Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0540

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


którym wołam do ciebie: zmiłuj się nademną, a wysłuchaj mię.

8.Tobie rzekło serce moje, szukało cię oblicze moje: oblicza twego, Panie, szukać będę.

9.Nie odwracaj oblicza twego odemnie: nie odstępuj w gniewie od sługi twego: bądź pomocnikiem moim, nie opuszczaj mię, ani mię wzgardzaj, Boże, zbawicielu mój.

10.Albowiem ojciec mój i matka moja opuścili mię: ale Pan przyjął mię.

11.Zakon mi ustaw, Panie, w drodze twojéj: i prowadź mię prostą ścieżką dla nieprzyjaciół moich.

12.Nie podawaj mię na dusze trapiących mię; albowiem powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi, i skłamała nieprawość sobie.

13.Wierzę, iż oglądam dobra Pańskie w ziemi żywiących.

14.Oczekawaj Pana, mężnie czyń: i niech się zmocni serce twoje, a czekaj na Pana.


Psalm XXVII.

U Żydów 28.
W tym Psalmie jest głos Pana Chrysta o jego umęczeniu i o zmartwychwstaniu.


1.Psalm samemu Dawidowi.

Do ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przedemną: abyś kiedy nie milczał przedemną, i stałbym się podobny zstępującym do dołu.

2.Wysłuchaj, Panie, głos prośby mojéj, gdy się modlę tobie: gdy podnoszę ręce swe ku kościołowi twemu świętemu.

3.Nie pociągaj mię pospołu z grzeszniki: i z czyniącymi nieprawość nie zatracaj mię: którzy mówią pokój z bliźnim swoim, a złość w sercach ich.

4.Daj im według uczynków ich, i według złości wymysłów ich: według spraw ręku ich oddaj im: oddaj im zapłatę ich.

5.Albowiem nie zrozumieli spraw Pańskich, i uczynków rąk jego: zepsujesz je, a nie zbudujesz ich.

6.Błogosławiony Pan; bo wysłuchał głos prośby mojéj.

7.Pan pomocnik mój, i obrońca mój: w nim nadzieję pokładało serce moje, i ratowany jestem: i zakwitnęło znowu ciało moje: a z woli mojéj wyznawać mu będę.

8.Pan mocą ludu swego: i obrońcą zbawienia pomazańca swego.

9.Zbaw lud twój, Panie, a błogosław dziedzictwu twojemu: i rządź je i wywyższaj je aż na wieki.


Psalm XXVIII.

U Żydów 29.
Upominanie ludzi wiernych, aby oni ofiarowali Panu ofiary duchowne.


1.Psalm Dawidowi, przy dokończeniu przybytku.

Przynoście Panu synowie Boży, przynoście Panu syny baranie, przynoście Panu chwałę i część.

2.Przynoście Panu chwałę imieniowi jego: kłaniajcie się Panu w sieni świętéj jego.

3.Głos Pański nad wodami. Bóg majestatu zagrzmiał: Pan nad wodami wielkiemi.

4.Głos Pański w mocy: głos Pański w wielmożności.

5.Głos Pański łamiący cedry: i połamie Pan cedry Libańskie.

6.I podrobi je jako cielę Libańskie: a umiłowany, jako syn jednorożców.

7.Głos Pański rozmiatający płomień ognisty.

8.Głos Pański zatrząsający puszczą: i poruszy Pan pustynią Kades.

9.Głos Pański przygotujący łanie, i odkryje gęstwy: a w kościele jego wszyscy chwałę dadzą.

10.Pan czyni, że potop trwa: a będzie siedział Pan, król na wieki.

11.Pan mocy ludowi swemu doda: Pan błogosławić będzie ludowi swemu w pokoju.


Psalm XXIX.

U Żydów 30.
Psalm ma w sobie słowa Chrystusowe ile człowiek do Boga Ojca, któremi dziękuje za swe wskrzeszenie.


1..Psalm pieśni. Na poświęcaniu domu Dawidowego.

2.Wywyższać cię będę. Panie, żeś mię przyjął: a nie dał pociechy nieprzyjaciołom moim nademną.

3.Panie, Boże mój, wołałem do ciebie, i uzdrowiłeś mię.

4.Panie, wywiodłeś z piekła duszę moję: wybawiłeś mię od zstępujących do dołu.