jego: a wywyższy cię, że odziedziczysz ziemię: ujrzysz, gdy niezbożni poginą.

35 Widziałem niezbożnika wyniosłego, i podniesionego jako cedry Libańskie.

36 I minąłem, alić go już niemasz: i szukałem go, a nie nalazło się miejsce jego.

37 Przestrzegaj niewinności, a oglądaj sprawiedliwości; albowiem są ostatki człowiekowi spokojnemu.

38 Lecz niesprawiedliwi pospołu poginą, ostatki niezbożników zginą.

39 A zbawienie sprawiedliwych od Pana: i obrońcą ich czasu utrapienia.

40 I wspomoże ich Pan i wybawi je: i wyrwie je od złośników, i zbawi je, iż w nim nadzieję mieli.