Biblia Wujka (1923)/Księga Psalmów 76

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Psalmów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Psalmy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150


PSALM LXXVI.
U Żydów 77.
Upomina Prorok, abyśmy żądość i kochanie świata tego tłumili, przekładając na wszem Pana Boga wszechmogącego.

Na koniec, prze Idythuna, Psalm Asaphowi.

Głosem moim wołałem do Pana: głosem moim do Boga, i wysłuchał mię.

W dzień utrapienia mego szukałem Boga: rękami memi w nocy ku niemu, a nie jestem omylon: nie chciała się dać pocieszyć dusza moja.

Wspomniałem na Boga, i kochałem się: i rozmyślałem, i ustał duch mój.

Uprzedzały straże nocne oczy moje: trwożyłem się, a nie mówiłem.

Rozmyślałem dni starodawne, i roki wieczne miałem na pamięci.

I rozważałem w nocy w sercu mojem; i ćwiczyłem się, i umiatałem ducha mojego.

Izali na wieki Bóg odrzuci? czy nie przyda, aby jeszcze był łaskaw?

Czyli do końca odetnie miłosierdzie swoje od rodzaju aż do rodzaju? Czyli Bóg zapamięta zmiłować się?

10 Albo w gniewie swym zatrzyma litości swoje?

11 I rzekłem: Terazem począł; ta jest odmiana prawice Najwyższego.

12 Wspominałem na sprawy Pańskie; bo będę pamiętał na dziwy twoje od początku.

13 I będę rozmyślał o wszystkich sprawach twoich: i będę się ćwiczył w wynalazkach twoich.

14 Boże, w świątości droga twoja; któryż Bóg wielki, jako Bóg nasz?

15 Tyś jest Bóg, który dziwy czynisz: oznajmiłeś między narody moc twoję.

16 Odkupiłeś ramieniem twojem lud twój: syny Jakób i Józeph.

17 Ujrzały cię wody, Boże, ujrzały cię wody, i ulękły się: i wzruszyły się przepaści.

18 Wielkość szumu wód: obłoki głos wypuściły: ale i strzały twoje przechodzą: głos gromu twego na około.

19 Błyskawice twoje okrąg ziemie oświecały; wzruszyła się i zatrzęsła się ziemia.

20 Na morzu droga twoja, i ścieżki twoje na wodach wielkich: a śladów twoich znać nie będzie.

21 Prowadziłeś lud twój jako owce przez rękę Mojżesza i Aarona. [1]