Biblia Wujka (1923)/Księga Psalmów 45

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Psalmów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Psalmy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150


PSALM XLV.
U Żydów 46.
Zamyka w sobie proroctwo o uciskach kościoła Bożego i świętych jego, i tudzież stałe i stateczne potkanie ich z prześladowniki swymi.

Na koniec, synom Kore, za tajemnice, Psalm.

Bóg nasz ucieczką i mocą: pomocnikiem w uciskach, które nalazły nas bardzo.

Przetóż się bać nie będziem, gdy się poruszy ziemia, i przeniosą się góry w serce morza.

Szumiały, i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą jego.

Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże: poświęcił przybytek swój Najwyższy.

Bóg w pośrodku jego, nie będzie poruszon: ratuje go Bóg rano na świtaniu.

Potrwożyli się narodowie, i nachyliły się królestwa: dał głos swój, poruszyła się ziemia.

Pan zastępów z nami: Bóg Jakóbów obrońcą naszym.

Pójdźcie a oglądajcie sprawy Pańskie: jakie uczynił cuda na ziemi.

10 Odjąwszy wojny aż do krajów ziemie: skruszy łuk, i zdruzgoce oręże, i tarcze ogniem popali.

11 Uspokójcie się a obaczcie, żeciem ja jest Bóg: będę podwyższon między narody, i będę podwyższon na ziemi.

12 Pan zastępów z nami, Bóg Jakóbów obrońcą naszym.