Biblia Wujka (1923)/Księga Psalmów 113

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Psalmów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Psalmy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150


PSALM CXIII.
U Żydów 114.
Za to, że Żydy Pan raczył z jęctwa Egipskiego, nas zaś z piekielnego wyrwać a wywieść, upomina Prorok, abyśmy chwałę a cześć Panu czynili.

Alleluja.

Gdy wychodził lud Izraelski z Egiptu, dom Jakóbów z ludu pogańskiego: [1]

Stał się lud Judzki poświęcenie jego, Izrael moc jego.

Morze ujrzało i uciekło: Jordan wrócił się nazad.

Góry stały jako barani: a pagórki jako jagnięta.

Cóż ci się stało, morze, żeś uciekło? I tobie, Jordanie, żeś się nazad wrócił?

Góry, wyskoczyłyście jako barani? a pagórki jako jagnięta?

Od oblicza Pańskiego zadrżała ziemia, od oblicza Boga Jakóbowego.

Który obrócił opokę w wodne jeziora, a skałę w źródła wodne.

Psalm 115 według Żydów.


Nie nam, Panie, nie nam; ale imieniowi twemu daj chwałę, dla miłosierdzia twego i dla prawdy twojéj:

Aby snadź nie rzekli poganie: Gdzież jest Bóg ich?

Ano Bóg nasz na niebie: wszystko, cokolwiek chciał, uczynił.

Bałwany pogańskie śrebro i złoto, robota rąk człowieczych.

Usta mają, a nie mówią: oczy mają, a nie ujrzą.

Uszy mają, a nie usłyszą: nozdrze mają, a nie powoniają.

Ręce mają, a nie będą macać: nogi mają, a nie będą chodzić: ani wołać będą gardłem swojem.

Niech im podobni będą, którzy je czynią, i wszyscy, którzy w nich ufają.

Dom Izraelski nadzieję miał w Panu: pomocnikiem ich i obrońcą ich jest.

10 Dom Aaronów nadzieję miał w Panu: pomocnikiem ich i obrońcą ich jest.

11 Którzy się boją Pana, nadzieję mieli w Panu: pomocnikiem ich i obrońcą ich jest.

12 Pan pamiętał na nas, i błogosławił nam: błogosławił domowi Izraelskiemu: błogosławił domowi Aaronowemu.

13 Błogosławił wszystkim, którzy się boją Pana, małym z większymi.

14 Niech przyczyni Pan na was: na was i na syny wasze.

15 Błogosławieni wy od Pana, który stworzył niebo i ziemię.

16 Niebo nad niebiosy Panu: a ziemię dał synom człowieczym.

17 Nie umarli będą cię chwalić, Panie: ani wszyscy, którzy zstępują do piekła.

18 Ale my, którzyśmy żywi, błogosławiemy Panu, od tego czasu aż na wieki.