Biblia Wujka (1923)/Księga Psalmów 134

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Psalmów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Psalmy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150


PSALM CXXXIV.
U Żydów 135.
Także ku chwale Bożéj przywodzi tu Prorok, jako w przeszłym Psalmie, jedno że tu przyczyn do tego dokłada.

Alleluja.

Chwalcie imię Pańskie, chwalcie słudzy Pana.

Którzy stoicie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego.

Chwalcie Pana; bo dobry Pan: śpiewajcie imieniowi jego, bo wdzięczne.

Albowiem Jakóba obrał sobie Pan: Izraela za osiadłość swoję.

Bomci ja doznał, iż wielki jest Pan, a Bóg nasz nade wszemi bogi.

Wszystko, co jedno chciał Pan, uczynił na niebie, na ziemi, na morzu, i we wszystkich przepaściach.

Który wywodzi obłoki z kończyn ziemie: łyskawice na deszcz uczynił: który wywodzi wiatry z skarbów swoich. [1]

Który pobił pierworodne Egipskie od człowieka aż do bydlęcia. [2]

I posłał znaki i cuda w pośród ciebie, Egipcie: na Pharaona i na wszystkie sługi jego.

10 Który poraził wiele narodów, i pozabijał króle mocne: [3]

11 Sehona, króla Amorrejczyków, i Oga, króla Bazan, i wszystkie królestwa Chanaan. [4]

12 I dał ziemię ich w dziedzictwo, w dziedzictwo ludowi swemu Izrael.

13 Panie, imię twoje na wieki: Panie, pamiątka twoja do narodu i narodu.

14 Bo Pan będzie sądził lud swój: a da się uprosić sługom swoim.

15 Bałwany pogańskie śrebro i złoto, robota rąk ludzkich.

16 Usta mają, a nie będą mówić: oczy mają, a nie ujrzą.

17 Uszy mają, a nie usłyszą; bo niemasz tchnienia w uściech ich.

18 Niech im podobni będą, którzy je czynią: i wszyscy, którzy w nich ufają.

19 Domie Izraelski! błogosławcie Panu: Domie Aaron! błogosławcie Panu.

20 Domie Lewi! błogosławcie Panu: którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu.

21 Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalem.