Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0539

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


9.Poprowadzi ciche w rozsądku: nauczy skromne dróg swoich.

10.Wszystkie drogi Pańskie miłosierdzie i prawda, szukającym Testamentu jego i świadectw jego.

11.Dla imienia twego, Panie, będziesz miłościw grzechowi mojemu; bo go siła.

12.Któryż jest człowiek, co się boi Pana? zakon ustawił mu na drodze, którą obrał.

13.Dusza jego w dobrach przemieszkawać będzie: a nasienie jego odziedziczy ziemię.

14.Podpora jest Pan bojącym się go: i Testament jego, aby im był oznajmiony.

15.Oczy moje zawsze ku Panu; albowiem on wyrwie z sidła nogi moje.

16.Wejrzyjż na mię, a zmiłuj się nademną; bom ja jest jedyny i ubogi.

17.Udręczenia serca mego rozmnożyły się: wyrwij mię z potrzeb moich.

18.Wejrzyj na uniżenie moje i na pracą moję: a odpuść wszystkie grzechy moje.

19.Patrz na nieprzyjacioły moje; boć się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzieli mię. [1]

20.Strzeż dusze mojéj, a wyrwij mię: niech się nie zawstydzę; bom miał nadzieję w tobie.

21.Niewinni i prawi przystali do mnie, iżem czekał na cię.

22.Wybaw, Boże, Izraela ze wszystkich ucisków jego.


Psalm XXV.

A u Żydów 26.
Modlitwa sprawiedliwego o to, aby mógł wyniść od złych ludzi.


1.Na koniec, Psalm Dawidowi.

Osądź mnie, Panie, ponieważem ja chodził w niewinności mojéj: a w Panu nadzieję mając, nie osłabieję.

2.Próbuj mię, Panie, i doświadcz mię: wypal nerki moje i serce moje.

3.Albowiem miłosierdzie twoje przed oczyma memi jest: i ukochałem się w prawdzie twojéj.

4.Nie siedziałem ze zborem marności: a z czyniącymi bezprawia wchodzić nie będę.

5.Miałem w nienawiści zbór złośliwych, a z niepobożnymi nie zasiędę.

6.Umyję między niewinnymi ręce moje: i obejdę ołtarz twój, Panie.

7.Abych słyszał głos chwały, a opowiadał wszystkie dziwy twoje.

8.Panie, umiłowałem ochędóstwo domu twego, i miejsce mieszkania chwały twojéj.

9.Nie zatracaj z niezbożnymi, Boże, duszy mojéj: a z mężmi krwawymi żywota mojego.

10.U których w ręku są nieprawości, prawica ich pełna jest podarków.

11.A jam chodził w niewinności mojéj: odkup mię, a zmiłuj się nademną.

12.Noga moja stała na drodze prostéj, w kościelech będę cię chwalił, Panie.


Psalm XXVI.

U Żydów 27.
Zamyka w sobie Psalm dzięki człowieka dobrego za wybawienie przeszłe, i modlitwę, aby go Bóg raczył bronić od nieprzyjaciół dusznych: ażeby przyszedł potem do królestwa Bożego.


1.Psalm Dawidowi, pierwéj niźli był pomazany.

Pan oświecenie moje, i zbawienie moje, kogóż się będę bał? Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał?

2.Gdy się przybliżają na mię szkódnicy, aby żarli ciało moje: którzy mię trapią, nieprzyjaciele moi, sami zemdleli i upadli.

3.Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje: choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tem ja nadzieję pokładać będę.

4.O jednę prosiłem Pana, téj szukać będę: abych mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni żywota mego: abych patrzył na rozkosz Pańską i nawiedzał kościół jego.

5.Albowiem skrył mię w przybytku swoim: we dni złe obronił mię w skrytości przybytku swego: na skale wywyższył mię.

6.A teraz wywyższył głowę moję nad nieprzyjacioły mymi: obszedłem i ofiarowałem w przybytku jego ofiarę krzykliwą: będę śpiewał i Psalmy grał Panu.

7.Wysłuchaj, Panie, głos mój,

  1. Joan. 15, 25.