Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Księga Psalmów 95

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Psalmów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Psalmy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150


PSALM XCV.
U Żydów 96.
Upomina ku chwale Bożéj wszego stworzenia głos Proroków.

Pienie samemu Dawidowi: kiedy budowano dom po nawróceniu z niewoli. [1]

Śpiewajcie Panu pieśń nową: śpiewajcie Panu, wszystka ziemio!

Śpiewajcie Panu, a błogosławcie imieniowi jego: opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienia jego.

Opowiadajcie między narody chwałę jego; między wszystkimi ludźmi dziwy jego.

Iż wielki Pan i bardzo chwalebny, straszliwy jest nade wszystkie bogi.

Albowiem wszyscy bogowie pogańscy czarci; ale Pan niebiosa uczynił.

Wyznawanie i piękność przed oblicznością jego: świętość i wielmożność w świętobliwości jego.

Przynoście Panu pokolenia pogańskie, przynoście Panu cześć i chwałę.

Przynoście Panu chwałę imieniowi jego: bierzcie ofiary, a wchodźcie do sieni jego.

Kłaniajcie się Panu w sieni świętéj jego: niech się wzruszy od obliczności jego wszystka ziemia.

10 Powiadajcie między narody, iż Pan królował; albowiem naprawił okrąg ziemie, który się nie poruszy: będzie ludzie sądził w sprawiedliwości.

11 Niech się weselą niebiosa, a niech się raduje ziemia: niech się wzruszy morze i pełność jego.

12 Rozradują się pola i wszystko, co jest na nich: tedy skakać będą wszystkie drzewa leśne,

13 Przed Panem, że przyszedł; bo przyszedł sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody według prawdy swojéj.