Biblia Wujka (1923)/Księga Psalmów 24

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Psalmów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Psalmy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150


PSALM XXIV.
U Żydów 25.
Uczy Prorok w tym Psalmie, aby dobry człowiek w rzeczach przeciwnych nie szemrał, ale oczekawał Boskiéj pomocy: a mówi Prorok w osobie kościoła.

Na koniec, Psalm Dawidowi.

Do ciebie. Panie, podniosłem duszę moję.

Boże mój, w tobie ufam, niech się nie zawstydzę: i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi.

Albowiem wszyscy, którzy cię czekają, nie będą zawstydzeni: niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny.

Drogi twoje okaż mi, Panie: a ścieżek twoich naucz mię.

Prowadź mię w prawdzie twojéj a naucz mie; boś ty jest Bóg, zbawiciel mój: i ciebiem oczekawał przez wszystek dzień.

Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie! i na zmiłowania twoje, które są od wieku.

Grzechów młodości mojéj, i niewiadomości moich nie racz pamiętać: według miłosierdzia twego pomnij na mię ty, dla dobroci twéj, Panie!

Słodki i prawy Pan: przetóż da zakon występnym na drodze.

Poprowadzi ciche w rozsądku: nauczy skromne dróg swoich.

10 Wszystkie drogi Pańskie miłosierdzie i prawda, szukającym Testamentu jego i świadectw jego.

11 Dla imienia twego, Panie, będziesz miłościw grzechowi mojemu; bo go siła.

12 Któryż jest człowiek, co się boi Pana? zakon ustawił mu na drodze, którą obrał.

13 Dusza jego w dobrach przemieszkawać będzie: a nasienie jego odziedziczy ziemię.

14 Podpora jest Pan bojącym się go: i Testament jego, aby im był oznajmiony.

15 Oczy moje zawsze ku Panu; albowiem on wyrwie z sidła nogi moje.

16 Wejrzyjż na mię, a zmiłuj się nademną; bom ja jest jedyny i ubogi.

17 Udręczenia serca mego rozmnożyły się: wyrwij mię z potrzeb moich.

18 Wejrzyj na uniżenie moje i na pracą moję: a odpuść wszystkie grzechy moje.

19 Patrz na nieprzyjacioły moje; boć się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzieli mię. [1]

20 Strzeż dusze mojéj, a wyrwij mię: niech się nie zawstydzę; bom miał nadzieję w tobie.

21 Niewinni i prawi przystali do mnie, iżem czekał na cię.

22 Wybaw, Boże, Izraela ze wszystkich ucisków jego.