Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0538

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


Pana wszystkie kraje ziemie: i będą się kłaniać przed oblicznością jego wszystkie familie pogańskie.

29.Albowiem Pańskie jest królestwo: i on będzie panował nad pogany.

30.Jedli i kłaniali się wszyscy tłuści ziemscy: przed oblicznością jego będą padać wszyscy, którzy zstępują w ziemię.

31.A dusza moja jemu będzie żyła: i nasienie moje będzie mu służyć.

32.Będzie opowiadan Panu rodzaj przyszły: i będą opowiadać niebiosa sprawiedliwość jego ludowi, który się narodzi, który uczynił Pan.


Psalm XXII.

U Żydów 23.
W tym Psalmie wylicza Prorok dobrodziejstwa kościołowi chrześciańskiemu od Pana Boga dane, jaka téż jest nauka pożywania ciała Bożego, i inszéj świętości.


1.Psalm Dawidowi.

Pan mię rządzi, a ninaczem mi schodzić nie będzie. [1]

2.Na miejscu paszy tam mię posadził: nad wodą posilenia wychował mię.

3.Duszę moję nawrócił: prowadził mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.

4.Bo choćbym téż chodził w pośród cienia śmierci, nie będę się bał złego; bowiemeś ty jest zemną: laska twoja, i kij twój, te mię cieszyły.

5.Nagotowałeś przed oczyma memi stół na przeciwko tym, którzy mię trapią: utłuściłeś olejkiem głowę moję: a kielich mój upojający jak kosztowny jest.

6.I miłosierdzie twoje pójdzie za mną po wszystkie dni żywota mojego: i abym mieszkał w domu Pańskim na przedłużenie dni.


Pslam XXIII.

U Żydów 24.
Psalm ten oznajmia Chrystusowe osławienie, i człowieka naprawienie: a że jest Panem wszystkiéj ziemie.


1.W dzień pierwszy po Sobocie, Psalm Dawidowi.

Pańska jest ziemia, i napełnienie jéj: okrąg ziemie, i wszyscy, którzy mieszkają na nim. [2]

2.Bo go on nad morzami ugruntował: i nad rzekami nagotował go.

3.Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętem miejscu jego?

4.Niewinnych rąk a czystego serca: który nie wziął na marność dusze swojéj, ani przysięgał na zdradzie bliźniemu swemu.

5.Ten weźmie błogosławieństwo od Pana, i miłosierdzie od Boga, zbawiciela swego.

6.Ten jest naród szukających go, szukających oblicza Boga Jakóbowego.

7.Podnieście książęta bramy wasze, i podnoście się bramy wieczne! i wnidzie król chwały.

8.Któryż to jest król chwały? Pan mocny i możny, Pan możny na walce.

9.Podnieścież książęta bramy wasze, i podnoście się bramy wieczne: i wnidzie król chwały.

10.Któryż to jest król chwały? Pan zastępów, tenci jest król chwały.


Psalm XXIV.

U Żydów 25.
Uczy Prorok w tym Psalmie, aby dobry człowiek w rzeczach przeciwnych nie szemrał, ale oczekawał Boskiéj pomocy: a mówi Prorok w osobie kościoła.


1.Na koniec, Psalm Dawidowi.

Do ciebie. Panie, podniosłem duszę moję.

2.Boże mój, w tobie ufam, niech się nie zawstydzę: i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi.

3.Albowiem wszyscy, którzy cię czekają, nie będą zawstydzeni: niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny.

4.Drogi twoje okaż mi, Panie: a ścieżek twoich naucz mię.

5.Prowadź mię w prawdzie twojéj a naucz mie; boś ty jest Bóg, zbawiciel mój: i ciebiem oczekawał przez wszystek dzień.

6.Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie! i na zmiłowania twoje, które są od wieku.

7.Grzechów młodości mojéj, i niewiadomości moich nie racz pamiętać: według miłosierdzia twego pomnij na mię ty, dla dobroci twéj, Panie!

8.Słodki i prawy Pan: przetóż da zakon występnym na drodze.


  1. Isai. 40, 11. Jer. 23, 5. Ezech. 34, 11. 23. 1. Petr. 2, 25.
  2. Psal. 49, 12. 1. Cor. 10, 26.