Biblia Wujka (1923)/Księga Psalmów 117

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Psalmów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Psalmy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150


PSALM CXVII.
U Żydów 118.
Oznajmuje Prorok Chrysta Pana, że jest kamień węgłowy, który dwie ściany spaja, tudzież ku chwaleniu go upomina.

Alleluja.

Wyznawiajcie Pana; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.

Niechaj teraz mówi Izrael, że dobry; bo na wieki miłosierdzie jego.

Niechaj teraz mówi dom Aaronów: że na wieki miłosierdzie jego.

Niechaj teraz mówią, którzy się boją Pana: że na wieki miłosierdzie jego.

Z ucisku wzywałem Pana: i wysłuchał mię na przestrzeństwie Pan.

Pan pomocnikiem moim: nie będę się bał, coby mi uczynił człowiek.

Pan pomocnikiem moim: a ja wzgardzę nieprzyjacioły moje. [1]

Lepiéj jest ufać w Panu, niźli ufać w człowieku.

Lepiéj jest mieć nadzieję w Panu, niźli mieć nadzieję w książętach.

10 Wszyscy narodowie obtoczyli mię: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi.

11 Obstąpiwszy ogarnęli mię: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi.

12 Obstąpili mię jako pszczoły, i rozpalili się jak ogień w cierniu: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi.

13 Potrącony wywróciłem się, abym upadł: a Pan wspomógł mię.

14 Moc moja i chwała moja Pan: i stał mi się zbawieniem. [2]

15 Głos wesela i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych.

16 Prawica Pańska uczyniła moc: prawica Pańska wywyższyła mię: prawica Pańska dokazała mocy.

17 Nie umrę, ale będę żył: i będę opowiadał sprawy Pańskie.

18 Karząc karał mię Pan: a nie zdał mię na śmierć.

19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: wszedłszy w nie będę Panu wyznawał.

20 Ta brama Pańska: sprawiedliwi przez nię będą chodzić.

21 Będęć wysławiał, żeś mię wysłuchał, i stałeś mi się zbawieniem.

22 Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgła. [3]

23 Od Pana się to stało: a jest dziwno w oczach naszych.

24 Ten jest dzień, który uczynił Pan: radujmy się i weselmy się weń.

25 O Panie! zbaw mię: o Panie! zdarz dobrze.

26 Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławiliśmy wam z domu Pańskiego.

27 Bóg Pan, i oświecił nas. Postanówcie dzień uroczysty w gęstwie, aż do rogu ołtarza.

28 Bóg mój jesteś ty, i wyznawać ci będę: Bóg mój jesteś ty, i wywyższać cię będę. Będęć wyznawał, iżeś mię wysłuchał, i stałeś mi się zbawieniem.

29 Wyznawajcie Panu; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.